fbpx

Politics

6 Feb 2024

สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร : ทางออกของประชาธิปไตยที่ยังไม่มีความเสมอภาคอันแท้จริง

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง เขียนถึงหนังสือของ มาร์ก เดเวนนี่ย์ ‘Towards an Improper Politics – สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร’ ว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด ‘การเมืองแห่งความไม่สมควร’

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

6 Feb 2024

Politics

14 Dec 2023

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล: ‘ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่’ เมื่อประชาชนไม่ได้มีอำนาจเท่าที่ชนชั้นนำกำหนด

101 คุยกับภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล กลุ่ม ConforAll ถึงความหวังในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของภาคประชาชน สิ่งที่ต้องคำนึงในการทำประชามติ และรูปแบบ สสร. ที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประชาชน

เจียระไน ซองทอง

14 Dec 2023

Politics

7 Dec 2023

ตากใบ (ยัง) ไม่ให้อภัย จนกว่าเสียงร่ำไห้ใต้ฮิญาบจะสิ้นสุด

101 ชวนสำรวจเรื่องเล่าจากตากใบผ่านปากคำผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว ทั้งการอยู่กับความสูญเสีย การพยายามทำความเข้าใจโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น การถูกกดดันคุกคามจากรัฐให้เงียบเสียงลง

วจนา วรรลยางกูร

7 Dec 2023

Social Movement

29 Nov 2023

นักสันติวิธีท้าทายและทำให้ความรุนแรงเป็นเรื่องไร้เหตุผลได้อย่างไร

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง ชวนมองเหตุผลที่ใช้สร้างความชอบธรรมให้การใช้ความรุนแรงผ่านสายตาของนักสันติวิธี ในหนังสือ Can Political Violence Ever Be Justified?

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

29 Nov 2023

Justice & Human Rights

2 Nov 2023

สำรวจการคุกคามดิจิทัลต่อนักกิจกรรมไทย ผ่านงานวิจัย Unmasking Digital Harassment in Thailand: A Study of Online Smear Campaigns and the Impact on Civil Society

ชวนอ่านงานวิจัย Unmasking Digital Harassment in Thailand สำรวจการคุกคามทางดิจิทัลและผลกระทบต่อนักกิจกรรมไทย

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

2 Nov 2023

Politics

31 Oct 2023

หนึ่งปีที่เหลือจากนี้ ขอสังคมไทยมีความทุกข์ร่วมกันกับคนตากใบ

คดีเหตุการณ์ตากใบจะหมดอายุความในหนึ่งปีนี้ โดยที่ยังไม่มีความยุติธรรม 101 ชวนฟังเสียงผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความอยุติธรรมที่ผ่านมาและความหวังอันน้อยนิดในหนึ่งปีนี้

วจนา วรรลยางกูร

31 Oct 2023

Politics

25 Oct 2023

‘สันติวิธี = ประท้วงอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น?’ ความเข้าใจ(ผิด?)ของคนเมืองหลวง

101 ชวนอ่านสรุปรายงานศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘สันติวิธี’ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ว่าพวกเขาเข้าใจอย่างไร

กองบรรณาธิการ

25 Oct 2023

Social Issues

19 Oct 2023

โขงชีมูล: มูนมังที่พังทลายของคนอีสาน

101 ชวนอ่านสารคดีว่าด้วยการจัดการน้ำโขงชีมูล โครงการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนอีสานมานานกว่า 30 ปี คำตอบของการจัดการทรัพยากรคืออะไร

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

19 Oct 2023

Justice & Human Rights

5 Oct 2023

Digital Harassment – Silent Pain: แผลร้ายซ่อนลึกของนักกิจกรรม เมื่อถูกทำร้ายในโลกเสมือน

101 และ MOVE ชวนสำรวจบาดแผลเจ็บปวดของนักกิจกรรมการเมืองจากการถูกคุกคามทางออนไลน์ ที่หนักหนาสาหัสอย่างที่สังคมแทบไม่รับรู้มาก่อน

เมธิชัย เตียวนะ

5 Oct 2023

Social Issues

5 Oct 2023

ทำร้ายในโลกเสมือน สะเทือนชีวิตจริง: นักกิจกรรมการเมืองเจ็บแค่ไหนเมื่อโดนคุกคามออนไลน์?

101 ร่วมกับ MOVE ชวนสำรวจผลกระทบของการคุกคามออนไลน์ต่อนักกิจกรรมทางการเมือง จากการสอบถามและสัมภาษณ์นักกิจกรรมจำนวนราว 50 คน

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

5 Oct 2023

Politics

12 Sep 2023

กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่ ‘คนอื่น’: เปิดร่าง ‘พ.ร.บ.ชาติพันธุ์’ คืนชีวิต สิทธิ และตัวตนให้พลเมืองทุกกลุ่ม กับ มานพ คีรีภูวดล

101 สนทนากับ มานพ คีรีภูวดล ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถึงสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง มุมมองของเขาต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของไทย ไปจนถึงเส้นทางการต่อสู้เพื่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ และการเข้าสู่เส้นทางการเมืองในนามของสมาชิกผู้แทนราษฎร สัดส่วนชาติพันธุ์

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

12 Sep 2023

Politics

11 Aug 2023

อย่าลืมว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร: สมบัติ บุญงามอนงค์ ส่งเสียงจากถนนถึงคนในสภา

101 ชวน สมบัติ บุญงามอนงค์ อ่านสถานการณ์การเมืองไทย การเคลื่อนไหวของประชาชนมีส่วนในการกำหนดทิศทางการเมืองภาพใหญ่อย่างไร

กรกมล ศรีวัฒน์

11 Aug 2023

Justice & Human Rights

2 Aug 2023

เมื่อวาจาคืออาวุธ : สำรวจสมรภูมิโจมตีนักเคลื่อนไหวการเมืองบนสังคมออนไลน์ ที่สะเทือนไกลถึงพื้นที่ชีวิตจริง

101 สำรวจพื้นที่สังคมออนไลน์ วิเคราะห์รูปแบบการใช้ข้อความโจมตีนักเคลื่อนไหวการเมือง ที่ส่งผลร้ายแรงถึงโลกความเป็นจริง

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

2 Aug 2023

Politics

17 Jul 2023

ทำความเข้าใจ #ธุรกิจสว และ #เมียน้อยสว ผ่านมุมมองปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

ชวนทำความเข้าใจว่าแคมเปญ #ธุรกิจสว และ #เมียน้อยสว ถือเป็นความรุนแรงหรือไม่ และเส้นแบ่งระหว่างความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนแน่ ผ่านแนวคิดปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (nonviolent action)

ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

17 Jul 2023

Justice & Human Rights

11 Jul 2023

“อาการนี้จะติดตัวเราไปจนตาย” ไอโอ-การคุกคามออนไลน์ ผลทำลายล้างสุขภาพใจของนักเคลื่อนไหวการเมือง

101 พูดคุยกับนักเคลื่อนไหวการเมืองกลุ่มต่างๆ ถึงการเผชิญปัญหาสุขภาวะทางจิต หลังเผชิญการคุกคามทางออนไลน์อย่างหนัก

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

11 Jul 2023
1 2 10

RECOMMENDED

Social Issues

19 Feb 2024

ในวันที่อำนาจถูกตั้งคำถาม : ย้อนดูกระแสวิจารณ์ขบวนรถผู้นำสหรัฐฯ และการต่อต้านราชวงศ์ในสหราชอาณาจักร

ท่ามกลางกระแสต่อต้านอำนาจนิยม และ #ขบวนเสด็จ 101 ชวนสำรวจกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขบวนรถรักษาความปลอดภัยของประมุขแห่งรัฐในสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นคือกระแสต่อต้านราชวงศ์อังกฤษ

กองบรรณาธิการ

19 Feb 2024

Politics

6 Feb 2024

สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร : ทางออกของประชาธิปไตยที่ยังไม่มีความเสมอภาคอันแท้จริง

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง เขียนถึงหนังสือของ มาร์ก เดเวนนี่ย์ ‘Towards an Improper Politics – สู่การเมืองแห่งความไม่สมควร’ ว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด ‘การเมืองแห่งความไม่สมควร’

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

6 Feb 2024

Thai Politics

27 Feb 2024

‘เสรีนิยมธรรมราชา’ ในโครงการจำกัดอำนาจเสียงข้างมากของชนชั้นนำจารีต: ปฤณ เทพนรินทร์

101 สนทนากับปฤณ เทพนรินทร์ ถึงการก่อกำเนิดของเสรีนิยมธรรมราชา ภาวะการเคลื่อนออกจากเสรีนิยมธรรมราชาในปัจจุบัน และการเดินหน้าต่อของโครงการจำกัดอำนาจเสียงข้างมาก

วจนา วรรลยางกูร

27 Feb 2024