World

Latin America

ปัญหาของพรรคการเมืองในปัจจุบันกับระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองวิกฤตของการเมืองแบบตัวแทนในลาตินอเมริกา เมื่อพรรคการเมืองหมดความสามารถที่จะเป็นตัวแทนประชาชนหรือตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนต้องการได้

ปัญหาความไร้เสถียรภาพของประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาผ่านระบอบประธานาธิบดี

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ พาไปสำรวจข้อถกเถียงถึงปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในลาตินอเมริกาผ่านแวดวงวิชาการที่มองเห็นว่าระบอบประธานาธิบดีเป็นปัญหาสำคัญที่ถูกเสริมด้วยปัจจัยอื่นๆ

อ่าน Upheaval : จุดพลิกประเทศยามวิกฤต บทเรียนจากชิลีถึงไทย

ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ถอดบทเรียนจากหนังสือ ‘Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis’ ว่าด้วยจุดเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ในยามวิกฤต โดยยกกรณีของชิลีในยุคนายพลปิโนเช่ต์ ซึ่งมีวิถีสืบทอดอำนาจที่คล้ายคลึงสถานการณ์ของไทยในปัจจุบัน

ความเป็นพลเมืองในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงเรื่องการเป็นพลเมืองในสังคมลาตินอเมริกา ที่ถึงแม้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เข้ากับระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่มีใครหน้าไหนลุกขึ้นมาชี้หน้าไล่คนอื่นออกจากการเป็นพลเมืองของประเทศได้

ความเข้มแข็งและคุณภาพประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ สำรวจพัฒนาการของประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา พร้อมประมวลบทวิเคราะห์จากหลายสำนัก ซึ่งสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า ประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ยังมีปัญหา กระทั่งถดถอยลงด้วยซ้ำ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา ระหว่างที่ผลการเลือกตั้งไทยยังไม่ชัดเจน เพื่อบอกตัวเองว่า “อย่าได้หมดหวังกับระบอบประชาธิปไตย”

ประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองแนวคิดเรื่อง ‘ประชาธิปไตย’ ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

การเมืองแบบลูกผสม (Hybrid Regime) ในเวเนซุเอลา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงลักษณะของ ‘การเมืองลูกผสม’ ในยุคสมัยของประธานาธิบดีอูโก้ ชาเวซ แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งคลับคล้ายคลับคลากับสถานการณ์การเมืองไทยยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

การรวบอำนาจในเวเนซุเอลา: กรณีศึกษาอูโก้ ชาเวซ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ แจกแจงกลวิธีในการรวบอำนาจของอูโก้ ชาเวซ อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ที่ใช้สารพัดวิธีในการยึดกุมและขยายอำนาจตัวเองต่อไปเรื่อยๆ