คุณเลือกอะไร ระหว่าง งานกับชีวิต?
คุณเลือกงานและชีวิตที่ Work – Life Balance ได้
หรือจริงๆ คุณเลือกได้แค่งานและชีวิตที่ Work – ไร้ – Balance
 
“Work – ไร้ – Balance : ชีวิตเลือก(ไม่)ได้”
อำนวยการผลิตโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลิตโดย : The 101 Percent
 
คุณรู้หรือไม่ บางคนจำเป็นต้องเลือกงานแลกกับชีวิต เพราะไม่มีทางเลือก
และบางคนต้องเลือกงานแลกกับชีวิต เพราะเป็นสิ่งจำเป็น
เรามีสิทธิเลือกชีวิตกับงานที่เราต้องการไปพร้อมกันได้หรือเปล่า?
Work – Life Balance มีอยู่จริงหรือไม่?
คุณเลือกได้ที่จะช่วยแชร์เพื่อส่งเสริมชีวิตการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
พร้อมเป็นพลังช่วยกันผลักดันให้สิทธิการทำงานของคนไทยเทียบเท่าประเทศอื่นๆ
 
อยากให้ดู
อยากให้แชร์
อยากให้ทุกคนมีชีวิตการทำงานที่สามารถเลือกได้
 
#workไร้balance #worklifebalance #สสส

Author