fbpx

ถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่นตุรกี 2024 กับอนาคตของพรรค AKP ที่ถูกสั่นคลอน

ภาพปกโดย YASIN AKGUL/ AFP

จากผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศตุรกีที่จัดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2024 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ชวนให้เห็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลต่ออนาคตการเมืองในระดับชาติของตุรกีอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตัวแทนของพรรคฝ่ายค้าน Republican People’s Party (CHP) ชนะการเลือกตั้งในหลายเมืองเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี 2019 ในที่นี้ยังรวมไปถึงสองเมืองสำคัญอย่างอิสตันบูลและอังการ่า ซึ่งเป็นการชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ 2 ของ CHP

ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ยังทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อความนิยมของพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง Justice and Development Party (AKP) ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นพรรคของประธานาธิบดี เรเจป ทัยยิบ แอรโดก์อาน (Recep Tayyip Erdoğan) ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 2002 บทความนี้จึงจะถอดบทเรียนสำคัญที่เห็นจากผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อฉายภาพภูมิทัศน์การเมืองตุรกีในภาพใหญ่

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2024 VS ปี 2019: ขาลงของ AKP (?)

การเลือกตั้งท้องถิ่นในตุรกี โดยทั่วไปแล้วจะจัดขึ้นทุก 5 ปี โดยระบบการบริหารของตุรกีกำหนดเขตที่แตกต่างกันสามประเภทสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ หมู่บ้าน เมือง และเมืองใหญ่ ความแตกต่างระหว่างเมืองกับเมืองใหญ่นั้นมาจากขนาดของประชากร เมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 750,000 คนจะถูกระบุว่าเป็นเมืองใหญ่ ในขณะที่เมืองที่เหลือถูกจัดว่าเป็นเมือง ปัจจุบัน ตุรกีมีเมืองใหญ่ 31 เมืองและเมือง 50 เมือง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองทั้งสองจะมีคะแนนเสียงทั้งหมด 4 เสียง ประชาชนมีโอกาสที่จะลงคะแนนเสียงให้กับตำแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะลงคะแนนให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวง (บทบาทหน้าที่เทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย) นายกเทศมนตรีเขต สมาชิกสภาเทศบาล และมุกตาร์ (ตัวแทนผู้นำในชุมชน) ในขณะที่ผู้คนในเมืองจะลงคะแนนเสียงให้นายกเทศมนตรี (บทบาทหน้าที่เทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย) สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด และ มุกตาร์ (ตัวแทนผู้นำในชุมชน) ในทางกลับกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจะลงคะแนนเสียงเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดและมุกตาร์เท่านั้น สำหรับการเลือกตั้งสภาจังหวัดและสภาเทศบาล จะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนซึ่งมีเกณฑ์การเลือกตั้งร้อยละ 10 ส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จะใช้ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด

ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับตุรกีแล้ว ประชาชนจะเห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นเป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริการที่ต้องการจากรัฐ เนื่องจากความรับผิดชอบประเภทต่างๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นถืออยู่ จะครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง ความมั่นคงในท้องถิ่น สุขภาพ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง และให้บริการจัดงานแต่งงาน แต่สำหรับพรรคการเมือง การเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นก้าวแรกสู่การเมืองระดับชาติ ส่วนพรรครัฐบาลก็จะมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการทดสอบฐานเสียงของพรรคตน

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นตุรกีปี 2024 | ที่มา: Daily Sabah

ความน่าสนใจของผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีมีตั้งแต่การที่ตัวแทนจากพรรค CHP ได้รับเสียงโดยรวมมากที่สุด และพรรค AKP ตามมาเป็นอันดับที่สอง แม้ว่าจะเพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึงหนึ่งปีที่พรรค AKP กุมชัยชนะในการเลือกตั้งและได้เป็นพรรครัฐบาลอีกสมัย ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1989 ที่ CHP ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรค İYİ อาจทำผลงานได้ไม่ดีนักทั่วประเทศ แต่สองพรรคที่มีผลการเลือกตั้งที่น่าสนใจ คือ New Welfare Party (YRP) ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวคิดนิยมอิสลาม สานต่ออุดมการณ์ของพรรคสวัสดิการที่นำโดยเนคเมตติน แอร์บาคาน (Necmettin Erbakan) ซึ่งเคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในอดีตแต่ถูกกดดันจนต้องลาออกไป โดยพรรค YRP ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่สามด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 6% ชนะเทศบาลหลายแห่งในพื้นที่อนุรักษนิยมซึ่งเดิมเป็นฐานเสียงของ AKP

อีกหนึ่งผลการเลือกตั้งที่น่าสนใจเป็นคะแนนของ Peoples’ Equality and Democracy Party (DEM) ซึ่งเป็นพรรคที่ปรับมาจาก Peoples’ Democratic Party (HDP) ของชาวเคิร์ดเดิม ในปีนี้พรรค DEM ได้รับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจในพื้นที่ที่มีประชากรชาวเคิร์ดเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีประชาชนออกมาประท้วงใน 1 เขตหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง เพราะไม่เห็นด้วยกับผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ ส่วน Nationalist Movement Party (MHP) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลกับพรรค AKP ก็แพ้คะแนนเสียง แต่ยังคงควบคุมเขตเทศบาลสำคัญๆ หลายแห่งที่พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งก่อน

ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือผู้ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งลดลงจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2019 จาก 84.67% ลดลงมาเหลือ 78.55% ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลของการเลือกตั้งไม่น้อย และหากพิจารณาเปรียบเทียบผลกับปี 2019 จะพบว่า แม้ว่าในปี 2019 พรรค AKP จะได้รับเสียงที่ลดลง และพ่ายแพ้ในสองเมืองสำคัญอย่างอิสตันบูลกับอังการ่า แต่ในภาพรวมของประเทศก็ยังคงมีเสียงมากกว่า หากเปรียบเทียบกับผลในปี 2019 แล้วพรรค AKP มีจำนวนผู้ชนะลดลงถึง 15 ที่ และในส่วนของพรรค CHP มีผู้ชนะเพิ่มขึ้น 14 ที่ นอกจากนั้นในปี 2019 พรรค HDP ของชาวเคิร์ดเองก็ยังได้รับเสียงจากประชาชนที่น้อยกว่าในปี 2024

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นตุรกีปี 2019 | ที่มา: Daily Sabah

ปัจจัยที่นำไปสู่การถดถอยของความนิยมพรรค AKP

ภาพรวมของผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ ทำให้มีคำถามตามมา พร้อมกับมีบทวิเคราะห์ออกมาจากหลากหลายแง่มุม โดยมีการสะท้อนบนพื้นฐานคำถามสำคัญว่าอะไรเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การถดถอยของความนิยมของ AKP ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่เพียงคำอธิบายที่จะพุ่งเป้าโจมตีไปที่ประธานาธิบดีแอรโดก์อานเพียงแง่มุมเดียว ดังที่หลายสื่อของตะวันตกชี้หลังผลการเลือกตั้งออกมา หากแต่มีปัจจัยประกอบสร้างหลายประการ ดังนี้

ประการแรก อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หลังจากที่ตุรกีเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ปัญหาเรื่องค่าเงินลีร่าและอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพงขึ้นสำหรับคนในประเทศ ประกอบกับการเผชิญสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินการได้มากเต็มศักยภาพที่ตุรกีมี รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลกที่ยิ่งตอกย้ำปัญหาเศรษฐกิจภายใน จึงทำให้ผู้คนอาจหันไปมองทางเลือกอื่น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ซึ่งเป็นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คล้ายคลึงกับช่วงเวลาในปี 2002 ที่พรรค AKP ชนะการเลือกตั้งและสามารถขึ้นสู่การเป็นรัฐบาลได้ พร้อมๆ กับสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้พรรค AKP ได้รับการยอมรับและได้รับการเลือกจากประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ มา

แม้หลังจากเกิดความพยายามในการรัฐประหารในปี 2016 จะเริ่มเห็นนโยบายที่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยมากนักจากรัฐบาลพรรค AKP แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงให้ความเชื่อมั่น กระทั่งตุรกีเผชิญกับการขึ้นกำแพงภาษีในช่วงรัฐบาลทรัมป์ ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกในช่วงระหว่างและภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ที่ครุกรุ่นในหลายพื้นที่ของตะวันออกกลาง ที่ทำให้ตุรกีก้าวเข้าสู่การมีส่วนในความขัดแย้งบางพื้นที่

ประการที่สองที่มีการวิเคราะห์คือ ความไม่พอใจต่อนโยบายของพรรค AKP และแอรโดก์อานเอง ที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ว่าทำไมตุรกีจะต้องเข้าไปมีส่วนในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในกรณีซีเรียที่มีผู้อพยพเข้ามาสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก การวางตัวที่เป็นปฏิปักษ์หรือแข็งกร้าวกับตะวันตกมากจนเกินไปอาจทำให้ตุรกีสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า หลังการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา ท่าทีของพรรค AKP เองเริ่มมีการประนีประนอมและสงวนท่าทีต่อประเด็นปัญหาในโลกมุสลิมมากขึ้น โดยเฉพาะต่อประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ที่มีความคาดหวังจากประชาชนว่าตุรกีควรมีบทบาทมากกว่าที่เป็น

มีการวิพากษณ์ว่าตุรกีออกมาพูดถึงปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์อย่างตรงไปตรงมาช้าเกินไป เพราะเหตุใดจึงไม่ใช่ตุรกีที่ยื่นฟ้องอิสราเอลต่อศาลโลกแทนที่จะเป็นแอฟริกาใต้ แม้ว่าตุรกีเองจะมีการประกาศถึงจุดยืนในความพยายามยื่นฟ้องอิสราเอลต่อศาลโลกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและมีการดำเนินการยื่นหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามของอิสราเอลต่อศาลโลกโดย The Istanbul Bar Association ตลอดจนมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างชัดเจน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมเพื่อเจรจายุติสงครามด้วยเช่นกัน แต่ท่าทีเช่นนี้ก็ไม่เพียงพอในความรู้สึกของบางกลุ่ม จนนำมาสู่ความไม่พอใจของฐานเสียงเดิมบางกลุ่มด้วยเช่นกัน นอกจากความไม่พอใจก็ยังมีคนตุรกีกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่ฐานเสียงของพรรค AKP อยู่เดิมที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนประเทศให้แสดงถึงอัตลักษณ์ของมุสลิมมากกว่าการคงไว้ซึ่งความเป็น secular state ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็นฐานเสียงสำคัญกลุ่มหนึ่งของพรรค CHP

ประการที่สาม อาจมองได้ถึงการมีทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนพรรค AKP อย่างพรรค YRP ซึ่งแม้จะเป็นพรรคใหม่ แต่ก็สามารถได้รับเสียงมากเป็นลำดับที่ 3 ที่ 6% หรือกระทั่งพรรค DEM ของชาวเคิร์ด ซึ่งจะพบว่าพื้นที่ของชาวเคิร์ดที่เคยเลือกพรรค AKP ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเลือกพรรค DEM ในบางพื้นที่

นอกจากนี้ ปัจจัยการเมืองภายในของพรรคเองก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีผู้คนสำคัญในยุคก่อตั้งของพรรค AKP หลายคนที่เริ่มออกจากพรรค และส่งผลต่อการขับเคลื่อน รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานของพรรคไม่น้อย อีกทั้งยังการถูกตั้งคำถามต่อเรื่องความโปร่งใส และประเด็นด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ก็เป็นปัจจัยให้กลุ่มคนที่เคยสนับสนุนพรรค AKP ปรับเปลี่ยนท่าที

ท่าทีของผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้

สำหรับท่าทีของประธานาธิบดีแอรโดก์อานเองก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง แต่ก็เคารพในเจตจำนงของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาด้วยเจตจำนงตามแนวทางประชาธิปไตยที่เลือกให้เขาเข้ามา และตอนนี้ก็จะเคารพเสียงของประชาชน แต่แอรโดก์อานมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบสำหรับพรรค AKP แต่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

ขณะที่ท่าทีของพรรค CHP ซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี และทำให้นายเอคเร็ม อิม่ามโอก์ลูว์ (Ekrem İmamoğlu) ซึ่งได้รับชัยชนะในเมืองอิสตันบูล กลายมาเป็นบุคคลที่สำคัญที่ถูกมองจากหลายฝ่ายว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญในการเมืองระดับชาติในอนาคต แม้ว่าที่ผ่านมาอิม่ามโอก์ลูว์ จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายที่หาเสียงไว้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนำไปทำให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนั้นในปี 2022 อิม่ามโอก์ลูว์ ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 7 เดือน และถูกห้ามไม่ให้เล่นการเมืองด้วยข้อหาดูหมิ่นสภาการเลือกตั้งสูงสุดของตุรกี เขาได้ยื่นอุทธรณ์คดีแล้ว แต่ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำพิพากษา ซึ่งในกรณีนี้นักวิจารณ์บางคนก็มองว่าเป็นความพยายามในการสกัดกั้นทางการเมือง

นอกจากนั้น หากมองในเชิงการรายงานข่าวสำหรับกรณีนี้ก็เป็นที่น่าสนใจ เมื่อพบว่าสื่อของฝั่งตะวันตกรายงานข่าวในเชิงชี้ชวนว่าสาเหตุการแพ้เลือกตั้งมาจากท่าทีของแอรโดก์อานที่ผ่านมา ซึ่งทำให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศถดถอย ในขณะที่สื่อท้องถิ่นในตุรกีก็สื่อสารให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าข้อกล่าวหาที่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาของตุรกีดำเนินไปอย่างไม่เป็นอิสระและไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นความจริง

บทสรุป: อนาคตทางการเมืองของตุรกี

เป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่าอนาคตทางการเมืองของตุรกีจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะจากผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ ระหว่างช่วยหาเสียง ประธานาธิบดีแอรโดก์อานกล่าวว่า การเป็นประธานาธิบดีครั้งนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของเขา เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาจะสิ้นสุดลงในปี 2028 ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นอีกครั้ง นักวิจารณ์บางคนมองว่าชัยชนะของพรรค CHP จะกระตุ้นให้เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะได้ยืนหยัดได้อีกครั้ง แต่ก็ยังคงไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่

แม้ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นชัยชนะที่สำคัญของพรรค CHP แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวตัดสินสำหรับผลการเลือกตั้งทั่วไประดับชาติ เนื่องจากหากเทียบแล้วอัตราการออกมาใช้สิทธิของการเลือกตั้งทั่วไปในปีที่ผ่านมาก็สูงกว่าในครั้งนี้ ประกอบกับเริ่มเห็นถึงการไม่ร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปในปีที่ผ่านมา ทำให้อาจเห็นการแตกของเสียงเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนผู้นำของพรรค CHP รวมถึงการวางกลยุทธ์ในระยะยาว ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีข้อท้าทายเป็นอย่างมากก็อาจเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจในการเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้หากพิจารณาจากผลการเลือกตั้งที่คะแนนของผู้สนับสนุนพรรค AKP ยังคงเป็นที่สอง ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินคือ ผลงานของพรรค AKP ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมือง ว่าจะสามารถดึงดูดความนิยมกลับมาได้หรือไม่

หากสภาวะทางเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น การเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่พรรค AKP เคยใช้ได้ผลจะกลับมาใช้ได้หรือไม่ หรือกระทั่งคำถามต่อการขึ้นมาของพรรค CHP ที่จะรับมือกับการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของคนตุรกีจำนวนไม่น้อยในประเทศอย่างไร ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจในการมองการเมืองตุรกีต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

O’Brien, S. (2024, April 1). Turkey election: President Recep Tayyip Erdogan suffers blow as opposition RPP holds five cities. Politico. https://www.politico.eu/article/turkey-election-president-recep-tayyip-erdogan-suffers-blow-as-opposition-rpp-holds-five-cities/

Daily Sabah. (2024, March 31). March 31, 2024, Turkish local elections results. Daily Sabah. https://www.dailysabah.com/elections/march-31-2024-turkish-local-elections-results/

Daily Sabah. (2019, March 31). March 31, 2019, Turkish local elections results. Daily Sabah. https://www.dailysabah.com/elections/march-31-2019-turkish-local-elections-results

TRT World. (2024, April 1). Turkey’s democratic strength evident in local election outcome. TRT World. https://www.trtworld.com/turkiye/turkiyes-democratic-strength-evident-in-local-election-outcome-17597680

TRT World. (2024, March 31). Istanbul Mayor Imamoglu seeks reelection amid unfulfilled promises. TRT World. https://www.trtworld.com/turkiye/istanbul-mayor-imamoglu-seeks-reelection-amid-unfulfilled-promises-17517897

TRT World. (2024, April 1). LIVE BLOG: Erdogan declares local elections ‘turning point’ for Turkiye. TRT World. https://www.trtworld.com/turkiye/live-blog-erdogan-declares-local-elections-turning-point-for-turkiye-17587898

Al Jazeera. (2024, April 1). Where are opposition making inroads in Turkey local elections? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/4/1/where-are-opposition-making-inroads-in-turkey-local-elections

MOST READ

World

1 Oct 2018

แหวกม่านวัฒนธรรม ส่องสถานภาพสตรีในสังคมอินเดีย

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก สำรวจที่มาที่ไปของ ‘สังคมชายเป็นใหญ่’ ในอินเดีย ที่ได้รับอิทธิพลสำคัญมาจากมหากาพย์อันเลื่องชื่อ พร้อมฉายภาพปัจจุบันที่ภาวะดังกล่าวเริ่มสั่นคลอน โดยมีหมุดหมายสำคัญจากการที่ อินทิรา คานธี ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก

1 Oct 2018

World

16 Oct 2023

ฉากทัศน์ต่อไปของอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ความขัดแย้งที่สั่นสะเทือนระเบียบโลกใหม่: ศราวุฒิ อารีย์

7 ตุลาคม กลุ่มฮามาสเปิดฉากขีปนาวุธกว่า 5,000 ลูกใส่อิสราเอล จุดชนวนความขัดแย้งซึ่งเดิมทีก็ไม่เคยดับหายไปอยู่แล้วให้ปะทุกว่าที่เคย จนอาจนับได้ว่านี่เป็นการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ

จนถึงนาทีนี้ การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังดำเนินต่อไปโดยปราศจากทีท่าของความสงบหรือยุติลง 101 สนทนากับ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงเงื่อนไขและตัวแปรของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น, ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและรัฐอาหรับ, อนาคตของปาเลสไตน์ ตลอดจนระเบียบโลกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาหลังยุคสงครามเย็น

พิมพ์ชนก พุกสุข

16 Oct 2023

World

9 Sep 2022

46 ปีแห่งการจากไปของเหมาเจ๋อตง: ทำไมเหมาเจ๋อตง(โหด)ร้ายแค่ไหน คนจีนก็ยังรัก

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์ เขียนถึงการสร้าง ‘เหมาเจ๋อตง’ ให้เป็นวีรบุรุษของจีนมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเขาจะอยู่เบื้องหลังการทำร้ายผู้คนจำนวนมหาศาลในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

9 Sep 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save