COVID-19 : โรคพลิกโลก เมื่อสหรัฐฯ เกิดวิกฤต

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่พาโลกเข้าสู่วิกฤตหนักหนาสาหัส และอาจจะเป็นการพลิกโฉมระบบและระเบียบโลกในระยะยาว

ความร่วมมือระดับภูมิภาคกับการรับมือโควิด-19 ของเอเชียใต้

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก เขียนถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเอเชียใต้ ที่ทำให้เกิดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อรับมือการแพร่ระบาดร่วมกัน

โคโรนาไวรัสและจุดจบของโลกาภิวัตน์?

จันจิรา สมบัติพูนศิริ ชวนคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์เมื่อโคโรนาไวรัส ส่งผลต่อวิธีคิดแบบ ‘ชุมชนนิยม’ และเรียกร้องให้รัฐชาติกลับมามีบทบาทสำคัญยามคับขัน

ไวรัส COVID-19 กับระเบียบโลกใหม่?

จิตติภัทร พูนขำ เขียนถึงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และการจัดระเบียบโลกใหม่ รวมถึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะพลิกโฉมการเมืองโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรง

งูดินเจ้าที่หรือจะสู้กับมังกรต่างถิ่น: การเมืองเรื่องรถไฟความเร็วสูง

ตฤณ ไอยะรา นำเสนอกรอบวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศของนโยบายเรื่องรถไฟความเร็วสูง

การเมืองเรื่องยุบพรรค : ย้อนดูการยุบพรรคการเมืองของอินโดนีเซีย

อรอนงค์ ทิพย์พิมล ชวนย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองอินโดนีเซีย ผ่านเรื่องการ ‘ยุบพรรค’ การเมืองในสามยุค

กลไกอาเซียนต้าน COVID-19 : มาช้า ยังดีกว่าไม่มา

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึง ASEAN EOC Network ซึ่งเป็นกลไกของอาเซียน ร่วมกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ย้อนทางอ่าน ทางอ่านย้อน

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เสนอวิธี ‘อ่านย้อนรอย’ จากงาน Common Sense ของ โธมัส เพน เพื่อชวนคิดถึงพลวัตและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของ ‘ฝ่ายก้าวหน้า’ และปัญหาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบใหม่

เมื่อไวรัสเปลี่ยนโลก(ดิจิทัล)-หาโอกาสในวิกฤต

สันติธาร เสถียรไทย พาสำรวจโอกาสทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากภัยพิบัติไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จาก 2 อุตสาหกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ด้านสาธารณสุข และ เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “เศรษฐกิจคนติดบ้าน”