101 in focus EP.6 Happy Family, Happy Workplace

โจทย์สำคัญในใจของคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างครอบครัวคือ Work-life balance หรือสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว

แต่ถ้าขยับประเด็นของ Work-life balance ให้กว้างกว่าโจทย์ของมนุษย์เงินเดือนหรือชนชั้นกลาง สู่คนงานนอกห้องแอร์ที่มักถูกลืม และให้ไกลกว่าปัญหาแบบปัจเจก แต่เชื่อมโยงให้เห็นมิติเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

มีประเด็นอะไรให้ชวนขบคิดเชิงนโยบายกันต่อได้บ้าง ทั้งนโยบายของที่ทำงาน และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งควรจะใส่ใจสวัสดิภาพของประชาชนคนทำงาน

101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนท่านผู้ฟังสนทนาทางความคิดกันถึงเศรษฐกิจการเมืองเรื่องครอบครัว ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย วจนา วรรลยางกูร และ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

……………………

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา : เมื่อการเป็นผู้หญิง ไม่ได้ทำให้คนเสียเปรียบเท่าการเป็นแม่

การเมืองเรื่องลูก : นโยบายแบบไหนที่ทำให้คนพร้อมสร้างครอบครัว?

‘ลาคลอด’ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เดินหน้าสู่ครอบครัวเข้มแข็งด้วยสิทธิแรงงาน

101 Side-Seeing : Ep.01 | Happy Family, Happy Workplace At Dtac

เปลี่ยนสถาบันวิจัย TDRI อันขรึมขลังสู่ Community Space

สวัสดิการเพื่อการมีลูกของพนักงานประจำ ‘นอกห้องแอร์’ : ใครร่วงหล่นจากโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ?

ครอบครัวไทยในยุค ‘เกิดน้อย – อายุยืน’ : ทางเลือกและข้อท้าทาย

เมื่อ ‘รายได้’ ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย : ทำความเข้าใจ ‘ครอบครัวแหว่งกลาง’ กับ เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู

……………………

Spotify
https://open.spotify.com/episode/18eZGL5fY3YiCN7FiVL7jQ

SoundCloud
https://soundcloud.com/the101world/101-in-focus-ep6

Apple Podcasts
https://apple.co/2Hpt4wE

……………………

 

Author