fbpx
Social Issues

Justice & Human Rights

การเมืองเรื่องศีลธรรม: สองทศวรรษของการใช้กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์

อรอนงค์ ทิพย์พิมล เขียนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นทางการที่ ‘อาเจะห์’ จังหวัดปกครองพิเศษในประเทศอินโดนีเซีย ไล่เรียงตั้งแต่ความเป็นมา และประเด็นข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์หลังการบังคับใช้กฎหมายแล้ว

กูไม่กลัวแล้วโควิด กลัวไม่มีจะแดก

เสียงจากแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่สถานประกอบการจำนวนมากต้องหยุดกิจการ แรงงานจำนวนมากถูกลดเงินเดือน รวมไปถึงแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 101 ชวนรับฟังเสียงเรียกร้องจากแรงงานในยุคโควิดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ปีแห่งการเปิดเปลือยปัญหาสิทธิ : รื้อใหม่ สิทธิมนุษยชน-ความยุติธรรมในไทย 2020

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ชวนมองย้อนปี 2020 ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในไทยและประเทศใกล้เคียง