101world

101 In Focus Ep.27 : จากเศรษฐศาสตร์ตายแล้วสู่วารสารศาสตร์ต้องรอด

เศรษฐศาสตร์และวารสารศาสตร์คือ สองศาสตร์ที่กำลังผลัดใบและมองหาที่ทางใหม่ให้กับตัวเอง

สำรวจการปรับตัวขององค์ความรู้เศรษฐศาสตร์และวารสารศาสตร์กับ ในรายการ 101 In Focus Ep.27

ดำเนินรายการโดย วิโรจน์ สุขพิศาล สมคิด พุทธศรี และศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

101 In Focus Ep.26 : นวัตกรรมแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนสำรวจภาพจริงของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สู่ความเสมอภาค

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ สมคิด พุทธศรี และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

101 Side-Seeing Ep.3 : LIT Fest 2 เทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึ่บ!

ชมบรรยากาศและแสงสีกลางแจ้งกันแบบสดๆ พร้อมพบปะกับผู้คนมากมายในแวดวง หนังสือ ดนตรี ศิลปะ ที่งาน LIT Fest 2 เทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึ่บ!

เปิดเส้นทางลดโลกร้อน : จากป่าชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เวทีสนทนาว่าด้วยการจัดการป่าจากมุมมองนักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มชาติพันธุ์ ภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อหาทางลดโลกร้อน

‘หมวย’ นักสิ่งแวดล้อมหญิง นักแอนตี้คอร์รัปชันชาวลาวที่โลกควรรู้จัก

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ศุภกฤต เขียนถึง ‘หมวย’ ผู้หญิงธรรมดาที่ค้นพบว่าเสียงของเธอมีความหมาย และใช้มันส่งเสียงถึงความไม่เป็นธรรมรอบตัว

“เราถูกเอาเปรียบมาตลอด” ศิวัช พงษ์เพียจันทร์: สิทธิอากาศบริสุทธิ์เป็นของประชาชน      

ณัฐชลภัณ หอมแก้ว พูดคุยกับ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า ถึงอันตรายที่แฝงตัวอยู่ในฝุ่น PM 2.5 และการผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาด

20 ผลงานใหม่ ยอดอ่านสูงสุดของ The101.World เดือนมกราคม 2563

ชวนอ่าน 20 ผลงานใหม่ยอดนิยมของ The101.world ในเดือนมกราคม 2563, ผลงาน ‘อ่านใหม่’ ยอดนิยม, รายการ 101 One-on-One ,101 Policy Forum และ Spotlight ประจำเดือน

101 In Focus Ep.24 : ส่องเทรนด์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโลก-ไทย

สำรวจ ‘สถานการณ์การศึกษาไทย’ ที่ยังคงประสบกับปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยจางหายไป รวมถึงฉายภาพแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการเรียน และมาตรการที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลืออนาคตของชาติ

การศึกษาโลกสะท้อนไทย ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่หายไป

101 ชวนคุณส่องเทรนด์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผ่านรายงานของ World Bank Group ว่าด้วยภาพรวมการศึกษาโลก วิกฤตการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นนอกห้องเรียน