World

Latin America

ประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองแนวคิดเรื่อง ‘ประชาธิปไตย’ ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

การเมืองแบบลูกผสม (Hybrid Regime) ในเวเนซุเอลา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงลักษณะของ ‘การเมืองลูกผสม’ ในยุคสมัยของประธานาธิบดีอูโก้ ชาเวซ แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งคลับคล้ายคลับคลากับสถานการณ์การเมืองไทยยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

การรวบอำนาจในเวเนซุเอลา: กรณีศึกษาอูโก้ ชาเวซ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ แจกแจงกลวิธีในการรวบอำนาจของอูโก้ ชาเวซ อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ที่ใช้สารพัดวิธีในการยึดกุมและขยายอำนาจตัวเองต่อไปเรื่อยๆ