fbpx
column name

shaped by architecture

รัฐสภาไทยที่ไม่มีประชาชน

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงแนวคิดการออกแบบสัปปายะสภาสถาน และตั้งคำถามกับพื้นที่เพื่อประกอบ ‘ความดี’ แห่งนี้ ว่าใช้ได้จริงแค่ไหนในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อถนนสร้าง ‘ประชาชน’

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงพื้นที่ท้องถนน ที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมประชาธิปไตย ถนนสำคัญต่อการเรียกร้องทางการเมืองอย่างไร และเพิ่มพลังให้คนได้อย่างไร

ที่อยู่ที่ ‘อาศัย’ ไม่ได้

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย ชวนมองปรากฏการณ์ ‘คอนโด’ ที่สะท้อนปัญหาใต้ภูเขาน้ำแข็งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาการพัฒนาเมือง

เพราะสถาปัตยกรรมคือภาระและภาษี

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงต้นทุนการดูแลรักษาอาคารขนาดใหญ่ของรัฐ ที่เชื่อมโยงกับค่าใช้จ่ายของลูกหลานในอนาคต

เมื่อเราต้องอยู่อาศัยในสองโลก

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงการใช้ชีวิตในสองโลก ระหว่าง ‘ออนไลน์’ และ ‘ออฟไลน์’ ในช่วงการระบาดของโควิด ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการทำงานและการเรียนการสอน

เมื่ออาคารยุคใหม่ไม่ ‘ปรับอากาศ’ เอง : ทำอย่างไรให้เกิด ‘สภาวะน่าสบาย’ โดยไม่เปิดแอร์

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงอาคารสมัยใหม่ที่ใช้ ‘เครื่องปรับอากาศ’ ในการ ‘ปรับอากาศ’ โดยไม่ได้มีระบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย

เมื่อวิกฤตร่างกายเรียกร้องที่เว้นว่าง ให้ห่างห่างจากกันและกัน

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึงการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อทุกคนต้องห่างกัน แล้วสถาปัตยกรรมต้องปรับตัวอย่างไร

เพราะมีห้องน้ำมากมายจึงโดดเดี่ยว 

คอลัมน์ Shaped by Architecture เดือนนี้ รชพร ชูช่วย เขียนถึง ‘ความเป็นส่วนตัว’ ที่เกิดขึ้นจากสถาปัตยกรรม ในยุคที่ผู้คนมีกำลังจับจ่ายสินค้าและบริการมากขึ้น ความส่วนตัวที่ว่านี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่นับรวม : เมื่อมนุษย์ทุกคนต้องการที่กินข้าว

คอลัมน์ Shaped by Architecture ตอนแรกของ รชพร ชูช่วย ว่าด้วย ‘สถาปัตยกรรมที่นับรวม’ ตั้งคำถามกับอาคารที่ไม่มีพื้นที่ให้แม่บ้านทานข้าว หรือที่นั่งพักให้พนักงาน สถาปัตยกรรมจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างไร