Politics

Law

‘ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม’ กับ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

เนื้อหาบางส่วนจากรายการ 101 One-on-One Ep.91 ‘ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม’ กับ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คืนความเป็นอิสระให้ผู้พิพากษา คืนอำนาจตุลาการให้สังคม

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึงหลักการ ‘ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ’ ที่จำเป็นต้องมี ‘การถูกตรวจสอบและความรับผิด’ เป็นหลักการสำคัญเคียงคู่กัน

Investigative Interviewing : ความก้าวหน้าของไทยกับทางเลือกใหม่ในการสอบปากคำ

สำรวจความก้าวหน้าและความท้าทายของกระบวนการสืบสวนสอบสวนไทยกับการประยุกต์ใช้แนวทาง ‘Investigative Interview’ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรม

Investigative Interviewing : ‘คุยกันฉันมิตร’ แนวคิดใหม่ในการสอบปากคำ

ทำความรู้จักกระบวนการสืบสวนสอบสวนรูปแบบใหม่ ‘Investigative Interviewing’ ที่ช่วยพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและปกป้องผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาจากการถูกทรมานทุกรูปแบบ

เมื่อครอบครัว (อาจไม่) เป็นที่พักพิงอันปลอดภัย…เราร่วมแก้ไขอะไรได้บ้าง

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจาก เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 หัวข้อ ‘สานพลังมนุษยธรรม…สร้างสรรค์ความยุติธรรม’ ว่าด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

บทเรียนน้ำท่วมอีสานครั้งใหญ่ เกี่ยวอะไรกับการแก้รัฐธรรมนูญ

ณัชปกร นามเมือง เขียนถึงวิกฤตน้ำท่วมอีสานที่สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวในการรับมือและแก้ปัญหาจากภาครัฐ ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่วิกฤตรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เสียเอง

“ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดูดาย” – ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

สนทนากับ ‘ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล’ ว่าด้วยปัญหาใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมไทย อะไรคือความท้าทายใหม่ในการเปลี่ยนแปลง และจะปฏิรูปอย่างไรให้ระบบไม่ ‘ดูดาย’ คน

การบังคับบุคคลให้สูญหาย : มาตรฐานสากล vs มาตรฐานแบบไทยๆ

ปกป้อง ศรีสนิท เขียนถึงการบังคับบุคคลให้สูญหาย (enforced disappearance) ไล่เรียงตั้งแต่กรอบกฎหมายในระดับสากล ช่องโหว่ของกฎหมายไทย พร้อมชี้แนวทางที่เป็นไปได้ ในการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ‘อุ้มหาย’

ตุลาการนิยมล้นเกิน (Hyper-Judicial Activism)

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึงปรากฏการณ์ ‘ตุลาการนิยมล้นเกิน’ โดยยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสถาบันตุลาการทั่วโลก ที่ขยับบทบาทจากการชี้ขาดประเด็นทางกฎหมายมาสู่การใช้อำนาจที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตย

มาตรฐาน ICCS กับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย : เริ่มต้นอย่างไร และเราเรียนรู้อะไรจากมาตรฐานระดับโลก

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากงานเสวนา ‘มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ กับการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนางานยุติธรรม’ จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

รู้จัก ‘ICCS’: มาตรฐานการจำแนกประเภทอาชญากรรม เพื่อการพูดจาภาษา (กฎหมาย) เดียวกัน

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย พาไปทำความรู้จัก ‘ICCS’ เครื่องมือที่เปรียบเสมือนภาษากลางในการจัดเก็บสถิติอาชญากรรม ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เข้าใจขอบเขตและเจตจำนงของกฎหมายได้ในทิศทางเดียวกัน

การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องเพศ : เมื่อคดีข่มขืนยอมความไม่ได้อีกต่อไป

ปกป้อง ศรีสนิท เขียนถึงการการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่การยอมความในคดีข่มขืน การคุ้มครองเด็ก และการเพิ่มโทษคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากโสเภณี