fbpx

Documentary

In The Dark : ความมืดในซากสงครามเย็น

เรื่องราวของผู้คนในหมู่บ้านท่าวังปลา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้มานานตั้งแต่กลุ่มคนแรกๆ เข้ามาตั้งรกรากจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงทางทหาร

Long Walk to Freedom : อานนท์ นำภา

“พวกเราทุกคนเป็นเมล็ดพันธุ์ ยิ่งหว่าน ยิ่งกระทืบลงดิน ยิ่งงอกงาม” อานนท์ นำภา ทนายความชาวร้อยเอ็ด ผู้เปิดประเด็นแห่งปี 2563 ในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นไปตามวิถีแห่งประชาธิปไตย

The Mo(nu)ment of Democracy : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นพื้นที่เรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนจากทั่วทุกหย่อมหญ้า และเป็นวงเวียนที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเคยสัญจรผ่าน ความเป็นประชาธิปไตยของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดำเนินมาอย่างไรในห้วงยามที่ประชาธิปไตยไหวเอน
101 Documentary ชวนชม The Mo(nu)ment of Democracy : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์

หินสีดำและถ้อยคำจากดวงใจ

ธิติ มีแต้ม พาสำรวจบ้านกะเบอดินที่ อ.อมก๋อย ดินแดนที่ชาวปกาเกอะญอลุกขึ้นปกป้องสิทธิชุมชนจากโครงการเหมืองแร่ถ่านหินที่เต็มไปด้วยคำถามจำนวนมาก

สารคดี : THE BELIEVERS ‘สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์’

101 Documentary ชวนชม THE BELIEVERS ‘สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์’ ที่ฝันอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นกับแผ่นดินแม่ แต่วันร้ายคืนร้ายต้องมาเลือดตกยางออกเพราะถูกดักตี

สารคดี : THE BELIEVERS ‘นุชนารถ แท่นทอง’

101 Documentary ชวนชม THE BELIEVERS ‘นุชนารถ แท่นทอง’ เครือข่ายสลัมสี่ภาค บนถนนแห่งการต่อสู้เรียกร้องในสิ่งพื้นฐานที่สุดคือ “ที่อยู่อาศัย”

สารคดี : THE BELIEVERS ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’

เกิดอะไรขึ้น เมื่อบั้นปลายชีวิตของนักการเมืองชาวยะลา สายเลือดมลายู ต้องกลับมาพูดเรื่องพื้นฐานที่สุดคือ “สิทธิและความเสมอภาค”