fbpx
Social Issues

Anti-Corruption

ให้ตำรวจ ‘ติดกล้อง’ ดีไหม?

ปกป้อง ศรีสนิท ชวนคิดเรื่องการติดกล้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานวิจัยชี้การเพิ่มความโปร่งใสด้วยการติดกล้องลดโอกาสปฏิบัติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และช่วยคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตของเจ้าหน้าที่

เปิดแนวคิด ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ ปฏิรูปรัฐไทยด้วย open government

คุยกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่าด้วยแนวคิด Open government และทางออกปฏิรูปรัฐไทย

In memory of ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ : การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ

เก็บความจากเสวนา ‘การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ ในวาระการจากไปของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

เสวนารำลึกความคิดและผลงานของ “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

‘Open Data’ กับการต่อต้านคอร์รัปชัน : ถอดบทเรียนจากฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ถึงไทย

เก็บความจากงาน “Open Data for Anti-Corruption Workshop” ว่าด้วยการใช้ Open Data ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ถอดบทเรียนจากฟิลิปปินส์ ไต้หวัน พร้อมอัพเดตความคืบหน้าในประเทศไทย

5 ปีรัฐประหาร – 5 ปีปราบโกง ในสายตา ‘มานะ นิมิตรมงคล’

มานะ นิมิตรมงคล ประเมินผลงานด้านคอร์รัปชันในยุค คสช. ที่มีแนวโน้มปิดกั้นข้อมูลมากขึ้นและมีประเด็นน่ากังขาหลายเรื่อง

Open Data และ AI กับก้าวใหม่ของการสร้างรัฐและสังคมที่ดีกว่า

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากวงเสวนา ‘Open Data และ AI เพื่อความยุติธรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม’ ว่าด้วยการใช้ Open Data และ AI ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

Open Data-AI เพิ่มอำนาจประชาชน เปิดช่องตรวจสอบด้วยข้อมูล

ความเห็นจากวงเสวนา ‘Open Data และ AI เพื่อความยุติธรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม’ ที่มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย

Blockchain เพื่อความโปร่งใส: เราทำอะไรได้บ้าง

‘Blockchain’ ในฐานะเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมอนาคต ด้วยคุณลักษณะเด่นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถย้อนกลับไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ เทคโนโลยีนี้จึงเริ่มถูกนำมาใช้ประโยชน์กับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากโลกการเงินด้วย

การใช้ ‘Blockchain’ เพื่อความโปร่งใส : ตัวอย่างในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ในไทย

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล เก็บความจากวงเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ ‘เทคโนโลยี Blockchain เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ’ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ มาระดมสมองกันหาคำตอบดังกล่าว ว่าด้วยการใช้ Blockchain ในกระบวนการยุติธรรม

มองคอร์รัปชันด้วยสายตาใหม่ ‘โกงแบบไทยๆ’ ที่ไม่เหมือนเดิม

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ชวนสำรวจมุมมองใหม่ของ ‘การโกงแบบไทยๆ’ เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจึงไม่เคยประสบความสำเร็จ

ทรัพย์สินนี้ ‘ท่าน’ ได้แต่ใดมา

อิสร์กุล อุณหเกตุ ตั้งข้อสังเกตถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐกว่า 2 ล้านคน ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเอง การคอร์รัปชั่นจะลดลงได้จริงหรือ? อะไรคือสิ่งที่เราควรกังวล? และอะไรคือสิ่งที่เราควรคาดหวัง?