Narajaya Tanjapatkul

พลิกวิกฤต COVID-19 มองอนาคตเศรษฐกิจไทยและโลก

ปกป้อง จันวิทย์ สัมภาษณ์ ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล และ ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ เรียบเรียง       วิกฤตไวรัส COVID-19 จะเดินทางมาถึงจุดจบสักวันหนึ่ง แต่สิ่งที่เราจะต้องอยู่ด้วยต่อไปคือโลกหลังวิกฤตที่ไม่มีวันเหมือนเดิม 101 ชวนดร. สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist แห่ง Sea Limited ซึ่งมีกิจการในเครืออย่าง AirPay, Shopee และ Garena และผู้เขียนหนังสือ “Futuration เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต” มองไปข้างหน้าว่าไวรัสโควิด-19 จะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ความเหลื่อมล้ำ และโลกดิจิทัลให้มีหน้าตาแบบไหน  ในรายการ 101 One-On-One Ep.113 : “เศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID-19” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563)   หน้าตา “กระสุน” การคลังของรัฐบาลไทย   […]

เมื่อไวรัสทำให้เราต้องอยู่กันแบบดิจิทัล: 16 คำแนะนำจากศาสตร์มานุษยวิทยาดิจิทัล

101 เก็บความ 16 คำแนะนำในการรักษาความสัมพันธ์ในวันที่เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจากศาสตร์มานุษยวิทยาดิจิทัล