fbpx

Thai Politics

18 Jun 2024

ธุรกิจเพื่อสวัสดิการของกองทัพ ประชาชนได้อะไร?

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชวนมองความโปร่งใสของกิจการสวัสดิการกองทัพ ที่ดำเนินกิจการด้วยทรัพยากรของประเทศ แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลให้มีการตรวจสอบทุจริต

พวงทอง ภวัครพันธุ์

18 Jun 2024

Interviews

17 Jun 2024

“ไม่ขออะไรมากกว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศจริงๆ” ชลธิชา แจ้งเร็ว จำเลยคดีปกป้องประชาธิปไตย

จากเด็กหญิงที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดในครอบครัวทหาร สู่การเป็นนักกิจกรรมและนักการเมือง 101 สนทนากับ ชลธิชา แจ้งเร็ว สะท้อนความคิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาและมุมมองต่อสังคมการเมืองไทยของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

ณัชชา สินคีรี

17 Jun 2024

Politics

17 Jun 2024

เสียดินแดน-เสียผลประโยชน์: ตะกอนชาตินิยมที่ทับถมบนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ชวนทำความเข้าใจแง่มุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการสร้างสันเขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเลของกัมพูชา และปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ MOU 2544 หลังฝ่ายอนุรักษนิยมไทยร้องศาล รธน.วินิจฉัยยกเลิกบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ด้วยข้อวิตกกังวล ‘การเสียดินแดน’ ที่ฟังดูเลื่อนลอย

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

17 Jun 2024

101 in focus

14 Jun 2024

101 In Focus EP.231: ‘ยุบพรรคการเมือง’ ปกป้องหรือทำลายประชาธิปไตย?

101 In Focus คุยเรื่องการยุบพรรคการเมืองในฐานะกลไกของระบอบประชาธิปไตยและการกลายพันธุ์ของการปรับใช้ในบริบทประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

14 Jun 2024

Thai Politics

14 Jun 2024

จัดตั้ง-ขนคน-ระบบซับซ้อน: นี่คือภารกิจสอดแนมคูหาเลือกตั้ง! ฟังเสียง ‘คนหน้างาน’ เล่าปัญหาการเลือก สว.

101 ชวนอ่านภารกิจสอดแนมคูหาเลือก สว. ที่ ‘คนหน้างาน’ เล่าว่ามีปัญหาสารพัด ไม่ว่าจะปัญหาการจัดตั้งขนคนมาสมัคร หรือปัญหาความสับสนอันมาจากระบบที่ซับซ้อน

ชลธิชา ทักษิณาเวศน์

14 Jun 2024

column name

14 Jun 2024

จาก ‘ความสามัคคี’ ถึง ‘ลัทธิเผ่า’ : เหตุที่สังคมไทยไร้ฉันทามติ

คอลัมน์ ‘Phenomenon’ สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา พาตั้งคำถามว่า ‘ความสามัคคี’ แบบน้ำหนึ่งใจเดียวนั้นยังใช้การได้หรือไม่ในโลกยุคใหม่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และชวนคิดเรื่องการสร้าง ‘ฉันทามติ’ ในสังคมไทยที่มีลักษณะแยกตัวเป็นกลุ่มแบบ ‘ลัทธิเผ่า’

โตมร ศุขปรีชา

14 Jun 2024

101PUB

13 Jun 2024

ความเจ็บปวดของผู้คนสีรุ้งในชุดสีกากี: ระบบราชการที่ก้าวไม่ทันความหลากหลาย

ข้าราชการไทยที่เป็น LGBTQ+ ยังถูกกดทับด้วยระเบียบและกรอบของสังคม บทบาทของข้าราชการทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องปิดบังอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเอาไว้

พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์

13 Jun 2024

Kid For Kids

11 Jun 2024

อ่านสถานการณ์เด็กและครอบครัวไทย 2024: เมื่อกลุ่มชายขอบไม่เคยถูกมองเห็นจากรัฐไทย

101 ชวนอ่านสรุปความจากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2024 โดยคิด for คิดส์ ที่เผยภาพสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวกลุ่มชายขอบและเปราะบาง 4 กลุ่ม คือ เด็กครัวเรือนเกษตร, เด็กจนเมือง, สามเณร และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

กองบรรณาธิการ

11 Jun 2024

Thai Politics

10 Jun 2024

ย้อนมองประเทศไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเราก้าวไปข้างหน้าน้อยกว่าที่ควร : บรรยง พงษ์พานิช

101 สนทนากับ บรรยง พงษ์พานิช ว่าด้วยบาดแผลของการ ‘เข้าร่วม’ รัฐบาล คสช. ตลอดจนเวลาและทรัพยากรที่ประเทศไทยเสียไป ในช่วงที่ทหารถืออำนาจใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรี

กองบรรณาธิการ

10 Jun 2024

Politics

10 Jun 2024

Breaking the Cycle (2024) ชะตากรรมสารคดีไทย ในบ้านเมืองไร้อนาคต

Breaking the Cycle (2024) คือหนังที่สำรวจการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกันกับเก็บบรรยากาศการเมืองไทยร่วมสมัยหลังการรัฐประหาร 2014

พิมพ์ชนก พุกสุข

10 Jun 2024

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

5 Jun 2024

ทำไมผู้บริหารท้องถิ่นถึงลาออกก่อนครบวาระ?

ณัฐกร วิทิตานนท์ ชวนหาคำตอบว่าทำไมผู้บริหารท้องถิ่นมักลาออกก่อนครบวาระ และการลาออกจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร

ณัฐกร วิทิตานนท์

5 Jun 2024

Thai Politics

5 Jun 2024

“นี่คือช่วงเวลาที่ความชอบธรรมของชนชั้นนำ ต่ำเตี้ยเรี่ยดินที่สุด” : สมชาย ปรีชาศิลปกุล

101 สนทนากับ สมชาย ปรีชาศิลปกุล ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้ และการก้าวย่างสำคัญในลำดับถัดไปที่สังคมไทยต้องเผชิญ

กองบรรณาธิการ

5 Jun 2024

Thai Politics

5 Jun 2024

กรณีกองทัพบก ททบ. (ช่อง 5) และบริษัท RTA: อภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบ

พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชวนมองธุรกรรมอันซับซ้อนของ กองทัพบก-ททบ.5-บริษัทRTA อันสะท้อนถึงอภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบของกองทัพไทย

พวงทอง ภวัครพันธุ์

5 Jun 2024

Thai Politics

4 Jun 2024

ย้อนรอย 10 ปี รัฐประหาร 2557: ถอดบทเรียนทศวรรษที่หายไปภายใต้เผด็จการทหาร

101 ชวนถอดบทเรียนอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจทศวรรษที่หายไปภายใต้เผด็จการทหาร กับวงสนทนา 101 Public Forum ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย และ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

กองบรรณาธิการ

4 Jun 2024

Justice & Human Rights

29 May 2024

“ถ้ารัฐทำให้คนกลัว เราจะทำให้คนกล้า” หนึ่งทศวรรษศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน หนึ่งทศวรรษนิติรัฐที่สาบสูญ

101 คุยกับเยาวลักษ์ อนุพันธุ์และศิริกาญจน์ เจริญศิริ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงทศวรรษที่ผ่านมาของการต่อสู้ทางกฎหมาย และทศวรรษถัดไปในภารกิจก่อร่างสร้างนิติรัฐ-นิติธรรม

วจนา วรรลยางกูร

29 May 2024
1 2 109

MOST READ

Politics

10 Jun 2024

Breaking the Cycle (2024) ชะตากรรมสารคดีไทย ในบ้านเมืองไร้อนาคต

Breaking the Cycle (2024) คือหนังที่สำรวจการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกันกับเก็บบรรยากาศการเมืองไทยร่วมสมัยหลังการรัฐประหาร 2014

พิมพ์ชนก พุกสุข

10 Jun 2024

ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ

5 Jun 2024

ทำไมผู้บริหารท้องถิ่นถึงลาออกก่อนครบวาระ?

ณัฐกร วิทิตานนท์ ชวนหาคำตอบว่าทำไมผู้บริหารท้องถิ่นมักลาออกก่อนครบวาระ และการลาออกจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร

ณัฐกร วิทิตานนท์

5 Jun 2024

Politics

22 May 2024

สภาวะยกเว้นทางเศรษฐกิจ: อภิสิทธิ์เหนือการตรวจสอบของกองทัพ

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีรัฐประหาร 2557 พวงทอง ภวัครพันธุ์ เขียนบทความชุด ‘ธุรกิจกองทัพ’ ซึ่งจะชวนมองถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจของกองทัพ ซึ่งเป็นข้อสังเกตจากการทำหน้าที่ กมธ.ศึกษาธุรกิจกองทัพ

พวงทอง ภวัครพันธุ์

22 May 2024

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save