fbpx


RECOMMENDED

US

1 Mar 2024

ฐานะและอำนาจของสถาบันตุลาการควรอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติไหม: การทบทวนโดยตุลาการ (judicial review)

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตีความเรื่องการทบทวนโดยตุลาการ (judicial review) ในเฟเดอรัลลิสต์หมายเลขที่ 78 ของอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ต่อเนื่องจากทัศนะของวีระ สมบูรณ์

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

1 Mar 2024

Phenomenon

9 Feb 2024

Gentrification: เรื่องของเมืองงามกับความเสื่อมทรามของประชาธิปไตย

คอลัมน์ ‘Phenomenon’ สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา เขียนถึง Gentrification หรือ การทำให้เมืองเป็นย่านผู้ดี ว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไร

โตมร ศุขปรีชา

9 Feb 2024

Phenomenon

1 Mar 2024

Harm Reduction : วิธีมีชีวิตร่วมกับนักเสพติด

คอลัมน์ ‘Phenomenon’ สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา พาสำรวจแนวทางการลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) เปิดประเด็นสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

โตมร ศุขปรีชา

1 Mar 2024