fbpx

Thai Politics

10 Jan 2022

จนข้ามชนชั้น ข่าวร้ายข้ามปี!

ความตั้งใจแต่แรกของผมคือจะเขียนงานแยกเป็นประเด็น หากประเด็นนั้นมีเนื้อหาสาระมากก็จะเขียนติดต่อกันยาวหลายตอน เช่น เรื่องอาหารที่ได้เขียนไปแล้ว ซึ่งอันที่จริงยังมีเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ อีกมาก ทั้งนี้เพราะอาหารเป็นเรื่องที่มีพัฒนาการอยู่เสมอ มีพลวัตที่ซับซ้อนและไม่เคยหยุดนิ่ง แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม แต่ครั้งนี้ผมขอต้องเปลี่ยนประเด็นไปเขียนเรื่องความยากจนและคนจน เนื่องจากมีโอกาสได้อ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทำการศึกษาเรื่อง “ความจน: ความหมายและปฏิบัติการ”[1] ที่กระตุ้นให้ผมต้องกลับไปคิดทบทวนและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง ความยากจน…ไม่เคยมีข่าวดี! ความน่าประหลาดใจเกี่ยวกับ ‘ความยากจน’ คือเป็นปัญหาที่ดูจะแก้ไม่ได้ – จนทำให้ความยากจนดูเป็นเรื่องปรกติของชีวิต (เช่นเดียวกับปัญหารถติดในเมืองหลวง ที่นับวันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสจนไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหา กลายเป็นความเป็นจริงประจำวันที่ต้องอดทนกันเอาเอง) – แม้ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศด้วยนานาวิธี แต่ความพยายามดังกล่าวดูเหมือนเป็น ‘การแสดง’ มากกว่า เพราะในความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมา – รวมทั้งชุดปัจจุบันนี้ด้วย – ล้มเหลวโดยเกือบสิ้นเชิงในการแก้ปัญหานี้ ความยากจนของประชากรจำนวนมากดูเลวร้ายลง ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลับมีมากขึ้น ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายห่างยิ่งขึ้น ประชากรทั้งในเมืองและชนบทที่มีหนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ผู้หนึ่งที่กล่าวว่า ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด หนี้สินกลายเป็นนิวนอร์มอลของผู้คนจำนวนมาก เพราะผู้ที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็มาเป็นหนี้ครั้งแรก ผู้ที่มีหนี้อยู่แล้วก็ต้องกู้จนไม่มีใครให้กู้ แม้แต่รัฐเองก็ต้องขยายเพดานเงินกู้ ซึ่งระบุรายงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่พบว่า “หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงเป็นลำดับที่ 2 ของเอเซียตะวันออก คือสูงถึงร้อยละ 78.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) […]

นิติ ภวัครพันธุ์

10 Jan 2022

Politics

16 Dec 2021

สิทธิที่จะพบศาลภายหลังถูกจับและถูกควบคุมตัว (ตอนที่ 1) : เหตุใดจึงต้องพบศาล และต้องพบศาลเมื่อใด

ปกป้อง ศรีสนิท อธิบายถึงวิธีคิดของสิทธิที่จะพบศาลภายหลังถูกจับกุมและควบคุมตัว และบทบาทของศาลในการพิทักษ์เสรีภาพปัจเจกชน

ปกป้อง ศรีสนิท

16 Dec 2021

Gender & Sexuality

9 Dec 2021

สมรสเท่าเทียม: สนทนากับ อภินพ อติพิบูลย์สิน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยและไม่ควรต้องเป็น ‘พระเอกขี่ม้าขาว’

101 สนทนากับ อภินพ อติพิบูลย์สิน มองกระแสคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีสมรสเท่าเทียม

พิมพ์ชนก พุกสุข

9 Dec 2021

Media

1 Dec 2021

101 Public Forum : “จินตนาการใหม่ ระบบยุติธรรมไทย”

101 ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) เปิดเวทีสาธารณะชวนนักวิชาการหลากศาสตร์หลายวงการมาคิดเปลี่ยนระบบยุติธรรมไทยด้วยจินตนาการใหม่ เพื่อสร้างสังคมไทยแห่งอนาคตที่หลักนิติธรรมทำงานเสมอหน้ากัน

กองบรรณาธิการ

1 Dec 2021

Social Issues

26 Nov 2021

‘Investigative Interview’ แนวทางค้นหาความจริงใหม่ สู่กระบวนการยุติธรรมไทยที่ดีขึ้น

101 ชวนอ่านทัศนะของผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับความเป็นไปได้และทิศทางที่จะนำหลักการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาความจริงเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย ไล่เรียงตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติจริง

กองบรรณาธิการ

26 Nov 2021

Politics

16 Nov 2021

Constitutional Dialogue : รัฐธรรมนูญสนทนา #9 “อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”

โครงการรัฐธรรมนูญสนทนาชวนอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย และผลกระทบต่อตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการจัดวางโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในภาพใหญ่

กองบรรณาธิการ

16 Nov 2021

Social Issues

3 Nov 2021

รัฐบาลไทยสัญญาอะไรไว้ในเวทีโลก: สิ่งที่ควรรู้ในกลไกตรวจสอบสิทธิมนุษยชน UPR รอบ 3

ดนย์ ทาเจริญศักดิ์ ชวนทำความเข้าใจกลไก UPR และทบทวนการบ้านของรัฐบาลไทยก่อนจะเข้าสู่การตรวจสอบครั้งที่ 3

ดนย์ ทาเจริญศักดิ์

3 Nov 2021

Social Issues

2 Nov 2021

พ้นจากการบีบเค้นคำรับสารภาพ สู่การค้นหาความจริงด้วย Investigative Interview

101 ชวนสำรวจ ‘การสัมภาษณ์เพื่อหาความจริง (Investigative Interview)’ แนวทางการสอบสวนที่เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้อำนาจข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องสงสัย ผ่านมุมมองของวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนจากหลายภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรมไทย

กรกมล ศรีวัฒน์

2 Nov 2021

Social Issues

8 Oct 2021

เปลี่ยนความคิด-ปรับอำนาจ ร่วมสร้างกระบวนการยุติธรรมไทยให้ดีกว่าเดิม

ในห้วงยามที่กระบวนการยุติธรรมสั่นคลอนและมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปหรือปรับระบบ 101 ชวนอ่านทัศนะจากผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม

กองบรรณาธิการ

8 Oct 2021

Social Issues

8 Oct 2021

โดนกดขี่ ดูถูก ไม่เห็นคุณค่า: การลุกขึ้นสู้ของแรงงานเกาหลีใต้ช่วงปี 1970 -1987

โกษม โกยทอง เขียนถึงการต่อสู้ของแรงงานเกาหลีเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุด

โกษม โกยทอง

8 Oct 2021

Social Issues

6 Oct 2021

เมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนกลายเป็น ‘อภิสิทธิ์’?

ต้องเป็นสื่อมีสังกัดจึงมีสิทธิ์รายงานข่าว? พรรษาสิริ กุหลาบ เขียนถึงบทบาทและความสำคัญของสื่อพลเมือง รวมถึงเหตุผลที่เราต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพการรายงานข่าวของสื่อเหล่านี้

พรรษาสิริ กุหลาบ

6 Oct 2021

Justice & Human Rights

1 Oct 2021

เปิดร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเอ็นจีโอ: เมื่อรัฐมองเอ็นจีโอเป็นนักฟอกเงิน-ผู้ก่อการร้าย

ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ เขียนถึง ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเอ็นจีโอ ที่หลักการ ‘การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย’ ในร่างกฎหมายอาจกลายเป็น ‘เครื่องมือ’ ทางการเมืองสำคัญที่รัฐอำนาจนิยมใช้ควบคุมการทำงานของภาคประชาสังคม จนบ่อนเซาะการทำงานและการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในไทยให้อ่อนแรงลง

ชนาธิป ตติยการุณวงศ์

1 Oct 2021

Social Issues

30 Sep 2021

จับชีพจรกระบวนการยุติธรรมท่ามกลางการใช้อำนาจเกินขอบเขต: กรณีศึกษาอดีตผกก.โจ้

101 ชวนทบทวนบทเรียนจากคดีผู้กำกับโจ้ มองสถานการณ์การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐปัจจุบัน และข้อเสนอเพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่น่าศรัทธา

กรกมล ศรีวัฒน์

30 Sep 2021

Justice & Human Rights

27 Aug 2021

‘เรื่องที่ผ่อนปรนได้’ และ ‘เรื่องที่ผ่อนปรนไม่ได้’ ในการดำเนินคดีอาญาช่วงโควิด-19

ปกป้อง ศรีสนิท เขียนถึงคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในช่วงโควิดว่า การดำเนินคดีอาญามีเรื่องใดที่ผ่อนปรนได้ในสถานการณ์โรคระบาด และเรื่องใดที่ผ่อนปรนไม่ได้แม้ในสถานการณ์โรคระบาด

ปกป้อง ศรีสนิท

27 Aug 2021

Social Issues

24 Aug 2021

เมื่อป้าย ‘Press’ ไม่ใช่เกราะกันกระสุน: การใช้ความรุนแรงต่อสื่อมวลชนคือการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน

พรรษาสิริ กุหลาบ เขียนถึงการใช้ความรุนแรงต่อมวลชนและสื่อมวลชนผู้รายงานการประท้วงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และแนวทางปฏิบัติที่ไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ

พรรษาสิริ กุหลาบ

24 Aug 2021
1 2 11

RECOMMENDED

Thai Politics

10 Jan 2022

จนข้ามชนชั้น ข่าวร้ายข้ามปี!

ความตั้งใจแต่แรกของผมคือจะเขียนงานแยกเป็นประเด็น หากประเด็นนั้นมีเนื้อหาสาระมากก็จะเขียนติดต่อกันยาวหลายตอน เช่น เรื่องอาหารที่ได้เขียนไปแล้ว ซึ่งอันที่จริงยังมีเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ อีกมาก ทั้งนี้เพราะอาหารเป็นเรื่องที่มีพัฒนาการอยู่เสมอ มีพลวัตที่ซับซ้อนและไม่เคยหยุดนิ่ง แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม แต่ครั้งนี้ผมขอต้องเปลี่ยนประเด็นไปเขียนเรื่องความยากจนและคนจน เนื่องจากมีโอกาสได้อ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทำการศึกษาเรื่อง “ความจน: ความหมายและปฏิบัติการ”[1] ที่กระตุ้นให้ผมต้องกลับไปคิดทบทวนและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง ความยากจน…ไม่เคยมีข่าวดี! ความน่าประหลาดใจเกี่ยวกับ ‘ความยากจน’ คือเป็นปัญหาที่ดูจะแก้ไม่ได้ – จนทำให้ความยากจนดูเป็นเรื่องปรกติของชีวิต (เช่นเดียวกับปัญหารถติดในเมืองหลวง ที่นับวันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสจนไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหา กลายเป็นความเป็นจริงประจำวันที่ต้องอดทนกันเอาเอง) – แม้ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศด้วยนานาวิธี แต่ความพยายามดังกล่าวดูเหมือนเป็น ‘การแสดง’ มากกว่า เพราะในความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมา – รวมทั้งชุดปัจจุบันนี้ด้วย – ล้มเหลวโดยเกือบสิ้นเชิงในการแก้ปัญหานี้ ความยากจนของประชากรจำนวนมากดูเลวร้ายลง ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลับมีมากขึ้น ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายห่างยิ่งขึ้น ประชากรทั้งในเมืองและชนบทที่มีหนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ผู้หนึ่งที่กล่าวว่า ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด หนี้สินกลายเป็นนิวนอร์มอลของผู้คนจำนวนมาก เพราะผู้ที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็มาเป็นหนี้ครั้งแรก ผู้ที่มีหนี้อยู่แล้วก็ต้องกู้จนไม่มีใครให้กู้ แม้แต่รัฐเองก็ต้องขยายเพดานเงินกู้ ซึ่งระบุรายงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่พบว่า “หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงเป็นลำดับที่ 2 ของเอเซียตะวันออก คือสูงถึงร้อยละ 78.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) […]

นิติ ภวัครพันธุ์

10 Jan 2022

Education

5 Jan 2022

เจาะเทรนด์พัฒนาทักษะของคนไทย ในยุคดิสรัปชันใหญ่ของตลาดแรงงาน กับ วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

101 พูดคุยกับวิโรจน์ จิรพัฒนกุล แห่ง Skooldio ถึงตลาดของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ในไทย พร้อมสำรวจกระแสความตื่นตัวของคนไทยในการพัฒนาทักษะตัวเองรับตลาดแรงงานใหม่ในโลกหลังโควิด-19

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

5 Jan 2022

Sustainability

21 Dec 2021

อดีตของมาบตาพุดคืออนาคตของจะนะ

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เล่าย้อนถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างหนัก ซึ่งอาจเป็นชะตากรรมเดียวกันกับที่ชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลาต้องเผชิญในอนาคต

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

21 Dec 2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save