fbpx

World

20 Sep 2021

ประชาธิปไตยไร้รัฐ: ณ ที่นี้ ประชาชนออกคำสั่งและรัฐบาลเชื่อฟัง

ชวนทำความเข้าใจ ‘สังคมประชาธิปไตยไร้รัฐ’ ผ่านการพูดคุยกับ ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลผู้สนใจศึกษาแนวคิดอนาธิปไตย และเฮวาล ทาคุชิน สมาชิกฝ่ายการทูตจากเขตปกครองตนเอง AANES หรือ โรจาวา

วริษา สุขกำเนิด

20 Sep 2021

World

10 Sep 2021

นโยบายในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในเขตเมือง: บทเรียนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ถอดบทเรียนงานศึกษาจากลาตินอเมริกา มองแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่เขตเมือง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Sep 2021

World

6 Aug 2021

โบโกต้า, โคลอมเบีย: ประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ ของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส ซึ่งมีส่วนสำคัญในนโยบายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาเมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Aug 2021

World

4 Jul 2021

ภาพถ่ายที่ทรงพลังที่สุดของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20: ภาพถ่ายของเช เกบาร่า

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าประวัติและที่มาของภาพถ่าย ‘เช เกบาร่า’ ที่ต่อมากลายเป็นภาพถ่ายที่ทรงพลังที่สุดของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Jul 2021

World

9 Jun 2021

หกสิบปีแห่งความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการโค่นล้มฟิเดล คาสโตร

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ย้อนดูความพยายามที่ล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการโค่นล้ม ฟิเดล คาสโตร นักปฏิวัติและนักการเมืองชาวคิวบา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

9 Jun 2021

World

10 May 2021

รัฐฆาตกร: กรณีศึกษาสงครามสกปรกในอาร์เจนตินาระหว่างปี ค.ศ. 1976-1983

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงสงครามสกปรกในประเทศอาร์เจนตินาที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปีที่แล้ว ที่รัฐบาลเผด็จการทหารทำสงครามกับประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 May 2021

World

5 Apr 2021

แนวคิดเรื่องความรุนแรงในเขตเมือง: ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนสำรวจแนวคิดเรื่องความรุนแรงในหลากหลายมิติ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

5 Apr 2021

World

4 Mar 2021

ชาตินิยมลาตินอเมริกาในบริบทของโลกาภิวัตน์ (3)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับชาตินิยมในบริบทของลาตินอเมริกา (ตอนที่ 3)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Mar 2021

Social Movement

17 Feb 2021

แม่แห่งจัตุรัสมาโย : แม่ที่ลุกขึ้นสู้กับเผด็จการ เพราะลูกโดนอุ้มหาย

โกษม โกยทอง เขียนถึงเรื่องราวกลุ่มแม่แห่งจัตุรัสมาโย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 เพื่อถามหาลูกที่หายไปจาก ‘สงครามสกปรก’ ที่รัฐบาลเผด็จการอาร์เจนตินาทำสงครามกับประชาชน จนเป็นจุดเร่ิมต้นการล่มสลายของเผด็จการ

โกษม โกยทอง

17 Feb 2021

World

4 Feb 2021

ไวรัสโควิด-19 กับลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ทวีความรุนแรงขึ้น

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Feb 2021

World

10 Jan 2021

ชาตินิยมลาตินอเมริกาในบริบทของโลกาภิวัตน์ (2)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับชาตินิยมในบริบทของลาตินอเมริกา (ตอนที่ 2)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Jan 2021

World

7 Dec 2020

ชาตินิยมลาตินอเมริกาในบริบทของโลกาภิวัตน์ (1)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับชาตินิยมในบริบทของลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

7 Dec 2020

World

26 Nov 2020

ดีเอโก อาร์มันโด มาราโดนา: เทวทูตแห่งฟุตบอลผู้มีใบหน้าเปื้อนฝุ่นกับชีวิตแห่งการต่อต้าน 

ตฤณ ไอยะรา เขียนถึงห้วงชีวิตของดีเอโก มาราโดนา สมัยที่เป็นนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อาร์เจนตินา ชีวิตของมาราโดนาสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอาร์เจนตินาอย่างไรบ้าง

ตฤณ ไอยะรา

26 Nov 2020

World

2 Nov 2020

นโยบายการต่างประเทศของโคลอมเบียในคริสต์ศตวรรษที่ 21

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงนโยบายการต่างประเทศของโคลอมเบียในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านทาง 3 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

2 Nov 2020

World

4 Oct 2020

การอุ้มหายในลาตินอเมริกาในช่วงสงครามเย็น: กรณีศึกษา Operation Condor (2)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงรายละเอียดของ Operation Condor ซึ่งเป็นความร่วมมือและการกระทำทางยุทธวิธีทางทหารอย่างลับๆ ในลาตินอเมริกาช่วงสงครามเย็น เพื่อกำจัดฝ่ายซ้าย พวกหัวก้าวหน้า และผู้เห็นต่าง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Oct 2020
1 2 3

RECOMMENDED

World

20 Sep 2021

ประชาธิปไตยไร้รัฐ: ณ ที่นี้ ประชาชนออกคำสั่งและรัฐบาลเชื่อฟัง

ชวนทำความเข้าใจ ‘สังคมประชาธิปไตยไร้รัฐ’ ผ่านการพูดคุยกับ ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลผู้สนใจศึกษาแนวคิดอนาธิปไตย และเฮวาล ทาคุชิน สมาชิกฝ่ายการทูตจากเขตปกครองตนเอง AANES หรือ โรจาวา

วริษา สุขกำเนิด

20 Sep 2021

Latin America

10 Oct 2021

การศึกษาเรื่องความรุนแรงกับอำนาจ: กรณีศึกษาจากลาตินอเมริกาและในระดับสากล

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับอำนาจ โดยศึกษาบทเรียนจากลาตินอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Oct 2021

World

20 Sep 2021

อัลฟี แอตกินส์รำลึก

ปรีดี หงษ์สต้น ชวนทำความรู้จัก ‘อัลฟี แอตกินส์’ หนังสือเด็กชื่อดังของสวีเดนที่เป็นภาพแทนของอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมนิยมของสแกนดิเนเวีย

ปรีดี หงษ์สต้น

20 Sep 2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save