fbpx

101PUB

27 Sep 2023

โทษอาญาเฟ้อ: ภาพสะท้อนจารีตปกครองแบบไทยๆ

หลายท่านคงเคยได้ยินการดำเนินคดีอาญาหลายคดีที่มีความผิดไม่ร้ายแรง ทั้งคดีเช็คเด้งเนื่องจากผู้ผิดประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินกะทันหัน คดีหมิ่นประมาทที่ผู้ผิดอาจทำไปด้วยโทสะชั่วคราว คดีบุกรุกป่าไม้ที่ชาวบ้านต้องโทษจำคุกเพียงเพราะยืนยันสิทธิว่าตนเองอยู่มาก่อนการประกาศพื้นที่ป่า รวมทั้งอาจเคยได้ยินกฎระเบียบบางข้อที่คนทั่วไปอาจทำผิดได้เพราะไม่คิดว่ามีกฎหมายแบบนี้ เช่น การแต่งกายชุดนักศึกษาโดยไม่มีสถานะนักศึกษา พวกเขาไม่ได้มีลักษณะเป็นอาชญากร แต่อาจต้องรับโทษจำคุกและมีประวัติอาชญากรติดตัว ความผิดอาญาเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการใช้โทษทางอาญามากและรุนแรงเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับความหนักเบาของความผิด หรือที่เรียกว่า ‘โทษอาญาเฟ้อ’ ซึ่งเป็นปัญหาที่ตระหนักกันดีในหมู่ผู้ทำงานและผู้กำหนดนโยบายในระบบยุติธรรมอาญาไทย และที่ผ่านมาได้มีการเสนอมาตรการต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้โทษอาญาเฟ้อ แต่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ บางมาตรการมีการเสนอและถกเถียงกันมายาวนานกว่า 40 ปี แต่ยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติจริง บางมาตรการเริ่มมีการใช้จริงแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดพอสมควร ทำให้ไม่สามารถลดปัญหาอาญาเฟ้อได้   โทษอาญาเฟ้อมีสภาพและแนวโน้มเป็นอย่างไร? ทำไมการปฏิรูปลดโทษอาญาเฟ้อถึงยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า? สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank สำรวจสภาพปัญหาโทษอาญาเฟ้อ และวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ขัดขวางการลดโทษอาญาเฟ้อเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ ปัญหาโทษอาญาเฟ้อรุนแรงมากขึ้นสวนกระแสการปฏิรูปลดโทษอาญา ปัญหาโทษอาญาเฟ้อ หมายถึงการใช้โทษอาญามากเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับความหนักเบาของความผิด ทำให้เกิดผลร้ายกับผู้ทำผิดมากเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาของระบบยุติธรรมไทยที่รับรู้กันมานาน โดยใน พ.ศ. 2540 มีกฎหมายที่มีโทษอาญาบังคับใช้อยู่ 302 ฉบับ และตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาได้เกิดกระแสการปฏิรูประบบยุติธรรมอาญาที่พยายามจะลดปัญหาโทษอาญาเฟ้อ แต่ในช่วง […]

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

27 Sep 2023

Thai Politics

26 Sep 2023

หัวคะแนน ‘ไม่’ ธรรมชาติ : ตามล่าหา ‘ไอโอ’ ช่วงเลือกตั้ง 2566

101 ร่วมกับ DEAL ทำการสืบสวนหากลุ่มบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นไอโอ ทำงานปั่นกระแสให้พรรคการเมืองและชักจูงความคิดคนในช่วงเลือกตั้ง 2566

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

26 Sep 2023

Politics

25 Sep 2023

ตั้วเหี่ย 大兄 กับ อั้งยี่ 洪字 อนุทินลูกเจ๊กหลังเสพ ‘แมนสรวง’

จากภาพยนตร์ ‘แมนสรวง’ ที่ฉายภาพการเมืองสยามและบทบาทชาวจีนสมัย รัชกาลที่ 3-4 สู่การตามหาประวัติศาสตร์ความหมายของคำว่า ‘ตั้วเหี่ย’ และ ‘อั้งยี่’ โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์

นริศ จรัสจรรยาวงศ์

25 Sep 2023

Thai Politics

24 Sep 2023

รัฐธรรมนูญกับการสร้างหลักประกันให้กับอำนาจของกองทัพ

พวงทอง ภวัครพันธุ์ อธิบายถึงความพยายามของกองทัพต่อการสร้างความชอบธรรมด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญ แม้ว่ากองทัพไทยจะเป็นผู้ฉีกกฎหมายสูงสุดของประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตาม

พวงทอง ภวัครพันธุ์

24 Sep 2023

Thai Politics

22 Sep 2023

101 In Focus Ep.196: อินเดีย-ภารัต ชาตินิยมฮินดู และเส้นทางสู่มหาอำนาจ

101 In Focus เล่าเรื่องประเทศอินเดียที่กำลังก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจโลก และคุยถึงประเด็นการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ‘ภารัต’

กองบรรณาธิการ

22 Sep 2023

Politics

21 Sep 2023

“สถานการณ์จะคัดกรองจุดยืน” ธิดา ถาวรเศรษฐ กับความหวังทวงความยุติธรรมอันริบหรี่ในรัฐบาลจารีตนิยม

101 สนทนากับ ธิดา ถาวรเศรษฐ ถึงโจทย์สำคัญสำหรับคนเสื้อแดงในวันนี้คือการเดินหน้าทวงความยุติธรรมคดีปี 2553 ในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย

วจนา วรรลยางกูร

21 Sep 2023

Thai Politics

21 Sep 2023

‘บรรหารบุรี’ ในวันที่ไม่มีบรรหาร ศิลปอาชา

ณัฐกร วิทิตานนท์ เขียนถึงการบริหารจังหวัดของบรรหาร ศิลปอาชา ที่ทำให้เกิดแนวคิดจังหวัดนิยมจนสุพรรณบุรีได้ขึ้นว่าเป็น บรรหารบุรี

ณัฐกร วิทิตานนท์

21 Sep 2023

Politics

20 Sep 2023

นับหนึ่งรัฐบาลเศรษฐา นับถอยหลังพรรคเพื่อไทย ไม่สูญพันธุ์ แต่ต่ำร้อย

คอลัมน์ My Voice เดือนนี้ ประทีป คงสิบ ประเมินหน้าตา ครม. และการทำงานของรัฐบาลเศรษฐา ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อคะแนนเสียงพรรคเพื่อไทยในอนาคต

ประทีป คงสิบ

20 Sep 2023

Spotlights

19 Sep 2023

ส่อง ‘งบต้านโกง’ ไทย ใช้ทำอะไร คอร์รัปชันไม่ลด

101 PUB ชวนสำรวจความจริงจังความจริงจังแข็งขันของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาทุจริตผ่านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน ‘ทุจริต’ ‘คอร์รัปชัน’ สร้าง ‘คุณธรรม’ ‘ความโปร่งใส’ ว่าถูกใช้สอยได้เกิดประโยชน์และตอบโจทย์กับปัญหาที่เรื้อรังหลายทศวรรษนี้หรือไม่

กษิดิส บุญญะโสภิต

19 Sep 2023

Politics

18 Sep 2023

นโยบายปราบ ‘อันธพาล’ กับการสร้างภาพลักษณ์ ‘พ่อบ้าน’ ทางการเมืองไทยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

อิทธิเดช พระเพ็ชร ชวนย้อนมองประวัติศาสตร์การปราบปรามอันธพาลภายใต้นโยบายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และการสร้างภาพลักษณ์ ‘พ่อบ้าน’ ผ่านนโยบายดังกล่าว

อิทธิเดช พระเพ็ชร

18 Sep 2023

101PUB

15 Sep 2023

กฎหมายออกกี่โมง?: ชำแหละความล่าช้าในการออกกฎหมาย และข้อเสนออัปสปีดสภาไทย

101 PUB ชวนสำรวจกระบวนการในการออกกฎหมายของไทยว่าใช้เวลาประมาณเท่าใด เราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร

ธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล

15 Sep 2023

Thai Politics

14 Sep 2023

ค.การเมือง EP.2 : เพื่อไทย is the new ประชาธิปัตย์?

คอการเมืองห้ามพลาด การแพ้เลือกตั้งเป็นแค่เรื่องชั่วคราว หรือเป็นขาลงระยะยาว ไทยรักไทยจะยังได้ผลแค่ไหนในการเมืองปัจจุบัน ใครเหมาะจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ และอนาคตพรรคจะเป็นอย่างไร พบกับ “ค.การเมือง” EP.2

กองบรรณาธิการ

14 Sep 2023

Media

14 Sep 2023

ค.การเมือง EP.1 : เศรษฐา 1 – ดุลอำนาจการเมืองไทย – ความท้าทายของรัฐบาลใหม่

คอการเมืองห้ามพลาด โผ ครม. สะท้อนโครงสร้างการเมืองไทยอย่างไร เศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหน รัฐบาลเศรษฐาจะตอบโจทย์การเมืองและนโยบายได้หรือไม่ พบกับ ค.การเมือง EP.1

กองบรรณาธิการ

14 Sep 2023

Justice & Human Rights

12 Sep 2023

โจ ด่านช้าง, หน่อง ท่าผา, ชัยภูมิ ป่าแส ฯลฯ: ‘วิสามัญฆาตกรรม’ ที่กลายเป็นเรื่องสามัญ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล ชวนมองการวิสามัญฆาตกรรมในฐานะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย อันสมควรมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

12 Sep 2023

101PUB

12 Sep 2023

ลดค่าไฟ นโยบายช่วยคนรวย?

101 PUB ชวนสำรวจนโยบายลดค่าไฟของนายกฯ เศรษฐา ว่าใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย พร้อมทั้งแนวทางยกระดับการลดค่าไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กษิดิ์เดช คำพุช

12 Sep 2023
1 2 97

MOST READ

101PUB

12 Sep 2023

ลดค่าไฟ นโยบายช่วยคนรวย?

101 PUB ชวนสำรวจนโยบายลดค่าไฟของนายกฯ เศรษฐา ว่าใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบาย พร้อมทั้งแนวทางยกระดับการลดค่าไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กษิดิ์เดช คำพุช

12 Sep 2023

People

10 Sep 2023

ธงชัย วินิจจะกูล: สู่หน้าถัดไปของประวัติศาสตร์สามัญชนในยุค ‘Post-นิธิ เอียวศรีวงศ์’

101 สรุปงานปาฐกถาโดยธงชัย วินิจจะกูล ถึงการจากไปของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่งนำไปสู่คำถามถึงแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไทยนับจากนี้

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

10 Sep 2023

Social Issues

30 Aug 2023

“แล้วกลับมากินข้าวด้วยกันนะ” : มื้ออาหารในความทรงจำของผู้สูญหาย และความแตกสลายของคนที่ยังรอ

ร่วมรับฟัง 5 เรื่องราวของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย ผ่านอาหารจานโปรดของเขาและครอบครัว เพื่อสื่อสารเรื่องราวความเจ็บปวดจากอาชญากรรมโดยรัฐที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยา

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

30 Aug 2023

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save