World

Global Affairs

กฎหมายระหว่างประเทศ บนทางแพร่งแห่งอำนาจ 

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์ ‘กฎหมายระหว่างประเทศ’ ผ่านแว่นตาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏให้เห็นความลักลั่น และกำหนดตัดสินไม่ได้ในหลายๆ มิติ

การจัดการความมั่นคง

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เขียนถึงแนวทาง ‘การจัดการความมั่นคงของรัฐ’ สองรูปแบบใหญ่ๆ คือการจัดการความมั่นคงในสภาวะปกติ กับการจัดการความมั่นคงในสภาวะยกเว้น

ผจญภัยสงคราม : วงศาวิทยาของสงครามในการเมืองโลก 

จิตติภัทร พูนขำ เขียนถึงการเมืองเรื่อง ‘สงคราม’ ไล่เรียงวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสงครามภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงคำว่า ‘ภัยสงคราม’ ซึ่งถูกใช้ในฐานะเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอด

เช็คสถานการณ์การเมืองโลก : การหวนคืนของประวัติศาสตร์และการจัดระเบียบโลกใหม่

สมคิด พุทธศรี ตรวจเช็คสถานการณ์การเมืองโลกในปีแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

อ่านงานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เกี่ยวกับมหาสงคราม

ศุภมิตร ปิติพัฒน์อ่านพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ในฐานะบทละคร romance/comedy ที่ใช้ปลูกฝังและรักษารัฐส่วนลึกของรัฐราชาธิปไตยสยาม

ชนชั้นนำเก่าในระบอบประชาธิปไตยใหม่

จันจิรา สมบัติพูนศิริ เขียนถึงกรณีศึกษา ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของ ‘ชนชั้นนำ’ ในประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

ความท้าทายของการเมืองโลก 2019 : ก้าวข้ามวิกฤตท้าทายระเบียบเสรีนิยม

จิตติภัทร พูนขำ สำรวจภาพของการเมืองโลกในปี 2018 และมองแนวโน้มทิศทางในปี 2019 ซึ่งชี้ว่าระเบียบโลกแบบเสรีนิยมกำลังเผชิญกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอย่างหนักหน่วง

ชนชั้นนำกับประชาธิปไตยในโลก

จันจิรา สมบัติพูนศิริ สำรวจคำอธิบาย ว่าด้วยชนชั้นนำกับการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยหลายแบบจากทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจวิธีคิดของคนกลุ่มนี้ ในการตัดสินใจหันหน้าหรือหันหลังให้ระบอบประชาธิปไตย

อ่านการสอน

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ‘สนทนา’ กับผู้ช่ำชองในการสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อวิพากษ์ความรู้ภายในสาขาวิชาและตรวจสอบอุดมการณ์ที่อำพรางตนเองมาอยู่ในรูปของความรู้

จีน-ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ : จากยุทธพิชัยสามก๊ก สู่ยุทธศาสตร์รับสงครามการค้า

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงการปรับความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของจีนกับญี่ปุ่น ซึ่งมีสงครามการค้ากับสหรัฐฯ เป็นตัวแปรสำคัญ โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจทำให้ไทยได้ ‘ส้มหล่น’ แบบเต็มๆ

อ่านยุทธศาสตร์ในช่วงเวลา

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อ่านยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยต่อจีนและสหรัฐฯ ผ่านห้วงเวลาในประวัติศาสตร์ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการดำเนินยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน