fbpx

World

6 Jun 2022

ความรุนแรงในสังคมลาตินอเมริกา: กรณีตัวอย่างโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองเรื่องความรุนแรงในสังคมโคลอมเบียที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดทางเพศ เมื่อปัญหาความรุนแรงและขบวนการยาเสพติดล้วนตั้งอยู่บนแนวคิดชายเป็นใหญ่ การเคารพ และการมีอำนาจเหนือผู้หญิง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Jun 2022

Latin America

5 May 2022

ชนชั้นนำ: ต้นเหตุแห่งความรุนแรงในเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ ชวนย้อนมองบทบาทของชนชั้นนำในเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย ที่มีส่วนสำคัญทำให้เมืองเกิดปัญหาความรุนแรงอย่างหนัก

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

5 May 2022

Latin America

5 Apr 2022

โมเดลความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในลาตินอเมริกา: กรณึศึกษาเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย (ตอนที่ 2)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าถึงความสำเร็จของเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย ที่ประสบความสำเร็จในการลดความรุนแรงในเมือง ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายใต้แนวคิดการคืนความเป็นสาธารณะ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

5 Apr 2022

Latin America

7 Mar 2022

โมเดลความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในลาตินอเมริกา: กรณึศึกษาเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย (ตอนที่ 1)

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าถึงเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย ที่ประสบความสำเร็จในการลดความรุนแรงในเมือง ด้วยการใช้ความร่วมมือของภาคประชาสังคม จนเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบของโลก

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

7 Mar 2022

Politics

1 Mar 2022

‘ทำแท้งถูกกฎหมาย’ การขยับเพดานกฎหมายยุติการตั้งครรภ์จากโคลอมเบียถึงฝรั่งเศส

การทำแท้งถูกกฎหมายกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายประเทศกำลังผลักดัน และเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายที่น่าจับตาหลายแห่ง เช่น โคลอมเบียที่ประกาศให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ หรือฝรั่งเศสที่ขยับเพดานกฎหมายไปไกลกว่าที่เคย

พิมพ์ชนก พุกสุข

1 Mar 2022

Latin America

6 Feb 2022

ความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมาย: มหันตภัยร้ายแรงต่อประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยในภูมิภาค

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Feb 2022

Latin America

10 Jan 2022

บทบาทของกองกำลังกึ่งทหาร (Paramilitary) กับการสร้างความรุนแรง: กรณีศึกษาเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ เล่าเรื่องราวของกองกำลังกึ่งทหาร (Paramilitary) ของโคลอมเบีย ที่มีส่วนเข้ามาสร้างความรุนแรงในเมืองเมะเดยีน จนเป็นเมืองที่ความรุนแรงสูงสุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Jan 2022

Latin America

22 Dec 2021

พาโบล เอสโคบาร์ เจ้าพ่อแห่งการค้ายาเสพติดของโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เล่าเรื่องราวของประเทศโคลอมเบีย ในยุคที่พาโบล เอสโคบาร์ (Pablo Escobar) อดีตเจ้าพ่อยาเสพติดกำลังเรืองอำนาจ ซึ่งเกิดปัญหาความรุนแรงในประเทศมากมาย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

22 Dec 2021

Latin America

8 Dec 2021

เมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย: เมืองหลวงของการฆาตกรรมของโลกในคริสต์ทศวรรษ 1980s และ 1990s

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ เล่าเรื่องเมืองเมะเดยีน ประเทศโคลอมเบีย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในโลก กระทั่งแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบ ‘การคืนความเป็นสาธารณะ’

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

8 Dec 2021

World

8 Nov 2021

บราซิลเลียน โมเดล : ฟ้องผู้นำ ชาติพ้นภัย (?) กรณี ปธน.โบลโซนารู จ่อถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจากความผิดพลาดในวิกฤตโควิด

เมื่อการฟ้องผู้นำอาจช่วยให้ชาติพ้นภัย? คอลัมน์ PopCapture พิมพ์ชนก พุกสุข เขียนถึง เหตุการณ์ฟ้องร้องฌาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีแห่งบราซิล ในข้อหาฆาตกรรมและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กรณีจัดการวิกฤตโควิด-19 ที่ผิดพลาดจนนำมาสู่การเสียชีวิตของผู้คนกว่า 6 แสนชีวิต

พิมพ์ชนก พุกสุข

8 Nov 2021

Latin America

2 Nov 2021

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับเมือง: ภาพสะท้อนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ ชวนมองความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับความเป็นเมือง โดยถอดบทเรียนจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

2 Nov 2021

Latin America

10 Oct 2021

การศึกษาเรื่องความรุนแรงกับอำนาจ: กรณีศึกษาจากลาตินอเมริกาและในระดับสากล

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงกับอำนาจ โดยศึกษาบทเรียนจากลาตินอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Oct 2021

World

20 Sep 2021

ประชาธิปไตยไร้รัฐ: ณ ที่นี้ ประชาชนออกคำสั่งและรัฐบาลเชื่อฟัง

ชวนทำความเข้าใจ ‘สังคมประชาธิปไตยไร้รัฐ’ ผ่านการพูดคุยกับ ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลผู้สนใจศึกษาแนวคิดอนาธิปไตย และเฮวาล ทาคุชิน สมาชิกฝ่ายการทูตจากเขตปกครองตนเอง AANES หรือ โรจาวา

วริษา สุขกำเนิด

20 Sep 2021

World

10 Sep 2021

นโยบายในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในเขตเมือง: บทเรียนจากลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ถอดบทเรียนงานศึกษาจากลาตินอเมริกา มองแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่เขตเมือง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

10 Sep 2021

World

6 Aug 2021

โบโกต้า, โคลอมเบีย: ประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ ของเยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส ซึ่งมีส่วนสำคัญในนโยบายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาเมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Aug 2021
1 2 4

RECOMMENDED

World

6 Jun 2022

ความรุนแรงในสังคมลาตินอเมริกา: กรณีตัวอย่างโคลอมเบีย

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ชวนมองเรื่องความรุนแรงในสังคมโคลอมเบียที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดทางเพศ เมื่อปัญหาความรุนแรงและขบวนการยาเสพติดล้วนตั้งอยู่บนแนวคิดชายเป็นใหญ่ การเคารพ และการมีอำนาจเหนือผู้หญิง

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

6 Jun 2022

World

30 May 2022

เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จบง่าย: เกาะเหนือที่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ในวิกฤตยูเครน

ธีวินท์ สุพุทธิกุล เขียนถึง ความเปลี่ยนแปลงของท่าทีญี่ปุ่นต่อรัสเซียที่สะท้อนผ่านกรณีข้อพิพาทดินแดนทางตอนเหนือกลางวิกฤตยูเครน จากที่มีท่าทีรอมชอม ยอมประสานผลประโยชน์กับรัสเซียเพื่อให้ดำเนินการเจรจาได้อย่างราบรื่น ไปสู่ท่าทีที่ ‘แน่วแน่’ สละความคืบหน้าในการแก้ไขข้อพิพาทเพื่อร่วมจัดการวิกฤตและรักษาผลประโยชน์ของระเบียบโลกไว้

ธีวินท์ สุพุทธิกุล

30 May 2022

Europe

21 Jun 2022

เมื่อคลิปจิบน้ำชาของควีนเอลิซาเบธและหมีอพยพจากเปรูสวนทางนโยบายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอังกฤษ

สมชัย สุวรรณบรรณ เขียนถึงคลิปจิบน้ำชาระหว่างควีนเอลิซาเบธที่ 2 และหมีอพยพจากเปรู ตัวละครจากนิยาย Paddington Bear ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเข้าอกเข้าใจผู้อพยพ แต่เป็นท่าทีที่สวนนโยบายของรัฐบาลบอริส จอห์นสัน

สมชัย สุวรรณบรรณ

21 Jun 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save