column name

หัวนุ่ม

เลือกซื้อของในซูเปอร์แบบการเลือกตั้ง

การ์ตูนแก๊กโดย ‘หัวนุ่ม’ ตอนใหม่
ชวนคิดเล่นๆ ว่าจะเป็นอย่างไร หากเราจำลองบรรยากาศการเลือกตั้ง (ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้) เอามาไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ต

อะไรเป็นข่าว อะไรไม่เป็นข่าว

‘หัวนุ่ม’ ตอนใหม่ ชวนคิดแบบขำๆ ว่า อะไรเป็นข่าว – ไม่เป็นข่าว
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าบางข่าว ดันไปทำให้ใครบางคนรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ