101 One-on-One

101 One-on-One ep.104 “โมเดลเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่” กับ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ชวน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร คุยเรื่องหัวใจของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งคือ การเลือกนโยบายเศรษฐกิจที่ ‘ใช่’ กับเงื่อนไขของประเทศและทิศทางของโลก จากโมเดลฝูงห่านบินที่มีญี่ปุ่นเป็นผู้นำ สู่เครือข่ายการผลิตข้ามชาติ การสร้างรัฐสวัสดิการ และการปรับตัวรับวิกฤตภูมิอากาศและสังคมสูงวัย แต่ละประเทศขยับตัวกันอย่างไร

อ่าน ‘โรคระบาด’ ผ่านแว่นตามานุษยวิทยา กับ นิติ ภวัครพันธุ์

101 สนทนากับ นิติ ภวัครพันธุ์ ถึงโรคระบาดด้วยแว่นตามานุษยวิทยาว่าให้ความหมายของโรคระบาดว่าอย่างไร โรคระบาดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่างไร

เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องฝุ่น PM 2.5 กับ วิษณุ อรรถวานิช

ทรรศนะบางส่วนของ วิษณุ อรรถวานิช ถึงปัญหา PM 2.5 เมื่อใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินต้นทุนมลพิษทางอากาศของสังคมไทย

101 one-on-one ep.103 อ่าน “โรคระบาด” ผ่านแว่นตามานุษยวิทยา

101 ชวน นิติ ภวัครพันธุ์ มาพูดคุยถึงโรคระบาดผ่านแว่นตามานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยาให้ความหมายของโรคระบาดว่าอย่างไร โรคระบาดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่างไร

101 One-on-One Ep.102 “เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องฝุ่น PM 2.5”

101 ชวน วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาเหตุที่แท้จริงของฝุ่นคืออะไร ต้นทุนของสังคมไทยที่เกิดจากฝุ่นมีมากแค่ไหน ทำไมรัฐไทยแก้ปัญหาฝุ่นไม่ได้ และทางออกของเรื่องนี้คืออะไร ร่วมหาคำตอบบนฐานความรู้และงานวิจัย

จับกระแสโลก 2020 กับ วรากรณ์ สามโกเศศ

ทัศนะบางส่วนของวรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เขียนหนังสือชุด Global Change สำรวจการเปลี่ยนแปลงรอบโลกในหลากมิติ และเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนควรรู้เพื่อรับมือโลก 2020 จากรายการ 101 One-on-One Ep.101

101 One-On-One Ep.101 “จับกระแสโลก 2020”

“จับกระแสโลก 2020” ชวนสำรวจการเปลี่ยนแปลงรอบโลกในหลากมิติ และเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนควรรู้เพื่อรับมือโลก 2020

เมื่อโลกเปลี่ยนไม่รู้จบอย่างรวดเร็วและรุนแรง เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

101 One-On-One Ep.100 “อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่”

“อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” สนทนาสดกับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตอบทุกคำถามเรื่อง ‘อนาคตใหม่’ ของรัฐธรรมนูญ การเมืองไทย และพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงก้าวต่อไปของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 ถอดทัศนะบางส่วนของ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ จากการสนทนาในรายการ 101 One-On-One Ep.99 ‘ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า’ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

101 One-On-One Ep.99 “ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า” กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 One-On-One Ep.99 คุยกับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา กับ ไกรยส ภัทราวาท

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

101 One-On-One Ep.98 ‘สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา’

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

ธร ปีติดล ดำเนินรายการ