Spotlights

Happy Family, Happy Workplace

‘ลาคลอด’ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เดินหน้าสู่ครอบครัวเข้มแข็งด้วยสิทธิแรงงาน

วจนา วรรลยางกูร พูดคุยกับ จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ถึงเส้นทางการต่อสู้เรียกร้องกฎหมายลาคลอด 90 วัน และสิทธิที่คนไทยควรจะได้ต่อไปเพื่อเอื้อต่อการมีลูกและการสร้างครอบครัว

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา : เมื่อการเป็นผู้หญิง ไม่ได้ทำให้คนเสียเปรียบเท่าการเป็นแม่

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล คุยกับ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ว่าด้วยสมดุลระหว่างการทำงาน กับการสร้างครอบครัวในโลกยุคใหม่

เปลี่ยนสถาบันวิจัย TDRI อันขรึมขลังสู่ Community Space

ชวนดูออฟฟิศของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่เพิ่งปรับโฉมจากออฟฟิศที่ขรึมขลังอย่างนักวิชาการ ให้กลายเป็นออฟฟิศที่ให้ความสำคัญกับ ‘พื้นที่’ กลายเป็น Community Space ที่สร้างความสุขให้คนทำงาน