World

Europe

ระบอบปูตินเสื่อมอำนาจ?

จิตติภัทร พูนขำ มองสัญญาณการเสื่อมอำนาจของระบอบปูติน ที่ครองอำนาจมาเกือบสองทศวรรษ ซึ่งปรากฏผ่านผลโพลและการเลือกตั้งระดับภูมิภาคครั้งล่าสุด

ความเท่าเทียมในความไม่เท่าเทียม : ชีวิตแม่บ้านไทยในสหราชอาณาจักร

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ เขียนถึงชีวิตของหญิงไทยที่ไปสร้างครอบครัวอยู่ในสหราชอาณาจักร แม้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสังคมที่มีความเท่าเทียมสูงกว่า ทว่าอีกด้านหนึ่ง พวกเธอกลับต้องพบเจอกับภาวะ ‘การเหยียดตัวเอง’ จากมายาคติเดิมๆ

ก่อร่างสร้างพันธมิตรใหม่ : รัสเซียกับประชานิยมขวาจัดในการเมืองยุโรป 

จิตติภัทร พูนขำ สำรวจการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฝ่ายขวาจัดในยุโรป รวมทั้งวิเคราะห์นัยสำคัญของระบบพันธมิตรใหม่นี้ที่มีต่อการเมืองยุโรป

ผิดที่ไว้ใจ? รัสเซียกับสหภาพยุโรปในภูมิรัฐศาสตร์แห่งความหวาดระแวง

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียเพื่อหาคำตอบว่า เหตุใดมหาอำนาจทั้งสองนี้จึงไม่อาจไว้วางใจต่อกันได้ในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบัน

EU Disintegration : เมื่อ(สหภาพ)ยุโรปแตกแยก

อะไรคือปัญหาของสหภาพยุโรปในโลกเสรีนิยมใหม่ ทำไมคำอธิบายใหม่ๆ จึงจำเป็นในการเมืองโลกปัจจุบัน

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์ ‘ที่มา’ ของความแตกแยกในยุโรป และฉายภาพ ‘ที่ไป’ ของสหภาพยุโรปในอนาคต

การลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตร์ : ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร

พลอย ธรรมาภิรานนท์ ตั้งคำถามเรื่องการลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตร์ มันคืออะไร มีเหตุมีผลและมีพลังเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งจริงหรือ?