column name

shaped by architecture

ที่อยู่ที่ ‘อาศัย’ ไม่ได้

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย ชวนมองปรากฏการณ์ ‘คอนโด’ ที่สะท้อนปัญหาใต้ภูเขาน้ำแข็งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาการพัฒนาเมือง

เพราะสถาปัตยกรรมคือภาระและภาษี

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงต้นทุนการดูแลรักษาอาคารขนาดใหญ่ของรัฐ ที่เชื่อมโยงกับค่าใช้จ่ายของลูกหลานในอนาคต

เมื่อเราต้องอยู่อาศัยในสองโลก

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงการใช้ชีวิตในสองโลก ระหว่าง ‘ออนไลน์’ และ ‘ออฟไลน์’ ในช่วงการระบาดของโควิด ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการทำงานและการเรียนการสอน

เมื่ออาคารยุคใหม่ไม่ ‘ปรับอากาศ’ เอง : ทำอย่างไรให้เกิด ‘สภาวะน่าสบาย’ โดยไม่เปิดแอร์

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงอาคารสมัยใหม่ที่ใช้ ‘เครื่องปรับอากาศ’ ในการ ‘ปรับอากาศ’ โดยไม่ได้มีระบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย

เมื่อวิกฤตร่างกายเรียกร้องที่เว้นว่าง ให้ห่างห่างจากกันและกัน

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อทุกคนต้องห่างกัน แล้วสถาปัตยกรรมต้องปรับตัวอย่างไร

เพราะมีห้องน้ำมากมายจึงโดดเดี่ยว 

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึง ‘ความเป็นส่วนตัว’ ที่เกิดขึ้นจากสถาปัตยกรรม ในยุคที่ผู้คนมีกำลังจับจ่ายสินค้าและบริการมากขึ้น ความส่วนตัวที่ว่านี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่นับรวม : เมื่อมนุษย์ทุกคนต้องการที่กินข้าว

คอลัมน์ Shaped by Architecture ตอนแรกของ รชพร ชูช่วย ว่าด้วย ‘สถาปัตยกรรมที่นับรวม’ ตั้งคำถามกับอาคารที่ไม่มีพื้นที่ให้แม่บ้านทานข้าว หรือที่นั่งพักให้พนักงาน สถาปัตยกรรมจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างไร