Arm Tungnirun

ใครเป็นเจ้าแพลตฟอร์ม?

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนเรื่องการช่วงชิงความเป็นเจ้าแพลตฟอร์มระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือเรื่องเทคโนโลยี แต่มีพื้นฐานความขัดแย้งเป็นเรื่องการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจโลก

ระเบียบโลกแบบหยินหยาง

อาร์ม ตั้งนิรันดร มองระเบียบโลกหลังโควิด-19 ที่จะเป็นแบบ ‘หยินหยาง’ ซึ่งโลกไม่ได้แบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน แต่จะมีความซับซ้อนแบบไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร หรือที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคไร้ขั้วเสถียร

วิกฤตอู่ฮั่นเป็นคันฉ่องส่องสังคมจีน

อาร์ม ตั้งนิรันดร ชวนมองวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอู่ฮั่น รวมถึงวิเคราะห์ความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาดที่สะท้อนลักษณะเด่นของสังคมจีนยุคปัจจุบัน

การค้าสามผสม: จีนกับโลกหลังโควิด

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึง ‘ยุทธศาสตร์การค้าสามผสม’ สะท้อนภาพยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของจีนที่อาจเกิดขึ้นในโลกหลังโควิด-19

มนุษย์โควิด กับ มนุษย์อโควิด: การแบ่งชนชั้นใหม่ในโลกระบาด?

อาร์ม ตั้งนิรันดร ชวนมองอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในยุคโควิด-19 ที่โลกและประชากรถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ‘กลุ่มโควิด’ และ ‘กลุ่มอโควิด’

ธุรกิจจีนรับมือ COVID-19 อย่างไร?

ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะอยู่รอด ชวนถอดบทเรียนการปรับตัวของภาคธุรกิจจีนในช่วง COVID-19 โดย อาร์ม ตั้งนิรันดร

COVID-19 : โรคพลิกโลก เมื่อสหรัฐฯ เกิดวิกฤต

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่พาโลกเข้าสู่วิกฤตหนักหนาสาหัส และอาจจะเป็นการพลิกโฉมระบบและระเบียบโลกในระยะยาว

เมื่อเศรษฐกิจจีนถึงคราวบุญเก่าหมด และต้องแสวงบุญใหม่

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงเศรษฐกิจจีนที่กำลังจะหมดบุญเก่า และถึงคราวต้องแสวงบุญใหม่โดยใช้จุดแข็งของตนเอง รวมถึงการยกระดับสู่เทคโนโลยีในยุค 4.0 และ 5.0 ที่นักวิเคราะห์มองว่า เป็นโอกาสรอดสำคัญของจีน

GBA กับการผนวกเศรษฐกิจจีนเข้ากับฮ่องกง: ความสำเร็จและความล้มเหลว

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึง ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA: Greater Bay Area) ว่าด้วยความหมาย จุดประสงค์ และความเกี่ยวของกับวิกฤตฮ่องกงขณะนี้

คนจีนรุ่น 00 เลือกเรียนอะไร?

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงของการเลือกสาขาวิชาเรียน ของเด็กรุ่น 00 ในประเทศจีน หรือเด็กรุ่นที่เกิดหลังปี 2000 ซึ่งสะท้อนสภาพการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมจีน