column name

วิธีอ่าน

การจัดการความมั่นคง

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เขียนถึงแนวทาง ‘การจัดการความมั่นคงของรัฐ’ สองรูปแบบใหญ่ๆ คือการจัดการความมั่นคงในสภาวะปกติ กับการจัดการความมั่นคงในสภาวะยกเว้น

อ่านการสอน

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ‘สนทนา’ กับผู้ช่ำชองในการสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อวิพากษ์ความรู้ภายในสาขาวิชาและตรวจสอบอุดมการณ์ที่อำพรางตนเองมาอยู่ในรูปของความรู้

อ่านยุทธศาสตร์ในช่วงเวลา

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อ่านยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยต่อจีนและสหรัฐฯ ผ่านห้วงเวลาในประวัติศาสตร์ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการดำเนินยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านหาคำถาม “ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคง” (เพื่อทำรายงาน)

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ แนะเคล็ดการอ่าน 3 ข้อเพื่อฝึกตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในโจทย์ด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคง

อ่านบันทึกความทรงจำ ของ ศาสตราจารย์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อ่าน ‘เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน’ ผ่านหนังสือบันทึกความทรงจำ A Life Beyond Boundaries พร้อมตั้งข้อสังเกตบุคลิก 3 ประการของงานวิชาการของ ‘ครูเบ็น’

ฝึกอ่านความหมายมาใช้เปิดประเด็น

ในวาระเปิดเทอมใหม่ ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนนักศึกษาฝึกอ่านความหมายของแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเขียนงานวิชาการ โดยยกการอ่านความสัมพันธ์เชิงอำนาจในวิชาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์มาเป็นตัวอย่าง

อ่านงานของ Robert Gilpin: ฐานอำนาจรัฐกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการเมืองโลก

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อ่านการเมืองระหว่างประเทศตามแนวทาง political realism ของโรเบิร์ต กิลปิน เพื่อตอบคำถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดอำนาจรัฐบนเวทีโลก

อ่านแนวทางการศึกษา IR จากความทรงจำ

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ถอดรหัสการศึกษา IR ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ – อะไรคือหัวใจของการศึกษา IR ตามแนวทางประเพณีที่หยั่งรากลึกในเมืองไทยมากว่า 70 ปี

อ่านทางนักทฤษฎี

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ชวนอ่านทางของนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ทั้งสองนักมองโลกต่างกันอย่างไร อ่านและวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีแบบไหน และทำไมจึงมีแนวทางแก้ปัญหาต่างกัน