fbpx

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

14 May 2024

เลือก(ตั้ง) ส.ว. ไปทำไม?

ณัฐกร วิทิตตานนท์ ตั้งคำถามว่าเลือกตั้ง ส.ว. ไปทำไม? ผ่านการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ

ณัฐกร วิทิตานนท์

14 May 2024

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

31 Mar 2024

ฝาท่อที่ญี่ปุ่นบอกอะไรกับเรา

ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงการออกแบบฝาท่อที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสะท้อนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

ณัฐกร วิทิตานนท์

31 Mar 2024

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

6 Mar 2024

โทยามะ: เมืองกระชับที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย

ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงเมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งออกแบบเมืองให้เหมาะสมแก่ผู้สูงวัยที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของการปกครองท้องถิ่น

ณัฐกร วิทิตานนท์

6 Mar 2024

Life & Culture

3 Apr 2023

จากปีนังถึงสงขลา: การชุบชีวิตเมืองเก่าด้วยศิลปะข้างถนน?

ณัฐกร วิทิตตานนท์ เขียนถึงการเข้ามามีบทบาทของภาคประชาสังคมที่ทำให้ปีนังขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นเมืองมรดกโลกจนเกิดการฟื้นฟูเมืองด้วยศิลปะ และเรียกร้องให้รัฐท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทจัดการผังเมือง และพัฒนาเมืองมากขึ้น

ณัฐกร วิทิตานนท์

3 Apr 2023

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

6 Mar 2023

การกระจายอำนาจ: หนึ่งในค่านิยมสากลที่องค์กรโลกบาลพยายามสร้าง

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพ’ ว่าด้วยปัจจัยจากองค์กรระหว่างประเทศที่ช่วยผลักดันให้การกระจายอำนาจเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

ณัฐกร วิทิตานนท์

6 Mar 2023

Thai Politics

10 Nov 2022

เขตเศรษฐกิจมหัศจรรย์ เขตปกครองตนเองของทุนคาสิโน

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพ’ เดือนนี้ ว่าด้วยเรื่องนอกเหนือจากเมืองไทย นั่นคือ คิงส์โรมัน พื้นที่เศรษฐกิจที่ลาวเปิดให้นักลงทุนจีนมาครอบครอง จนเกิดคำถามที่ว่านี่คือเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขคปกครองตนเองของคนจีน?

ณัฐกร วิทิตานนท์

10 Nov 2022

Life & Culture

8 Aug 2022

เมืองกับภาพยนตร์

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงเรื่องหนังกับเมือง เมื่อภาพยนตร์สามารถสร้างชีวิตและภาพให้เมือง และกลายเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ

ณัฐกร วิทิตานนท์

8 Aug 2022

Politics

5 Jul 2022

สนามฟุตบอลกับการกระจายอำนาจ

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงสนามฟุตบอลกับการกระจายอำนาจ เมื่อการทำทีมฟุตบอลสอดคล้องกับเรื่องอำนาจของแต่องค์กรในการดูแลและสร้างสนาม

ณัฐกร วิทิตานนท์

5 Jul 2022

Politics

2 Jun 2022

อ่านปรากฏการณ์ชัชชาติผ่านสถิติ ตัวตน และยุทธศาสตร์การเมือง

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ชัชชาติผ่านสถิติ คุณสมบัติ และการวางยุทธศาสตร์การเมือง

ณัฐกร วิทิตานนท์

2 Jun 2022

Life & Culture

28 Apr 2022

“จะทำให้กรุงเทพฯ เล็กลงอย่างไร?” คำถามที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่ได้ตอบ

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงสถิติที่น่าสนใจของกรุงเทพฯ ทั้งเรื่องผู้ว่าฯ และงบประมาณ ซึ่งสะท้อนว่ากรุงเทพฯ นั้น ‘มี’ และ ‘ใช้’ ทรัพยากรของประเทศไปมากขนาดไหน

ณัฐกร วิทิตานนท์

28 Apr 2022

Life & Culture

29 Mar 2022

สวนสวยในเมือง(ห)ลวง

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงความแตกต่างในการพัฒนาสวนสาธารณะระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ เมื่ออำนาจไม่ได้อยู่ในมือท้องถิ่น

ณัฐกร วิทิตานนท์

29 Mar 2022

Politics

22 Feb 2022

ย้อนอ่าน คน Krung Thep Maha Nakhon เลือกผู้ว่าฯ กันอย่างไร?

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ ชวนกลับมามองความเป็นไป-ความเป็นมาของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผ่านงานวิจัยหลายชิ้น

ณัฐกร วิทิตานนท์

22 Feb 2022

Life & Culture

25 Jan 2022

อนุสาวรีย์ พื้นที่สาธารณะ และท้องถิ่น: บนทางเดินของประติมากรรม ‘จรัล มโนเพ็ชร’

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ พาไปสำรวจแนวคิดเรื่องการทำอนุสาวรีย์ในไทย ผ่านเบื้องหลังการสร้างประติมากรรม ‘จรัล มโนเพ็ชร’ ที่เชียงใหม่

ณัฐกร วิทิตานนท์

25 Jan 2022

Politics

26 Dec 2021

ทบทวนการเลือกตั้ง อบต. 64 กับหนทางต่อไปข้างหน้า

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ชวนทบทวนผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 อะไรน่าสนใจ และอะไรน่าจับตา

ณัฐกร วิทิตานนท์

26 Dec 2021

Politics

8 Dec 2021

1 ปีที่ไม่เหมือนเดิม: สำรวจการปกครองท้องถิ่นไทยหลังผ่านพ้นการเลือกตั้ง อบจ. (และเทศบาล)

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ เดือนนี้ ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงวาระครบ 1 ปี เลือกตั้ง อบจ. 2563 มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วบ้าง

ณัฐกร วิทิตานนท์

8 Dec 2021
1 2

RECOMMENDED

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

5 Jun 2024

ทำไมผู้บริหารท้องถิ่นถึงลาออกก่อนครบวาระ?

ณัฐกร วิทิตานนท์ ชวนหาคำตอบว่าทำไมผู้บริหารท้องถิ่นมักลาออกก่อนครบวาระ และการลาออกจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร

ณัฐกร วิทิตานนท์

5 Jun 2024

ข้างสนาม

20 May 2024

เหรียญรางวัลเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมแข่งชนะต้องได้เหรียญรางวัล

‘ข้างสนาม’ ชวนสำรวจที่มาว่าเหรียญรางวัลกับกีฬาเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และทำไมชัยชนะถึงต้องคู่กับเหรียญทอง

เจนอักษร ธนวรสกุล

20 May 2024

Lifestyle

30 May 2024

BYO – ไม่มีแก้ว ไม่ได้กิน เทรนด์ที่คอกาแฟต้องใส่ใจ(โลก)

คอลัมน์ถุงนี้ที่เปิดชง เอกศาสตร์ สรรพช่าง เขียนถึงเทรนด์การลดขยะแก้วกาแฟใช้แล้วทิ้งด้วยการให้นักดื่มนำแก้วมาเอง (และอื่นๆ อีกมากมาย)

เอกศาสตร์ สรรพช่าง

30 May 2024

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save