Spotlights

Happy Family, Happy Workplace

Work – Life – Balance : ทางออกของชีวิต งาน และการมีบุตร

101 เก็บความจากงานเสวนา Work-ไร้-Balance : งาน-ครอบครัว เลือกได้ไม่ต้องแลก เรื่องการสร้าง Work-Life Balance ของคนเป็นแม่ในที่ทำงานและนโยบายสำหรับสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

งานเสวนาสาธารณะ ‘Work-ไร้-Balance : งาน-ครอบครัว เลือกได้ไม่ต้องแลก’

– คนไทยเลือกอะไรระหว่างชีวิตการทำงานและการมีลูก? พวกเขาให้ความหมายและความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance อย่างไร?

– ความหมายของ Work-Life Balance ในมุมบริษัทเป็นอย่างไร? บริษัทควรมีนโยบายอะไรเพื่อสนับสนุนเรื่อง Work-Life Balance?

– อะไรคือสิทธิที่พนักงานทุกคนควรผลักดันให้เกิด Work-Life Balance ขึ้นในบริษัท?

แมริกอท จิวเวลรี่ : สำรวจสวัสดิการเพื่อการมีบุตรของ ‘พนักงานโรงงาน’

ปรัชญา กำลังแพทย์ พาไปสำรวจบริษัท ‘แมริกอท จิวเวอรี่’ โรงงานผลิตอัญมณีชื่อดัง พูดคุยกับพนักงานและหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยคุณภาพชีวิตของ ‘พนักงานโรงงาน’ และแนวทางการจัดสรรสวัสดิการเพื่อการมีบุตร

ขั้นบันไดของเด็กเล็ก พัฒนาการตามวัยที่ไม่ควรกระโดดข้าม : คุยกับ เมริษา ยอดมณฑป

สนทนากับ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว ถอดความจากรายการ 101 One-on-One EP.83 ในประเด็น ‘เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย’ ว่าด้วยพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก ความทุกข์ใจของพ่อแม่ และรายละเอียดในการเลี้ยงลูก

6 ความจริงที่ผู้หญิงควรรู้ ก่อนคิดที่จะมีลูกในที่ทำงาน

– คุณรู้หรือไม่มีคนเลือกทำแท้งกว่า 20%
– คุณรู้หรือเปล่าประเทศไทยอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้ 3 เดือน เทียบกับต่างประเทศที่ลาได้ถึง 8 เดือน

เราสามารถเลือกงานและชีวิตที่ Work-Life Balance ได้

หรือจริงๆ เราเลือกได้แค่งานและชีวิตที่ Work – ไร้ – Balance

ร่วมกันช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สิทธิการทำงานของคนไทยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=2495158017193836

#workไร้balance #worklifebalance #สสส

Work – ไร้ – Balance : ชีวิตเลือก(ไม่)ได้

คุณรู้หรือไม่ บางคนจำเป็นต้องเลือกงานแลกกับชีวิต เพราะไม่มีทางเลือก
และบางคนต้องเลือกงานแลกกับชีวิต เพราะเป็นสิ่งจำเป็น

เรามีสิทธิเลือกชีวิตกับงานที่เราต้องการไปพร้อมกันได้หรือเปล่า?
Work – Life Balance มีอยู่จริงหรือไม่?

คุณเลือกได้ที่จะช่วยแชร์เพื่อส่งเสริมชีวิตการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
พร้อมเป็นพลังช่วยกันผลักดันให้สิทธิการทำงานของคนไทยเทียบเท่าประเทศอื่นๆ

อยากให้ดู
อยากให้แชร์
อยากให้ทุกคนมีชีวิตการทำงานที่สามารถเลือกได้

Climate Change กับการคิดใหม่เรื่องผังเมือง และการปรับรูปแบบชีวิตของคนในเมือง : ผศ.ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์

คุยกับ ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ ว่าด้วยประเด็น climate change กับการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทั้งในเชิงกายภาพและวิถีชีวิตของคน

101 in focus EP.6 Happy Family, Happy Workplace

101 in focus EP.6 Happy Family, Happy Workplace ว่าด้วยสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวในมิติโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนโยบายของที่ทำงาน และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งควรจะใส่ใจสวัสดิภาพของประชาชนคนทำงาน

เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับ เมริษา ยอดมณฑป

ทัศนะบางส่วนจาก เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ห้องเรียนครอบครัว’ ห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ความรู้กับพ่อแม่ ในรายการ 101 One-on-One EP.83 “เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

101 One-on-One EP.83 “เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กับ เมริษา ยอดมณฑป

“เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กับ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยา ว่าด้วย แนวคิดในการเลี้ยงลูกและการสร้างพัฒนาการที่เหมาะกับวัย การเลือกโรงเรียนให้ลูก การสอบคัดเลือกเด็กเข้า ป.1 ไปจนถึง ชีวิตและวิธีการดูแลตัวเองของพ่อแม่ในช่วงมีลูกปฐมวัย

สวัสดิการเพื่อการมีลูกของพนักงานประจำ ‘นอกห้องแอร์’ : ใครร่วงหล่นจากโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ?

101 พาไปสำรวจพนักงานประจำ ที่ไม่ได้นั่งทำงานในห้องแอร์ ว่าพวกเขามีชีวิตอย่างไรตอนท้อง สวัสดิการโอบอุ้มไว้ครอบคลุมแค่ไหน และมีความคาดหวังอย่างไรกับสวัสดิการรัฐบ้าง