fbpx

Latin America

22 Dec 2021

พาโบล เอสโคบาร์ เจ้าพ่อแห่งการค้ายาเสพติดของโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าเรื่องราวของประเทศโคลอมเบีย ในยุคที่พาโบล เอสโคบาร์ (Pablo Escobar) อดีตเจ้าพ่อยาเสพติดกำลังเรืองอำนาจ ซึ่งเกิดปัญหาความรุนแรงในประเทศมากมาย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

22 Dec 2021

Latin America

8 Dec 2021

เมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย: เมืองหลวงของการฆาตกรรมของโลกในคริสต์ทศวรรษ 1980s และ 1990s

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ เล่าเรื่องเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในโลก กระทั่งแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบ ‘การคืนความเป็นสาธารณะ’

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

8 Dec 2021

World

8 Nov 2021

บราซิลเลียน โมเดล : ฟ้องผู้นำ ชาติพ้นภัย (?) กรณี ปธน.โบลโซนารู จ่อถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจากความผิดพลาดในวิกฤตโควิด

เมื่อการฟ้องผู้นำอาจช่วยให้ชาติพ้นภัย? คอลัมน์ PopCapture พิมพ์ชนก พุกสุข เขียนถึง เหตุการณ์ฟ้องร้องฌาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีแห่งบราซิล ในข้อหาฆาตกรรมและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กรณีจัดการวิกฤตโควิด-19 ที่ผิดพลาดจนนำมาสู่การเสียชีวิตของผู้คนกว่า 6 แสนชีวิต

พิมพ์ชนก พุกสุข

8 Nov 2021

Latin America

2 Nov 2021

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับเมือง: ภาพสะท้อนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ ชวนมองความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับความเป็นเมือง โดยถอดบทเรียนจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

2 Nov 2021

Latin America

10 Oct 2021

การศึกษาเรื่องความรุนแรงกับอำนาจ: กรณีศึกษาจากลาตินอเมริกาและในระดับสากล

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับอำนาจ โดยศึกษาบทเรียนจากลาตินอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Oct 2021

World

20 Sep 2021

ประชาธิปไตยไร้รัฐ: ณ ที่นี้ ประชาชนออกคำสั่งและรัฐบาลเชื่อฟัง

ชวนทำความเข้าใจ ‘สังคมประชาธิปไตยไร้รัฐ’ ผ่านการพูดคุยกับ ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลผู้สนใจศึกษาแนวคิดอนาธิปไตย และเฮวาล ทาคุชิน สมาชิกฝ่ายการทูตจากเขตปกครองตนเอง AANES หรือ โรจาวา

วริษา สุขกำเนิด

20 Sep 2021

World

10 Sep 2021

นโยบายในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในเขตเมือง: บทเรียนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ถอดบทเรียนงานศึกษาจากลาตินอเมริกา มองแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่เขตเมือง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Sep 2021

World

6 Aug 2021

โบโกต้า, โคลอมเบีย: ประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ ของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส ซึ่งมีส่วนสำคัญในนโยบายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาเมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Aug 2021

World

4 Jul 2021

ภาพถ่ายที่ทรงพลังที่สุดของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20: ภาพถ่ายของเช เกบาร่า

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าประวัติและที่มาของภาพถ่าย ‘เช เกบาร่า’ ที่ต่อมากลายเป็นภาพถ่ายที่ทรงพลังที่สุดของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Jul 2021

World

9 Jun 2021

หกสิบปีแห่งความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการโค่นล้มฟิเดล คาสโตร

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ย้อนดูความพยายามที่ล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการโค่นล้ม ฟิเดล คาสโตร นักปฏิวัติและนักการเมืองชาวคิวบา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

9 Jun 2021

World

10 May 2021

รัฐฆาตกร: กรณีศึกษาสงครามสกปรกในอาร์เจนตินาระหว่างปี ค.ศ. 1976-1983

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงสงครามสกปรกในประเทศอาร์เจนตินาที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปีที่แล้ว ที่รัฐบาลเผด็จการทหารทำสงครามกับประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 May 2021

World

5 Apr 2021

แนวคิดเรื่องความรุนแรงในเขตเมือง: ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนสำรวจแนวคิดเรื่องความรุนแรงในหลากหลายมิติ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

5 Apr 2021

World

4 Mar 2021

ชาตินิยมลาตินอเมริกาในบริบทของโลกาภิวัตน์ (3)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับชาตินิยมในบริบทของลาตินอเมริกา (ตอนที่ 3)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Mar 2021

Social Movement

17 Feb 2021

แม่แห่งจัตุรัสมาโย : แม่ที่ลุกขึ้นสู้กับเผด็จการ เพราะลูกโดนอุ้มหาย

โกษม โกยทอง เขียนถึงเรื่องราวกลุ่มแม่แห่งจัตุรัสมาโย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 เพื่อถามหาลูกที่หายไปจาก ‘สงครามสกปรก’ ที่รัฐบาลเผด็จการอาร์เจนตินาทำสงครามกับประชาชน จนเป็นจุดเร่ิมต้นการล่มสลายของเผด็จการ

โกษม โกยทอง

17 Feb 2021

World

4 Feb 2021

ไวรัสโควิด-19 กับลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ทวีความรุนแรงขึ้น

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 Feb 2021
1 2 3

RECOMMENDED

Latin America

22 Dec 2021

พาโบล เอสโคบาร์ เจ้าพ่อแห่งการค้ายาเสพติดของโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าเรื่องราวของประเทศโคลอมเบีย ในยุคที่พาโบล เอสโคบาร์ (Pablo Escobar) อดีตเจ้าพ่อยาเสพติดกำลังเรืองอำนาจ ซึ่งเกิดปัญหาความรุนแรงในประเทศมากมาย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

22 Dec 2021

Latin America

10 Jan 2022

บทบาทของกองกำลังกึ่งทหาร (Paramilitary) กับการสร้างความรุนแรง: กรณีศึกษาเมืองเมะดะยีน ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ เล่าเรื่องราวของกองกำลังกึ่งทหาร (Paramilitary) ของโคลอมเบีย ที่มีส่วนเข้ามาสร้างความรุนแรงในเมืองเมะเดยีน จนเป็นเมืองที่ความรุนแรงสูงสุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Jan 2022

World

21 Dec 2021

From Syria to Belarus วิกฤตผู้อพยพลี้ภัยซ้ำสอง ใจกลางการเมืองโลก

ทำไมเบลารุสจึงกลายเป็นเส้นทางอพยพสู่สหภาพยุโรป? นี่คือการใช้ผู้อพยพเล่นการเมืองในเกมต่อรองของเบลารุสต่อสหภาพยุโรปหรือไม่? ทำไมเบลารุสต้องเดินเกมการเมืองเช่นนี้? สหภาพยุโรปมีท่าทีอย่างไร? การเมืองยุโรป-รัสเซียเปลี่ยนไปแค่ไหน? แล้วผู้อพยพอยู่ตรงไหนของวิกฤต? ร่วมถอดรหัส ‘วิกฤตผู้อพยพเบลารุส’ ผ่านทัศนะของ ณัฐนันท์ คุณมาศ, จิตติภัทร พูนขำ และภาณุภัทร จิตเที่ยง

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

21 Dec 2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save