::LIVE:: 101 One-on-One EP.83

“เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กับ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยา ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ห้องเรียนครอบครัว’ ห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ความรู้กับพ่อแม่

สนทนากันตั้งแต่ แนวคิดในการเลี้ยงลูกและการสร้างพัฒนาการที่เหมาะกับวัย การเลือกโรงเรียนให้ลูก การสอบคัดเลือกเด็กเข้า ป.1 ไปจนถึงชีวิตและวิธีการดูแลตัวเองของพ่อแม่ในช่วงเลี้ยงลูกเล็ก

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคมนี้ สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล