fbpx

Justice & Human Rights

18 Jun 2024

“ถ้ายังจัดการปัญหาในบ้านไม่ได้ จะไปทำหน้าที่ระดับโลกได้อย่างไร?” ไทยกับเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ฝันใหญ่ที่อาจไปไม่ถึง – ศรีประภา เพชรมีศรี

101 สนทนากับ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และอดีตผู้แทนไทยใน AICHR ถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ของไทย ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความกังขาว่ารัฐไทยจะเสนอตัวจัดการปัญหาสิทธิฯ ในระดับโลกได้อย่างไร ขณะที่ปัญหาภายในยังไม่ถูกแก้ไข

เพ็ญพิชชา มุ่งงาม

18 Jun 2024

Thai Politics

18 Jun 2024

ธุรกิจเพื่อสวัสดิการของกองทัพ ประชาชนได้อะไร?

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชวนมองความโปร่งใสของกิจการสวัสดิการกองทัพ ที่ดำเนินกิจการด้วยทรัพยากรของประเทศ แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลให้มีการตรวจสอบทุจริต

พวงทอง ภวัครพันธุ์

18 Jun 2024

สสส. x 101

18 Jun 2024

จะช่วยอย่างไรเมื่อมองไม่เห็นปัญหา : ถอดบทเรียนความเปราะบางที่ถูกซ่อนเร้นของเด็กและเยาวชน

101 ชวนถอดบทเรียนจากเด็กและเยาวชนที่ ‘ไม่ถูกมองเห็น’ จากสายตาของครูผู้สอน, อดีตสามเณร, ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กไร้รัฐและไร้สัญชาติ และอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์

กองบรรณาธิการ

18 Jun 2024

Social Issues

17 Jun 2024

Gender Gap in Cybersecurity ความปลอดภัยที่ไม่เท่าเทียม(ทางเพศ)ในโลกออนไลน์

ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ เปิดสถิติและตัวอย่างการคุกคามทางออนไลน์ต่อกลุ่มผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่สะท้อนให้เห็นความปลอดภัยที่ยังไม่เท่าเทียมกันในโลกอินเทอร์เน็ต

ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์

17 Jun 2024

Interviews

17 Jun 2024

“ไม่ขออะไรมากกว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศจริงๆ” ชลธิชา แจ้งเร็ว จำเลยคดีปกป้องประชาธิปไตย

จากเด็กหญิงที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดในครอบครัวทหาร สู่การเป็นนักกิจกรรมและนักการเมือง 101 สนทนากับ ชลธิชา แจ้งเร็ว สะท้อนความคิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาและมุมมองต่อสังคมการเมืองไทยของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

ณัชชา สินคีรี

17 Jun 2024

Social Issues

12 Jun 2024

‘เด็กหัวลำโพง’ สังเวียนข้างถนนของชีวิตไร้ปลายทาง

101 ชวนสัมผัสโลกของเด็กข้างถนนย่านหัวลำโพง หลากเรื่องเล่าของเด็กที่หนีความรุนแรงในครอบครัวมาใช้ชีวิตภายนอก ก่อนร่วงหล่นไปในกับดักของผู้ใหญ่ที่ทำให้พวกเขาต้องต่อสู้กับความผิดพลาดนานา

วจนา วรรลยางกูร

12 Jun 2024

Education

12 Jun 2024

ระหว่างมหาวิทยาลัย (ชน) ชั้นนำ และมหาวิทยาลัย (ชน) ชายขอบ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยชายขอบ อันกลายเป็นปัจจัยสำคัญให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กพัฒนาได้ยาก

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

12 Jun 2024

Kid For Kids

11 Jun 2024

อ่านสถานการณ์เด็กและครอบครัวไทย 2024: เมื่อกลุ่มชายขอบไม่เคยถูกมองเห็นจากรัฐไทย

101 ชวนอ่านสรุปความจากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 โดยคิด for คิดส์ ที่เผยภาพสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวกลุ่มชายขอบและเปราะบาง 4 กลุ่ม คือ เด็กครัวเรือนเกษตร, เด็กจนเมือง, สามเณร และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

กองบรรณาธิการ

11 Jun 2024

Sustainability

9 Jun 2024

ชายโขงเชียงรายยามสายน้ำพยศ (2): เขื่อนไฟฟ้าสู่โครงการรัฐ เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของคนริมโขง

101 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำรวจชุมชนริมน้ำโขงที่ถูกซ้ำเติมความเดือดร้อนด้วยโครงการของทางการที่ยังไม่อาจช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำได้แท้จริง

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

9 Jun 2024

Thai Politics

5 Jun 2024

กรณีกองทัพบก ททบ. (ช่อง 5) และบริษัท RTA: อภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบ

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชวนมองธุรกรรมอันซับซ้อนของ กองทัพบก-ททบ.5-บริษัทRTA อันสะท้อนถึงอภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบของกองทัพไทย

พวงทอง ภวัครพันธุ์

5 Jun 2024

Social Issues

2 Jun 2024

โรงเรียนที่สร้างรอยยิ้มให้เด็กไม่ได้ จะกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่มีใครอยากเรียน – อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

101 คุยกับ อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Famskool ที่เชื่อว่าระบบการศึกษายุคใหม่ ต้องเติมจิตวิทยาเชิงบวกให้เด็กยิ้มได้ในทุกวัน

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

2 Jun 2024

Curious Economist

2 Jun 2024

วิกฤตโลกรวนสร้างความเสี่ยงต่อภาคธุรกิจอย่างไร?

รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ ชวนทำความเข้าใจว่าวิกฤตโลกรวนส่งผลกระทบถึงภาคธุรกิจอย่างไร ทั้งในแง่ความเสี่ยงเชิงกายภาพ และเชิงการเปลี่ยนผ่าน

รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

2 Jun 2024

Human & Society

30 May 2024

‘คน’ กลายเป็น ‘คนไร้บ้าน’ ตั้งแต่สมัยใด?: ประวัติศาสตร์คนไร้บ้าน จากขอทานผู้ถูกทอดทิ้ง สู่คนชายขอบในยุคโลกเดือด

ชยางกูร เพ็ชรปัญญาพาสำรวจประวัติศาสตร์คนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ตั้งแต่การเป็นขอทานในรัฐจารีตจนถึงชีวิตคนไร้บ้านในยุคโลกเดือด

ชยางกูร เพ็ชรปัญญา

30 May 2024

Justice & Human Rights

29 May 2024

“ถ้ารัฐทำให้คนกลัว เราจะทำให้คนกล้า” หนึ่งทศวรรษศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน หนึ่งทศวรรษนิติรัฐที่สาบสูญ

101 คุยกับเยาวลักษ์ อนุพันธุ์และศิริกาญจน์ เจริญศิริ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงทศวรรษที่ผ่านมาของการต่อสู้ทางกฎหมาย และทศวรรษถัดไปในภารกิจก่อร่างสร้างนิติรัฐ-นิติธรรม

วจนา วรรลยางกูร

29 May 2024

Sustainability

28 May 2024

Nature Repair Bill: เมื่อออสเตรเลียซ่อมแซมธรรมชาติด้วยกลไกตลาดและการลงทุน   

เพชร มโนปวิตร เขียนถึงพระราชบัญญัติซ่อมแซมธรรมชาติ (Nature Repair Bill) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อวางรากฐานการปกป้องระบบนิเวศที่สำคัญในระยะยาว

เพชร มโนปวิตร

28 May 2024
1 2 83

MOST READ

Education

12 Jun 2024

ระหว่างมหาวิทยาลัย (ชน) ชั้นนำ และมหาวิทยาลัย (ชน) ชายขอบ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยชายขอบ อันกลายเป็นปัจจัยสำคัญให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กพัฒนาได้ยาก

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

12 Jun 2024

Sustainability

9 Jun 2024

ชายโขงเชียงรายยามสายน้ำพยศ (2): เขื่อนไฟฟ้าสู่โครงการรัฐ เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของคนริมโขง

101 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำรวจชุมชนริมน้ำโขงที่ถูกซ้ำเติมความเดือดร้อนด้วยโครงการของทางการที่ยังไม่อาจช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำได้แท้จริง

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

9 Jun 2024

Politics

22 May 2024

สภาวะยกเว้นทางเศรษฐกิจ: อภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบของกองทัพ

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีรัฐประหาร 2557 พวงทอง ภวัครพันธุ์ เขียนบทความชุด ‘ธุรกิจกองทัพ’ ซึ่งจะชวนมองถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจของกองทัพ ซึ่งเป็นข้อสังเกตจากการทำหน้าที่ กมธ.ศึกษาธุรกิจกองทัพ

พวงทอง ภวัครพันธุ์

22 May 2024

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save