fbpx
column name

PopCapture

Tone Deaf โลกสวยตาใสในสังคมเจ็บจริง

คอลัมน์ PopCapture พิมพ์ชนก พุกสุข เขียนถึงภาวะ tone-deaf หรือ ภาวะการขาดความเข้าอกเข้าใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร โดยเล่าผ่านความโลกสวยจนมองข้ามรากของปัญหาผ่านชุดโฆษณาเป๊ปซี่ Live for Now