Economy

Political Economy

ข้อเสนอ Platform State เก้าประเด็นหารือเรื่องรื้อรัฐไทย

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอแนวคิด ‘Platform State’ ในฐานะโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

รัฐ-คน-งาน: สำรวจโลกนโยบายรักษา ‘งาน’ ท่ามกลางวิกฤต

101 ชวนสำรวจโลกนโยบายรักษา ‘งาน’ ช่วยผู้ประกอบการและคนทำงานทั่วโลกท่ามกลางมหาวิกฤตเศรษฐกิจ 2020

วิกฤตเศรษฐกิจล้มเผด็จการได้หรือไม่

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ตั้งคำถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองได้จริงหรือไม่ และบนเงื่อนไขของปัจจัยใดบ้าง

101 In Focus Ep.48 : จากรัฐสวัสดิการในโลกตะวันตก สู่การสร้างรัฐสวัสดิการของไทย

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณผู้ฟังสำรวจเส้นทางการก่อร่างของรัฐสวัสดิการตะวันตก สู่สร้างรัฐสวัสดิการไทย เงื่อนไขอะไรบ้างที่ไทยต้องเผชิญ และมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างในเส้นทางที่ทอดยาวนี้

“รัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้ รัฐและภาคประชาชนต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน” ภาคภูมิ แสงกนกกุล

101 ชวน อ. ดร. ภาคภูมิ แสงกนกกุล สนทนาเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างรอบด้าน

ออกแบบนโยบายอย่างฉลาด เพื่อแก้จุดตายของการทำนโยบายไทย

ฉัตร คำแสง เขียนถึง ‘จุดตาย’ ของกระบวนการกำหนดนโยบายไทย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักทำให้นโยบายใดๆ ของไทยไร้ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอโมเดลใหม่ของการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายอย่างชาญฉลาด

Green Stimulus Package : การฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดแบบ 2 เด้ง

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์เสนอแนวคิด ‘นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียว’ ที่ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤต การสร้างเศรษฐกิจใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

101 One-On-One Ep.148 : “โจทย์ใหม่สังคมสูงวัยยุคหลัง COVID-19” กับ วรเวศม์ สุวรรณระดา

โจทย์เรื่องสังคมสูงวัยจึงเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ น่าสนใจว่าในยุค COVID-19 โจทย์เรื่องนี้เปลี่ยนไปอย่างไร วิกฤตครั้งนี้คลี่ให้เราเห็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับสังคมสูงวัย และเราต้องคิดใหม่หรือคิดต่อเรื่องอะไรบ้าง

ตอบโจทย์สู้ความเหลื่อมล้ำ-ต้านการผูกขาด-สร้างความยั่งยืน ยุค COVID-19

101 สนทนากับ “สฤณี อาชวานันทกุล” ว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเหลื่อมล้ำ การต่อสู้การผูกขาด และการสร้างความยั่งยืนในยุค COVID-19