column name

Brainbug

Blindsight การมองเห็นโดยไม่ต้องรับรู้ว่ามองเห็น : เปิดเส้นทางประสาทลับเก่าแก่ในสมอง

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ เขียนถึง Blindsight – การมองเห็นโดยเจ้าตัวไม่รับรู้ว่ามองเห็น ซึ่งเกิดจากการทำงานของเส้นประสาทลึกลับเก่าแก่ในสมอง

ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ : ทำความรู้จักภาวะ ‘ไม่รู้จักใบหน้า’ ทำไมบางคนจึงไม่ทักใครก่อน

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ พาไปรู้จัก ‘ภาวะไม่รู้จักใบหน้า’ เรามีระบบจดจำใบหน้าอย่างไร และทำไมเราจึงมองอะไรก็เห็นเป็น ‘หน้า’ ไปหมด

ท้าทายสายตามนุษย์ : เรามองเห็นความจริง หรือมองเห็นจากความทรงจำ

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ชัยภัทรพาไปรู้จักกระบวนการมองเห็นที่ซับซ้อนของมนุษย์ เพราะอะไรคอมพิวเตอร์จึงไม่อาจเลียนแบบการอธิบายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เท่ามนุษย์

เราเชื่อสายตาตัวเองได้แค่ไหน? : ว่าด้วยการมองเห็นและกลลวงของสมอง

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ว่าด้วยกลลวงของสมองที่ทำให้เราสับสนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นจริงแค่ไหน

Klüver–Bucy syndrome : เมื่อแรงขับล้นทะลัก และปีศาจภายในไร้โซ่ตรวน

คอลัมน์ Brainbug เดือนนี้ ว่าด้วยอาการ Klüver–Bucy syndrome เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนที่เป็นศูนย์การทำงานที่เกี่ยวกับอารมณ์ จนทำให้คนก้าวร้าว ควบคุมตัวเองไม่ได้ จนทำในสิ่งร้ายแรงที่คาดไม่ถึง