101 One-on-One

จับกระแสโลก 2020 กับ วรากรณ์ สามโกเศศ

ทัศนะบางส่วนของวรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เขียนหนังสือชุด Global Change สำรวจการเปลี่ยนแปลงรอบโลกในหลากมิติ และเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนควรรู้เพื่อรับมือโลก 2020 จากรายการ 101 One-on-One Ep.101

101 One-On-One Ep.101 “จับกระแสโลก 2020”

“จับกระแสโลก 2020” ชวนสำรวจการเปลี่ยนแปลงรอบโลกในหลากมิติ และเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนควรรู้เพื่อรับมือโลก 2020

เมื่อโลกเปลี่ยนไม่รู้จบอย่างรวดเร็วและรุนแรง เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

101 One-On-One Ep.100 “อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่”

“อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” สนทนาสดกับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตอบทุกคำถามเรื่อง ‘อนาคตใหม่’ ของรัฐธรรมนูญ การเมืองไทย และพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงก้าวต่อไปของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 ถอดทัศนะบางส่วนของ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ จากการสนทนาในรายการ 101 One-On-One Ep.99 ‘ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า’ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

101 One-On-One Ep.99 “ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า” กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 One-On-One Ep.99 คุยกับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา กับ ไกรยส ภัทราวาท

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

101 One-On-One Ep.98 ‘สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา’

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

ธร ปีติดล ดำเนินรายการ

101 one-on-one Ep.97 ‘เพื่อไทย 360°’

สนทนากับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ว่าด้วย ปัจจุบัน อนาคต และยุทธศาสตร์ต่อไปของพรรคเพื่อไทย

101 one-on-one Ep.96 “ศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม่”

101 one-on-one Ep.96 คุยกับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเรื่องศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่ศาสนามีตำแหน่งแห่งที่อย่างไร ทำไมจึงยังตอบโจทย์ของผู้คนจำนวนมาก

เปิดแนวคิด ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ ปฏิรูปรัฐไทยด้วย open government

คุยกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่าด้วยแนวคิด Open government และทางออกปฏิรูปรัฐไทย

ก้าวใหม่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ก้าวต่อไป การเมืองไทย

101 ชวน พริษฐ์ วัชรสินธุ มาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย และตอบคำถามว่าเขาจัดวางตัวเองอยู่ตรงไหนในสมการการเมืองไทยนับจากนี้

101 One-On-One Ep.95 “ก้าวใหม่ พริษฐ์ วัชรสินธุ ก้าวต่อไปการเมืองไทย”

101 ชวน พริษฐ์ วัชรสินธุ วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย และตอบคำถามว่าเขาจัดวางตัวเองอยู่ตรงไหนในสมการการเมือง จากแกนนำกลุ่ม “รัฐธรรมนูญก้าวหน้า” สู่ผู้เขียนหนังสือ “Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร” ป้ายหน้าของเขาคืออะไร?