fbpx

หลักประกันสุขภาพที่รัก

8 Oct 2020

ดาวน์โหลดหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ – นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ดาวน์โหลดหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ว่าด้วยชีวิตจริงของผู้ป่วย หมอ ระบบสาธารณสุข รัฐและสังคมไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

8 Oct 2020

Social Problems

18 Jan 2020

หลักประกันสุขภาพที่รัก (50) : ตอนอวสาน

คอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ตอนสุดท้าย นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ รำลึกถึงนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ต้นธารของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

18 Jan 2020

Social Problems

9 Jan 2020

หลักประกันสุขภาพที่รัก (49) : สู่สังคมสมองเสื่อม Still Alice

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘Still Alice’ ภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และชวนคิดถึงระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่หมดทางรักษา

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

9 Jan 2020

Social Problems

19 Dec 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (48) : สู่สังคมผู้สูงอายุ Amour

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงการดูแลผู้ป่วยสูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผ่านการชมภาพยนตร์ฝรั่งเศส ‘Amour’ เมื่อสามีชราต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของภรรยาคู่ทุกข์ที่อยู่ร่วมกันมา 50 ปี

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

19 Dec 2019

Social Problems

5 Dec 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (47) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4 โดยสะท้อนประสบการณ์ศัลยสัตวแพทย์ชาวอังกฤษที่มองเรื่องหลักประกันสุขภาพผ่านงานอาสาสมัครรักษาสัตว์ป่วย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

5 Dec 2019

Social Problems

7 Nov 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (46) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 3

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ที่เริ่มต้นให้การรักษาฟรีด้วยแนวคิดเรื่องความเท่าเทียม แต่ก็เผชิญปัญหาเรื่องงบประมาณและกระแสไม่เห็นด้วย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

7 Nov 2019

Social Problems

24 Oct 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (45) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษที่เจอปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ต่างจากไทย แต่จุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันทำให้วิวาทะนี้มีรากฐานจากคนละทิศทาง

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

24 Oct 2019

Social Problems

16 Oct 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (44) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงจุดเริ่มต้นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ที่มีเส้นทางและแนวคิดไม่ต่างจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

16 Oct 2019

Social Problems

10 Oct 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (43) : ปราการอุดมคติ ตอนจบ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหนังสือ ‘The Citadel’ หรือ ‘ปราการอุดมคติ’ โดย เอ เจ โครนิน ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 3 และมองว่านิยายที่เขียนสะท้อนปัญหาวงการแพทย์อังกฤษในปี 1937 ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหลายประเทศในปัจจุบัน

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

10 Oct 2019

Social Problems

19 Sep 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (42) : ปราการอุดมคติ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง The Citadel เป็นตอนที่ 2 นิยายที่วิพากษ์การแพทย์อังกฤษจนนำไปสู่การเริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

19 Sep 2019

Social Problems

5 Sep 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (41): ปราการอุดมคติ ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหนังสือนิยาย The Citadel ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) ซึ่งเล่าถึงปัญหาทางจริยธรรมในวงการแพทย์อังกฤษอย่างไม่เกรงใจ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

5 Sep 2019

Happy Family

29 Aug 2019

เปิดโลก ‘จิตวิทยาเด็ก’ กับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อ่านหนังสือ ‘จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา’ โดยตีความและอธิบายเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่เพื่อเข้าใจโลกของเด็ก

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

29 Aug 2019

Social Problems

22 Aug 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (40): เรื่องเล่าจากอังกฤษ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เล่าถึงตัวอย่างระบบรักษาพยาบาลแบบ ‘บริการใกล้บ้านใกล้ใจ’ และ ‘เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข’ ในสหราชอาณาจักรที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

22 Aug 2019

Social Problems

8 Aug 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (39): วิ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชวนคิดถึงการสร้างสวนสุขภาพ เมื่อสัดส่วนงบประมาณการส่งเสริมป้องกันสุขภาพมีน้อยมาก แต่โรงพยาบาลจำนวนมากมุ่งสร้างตึกใหม่เรื่อยๆ ทั้งที่ผู้ป่วยก็ไปออกันที่จังหวัดใหญ่เช่นเดิม

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

8 Aug 2019

Social Problems

18 Jul 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (38) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 4 (จบ)

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตของ วิลเลียม ออสเลอร์ บิดาการแพทย์สมัยใหม่มาถึงตอนที่ 4 ผู้พยายามวางรากฐานการรักษาจริยธรรมแพทย์ไว้ หากแต่ปัจจุบันกลับเกิดปัญหาการแย่งชิงผู้ป่วยเพื่อผลตอบแทนเย้ายวน

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

18 Jul 2019
1 2 4

RECOMMENDED

Life & Culture

4 Apr 2024

ปัญหาการผูกขาดปัญญาประดิษฐ์ ที่จะมาลิขิตชีวิตเรา

เอกศาสตร์ สรรพช่าง เขียนถึงปัญหาของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกผูกขาดโดยบริษัทเทคฯ ของสองชาติมหาอำนาจต่างขั่ว – สหรัฐและจีน

เอกศาสตร์ สรรพช่าง

4 Apr 2024

Phenomenon

29 Mar 2024

อย่าทำให้เสรีภาพเป็นปีศาจ : ว่าด้วยเสรีภาพเชิงบวกและเชิงลบ

คอลัมน์ ‘Phenomenon’ สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา ชวนคิดเรื่องความหมายของเสรีภาพเชิงบวกและเชิงลบ ตลอดจนความสำคัญของเสรีภาพในฐานะเสาหลักของการสร้างสังคมประชาธิปไตย

โตมร ศุขปรีชา

29 Mar 2024

Phenomenon

22 Mar 2024

ปรัชญาภาษี : จาก ‘ภาษีคือการปล้น’ สู่ ‘เครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ’

คอลัมน์ ‘Phenomenon’ สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา พาตั้งคำถามถึงหน้าที่ของภาษี ที่เปลี่ยนผ่านจากการขูดรีดประชาชน สู่การเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ

โตมร ศุขปรีชา

22 Mar 2024

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save