Suphawan Kongsuwan

มองอนาคต ‘เมือง’ ไทย ผ่านสายตานักอนาคตศึกษา – ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ และ สมคิด พุทธศรี ชวน ‘อภิวัฒน์ รัตรวราหะ’ มาพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของความเป็น ‘เมือง’ ในประเทศไทย และทัศนะต่อการพัฒนาเมืองที่ควรจะปรับเปลี่ยนไปในอนาคต

‘เมือง เทคโนโลยี ความยั่งยืน’ วัตถุดิบชั้นดีของ ‘Trend’ ปี 2018

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ พาสำรวจเมือง เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อให้เห็นภาพของ ‘Trend’ ในปี 2018 ที่วนเวียนอยู่รอบการดำรงชีวิตในปัจจุบัน พร้อมเทียบกับภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นิยายวาย : กระแสนิยม และกระจกสะท้อนสังคมที่ ‘ไร้เดียงสาทางเพศ’

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ พาสำรวจว่า ‘นิยายวาย’ หรือนิยายชายรักชาย ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านยุคใหม่เป็นอย่างไร เส้นทางของนิยายวายผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้รับความนิยม และสะท้อนประเด็นเรื่อง ‘เพศ’ ในสังคมไทยอย่างไรบ้าง

Girls like girls : ผู้​หญิง​ก็​ชอบ​ผู้หญิง​เหมือน​ที่​ผู้ชาย​ชอบ​นั่นแหละ

คอลัมน์ Sex Appear เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และมุมมองเกี่ยวกับเพศ เพศสภาวะ และเพศวิถีของผู้คน ผ่านน้ำเสียงของ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ และภาพประกอบของ ภาพิมล หล่อตระกูล เพื่อสร้างพื้นที่ที่พูดเรื่องเพศได้อย่างเต็มปากเต็มคำ และตั้งตารอจนกว่าความเท่าเทียม และเท่าทันในเรื่องเพศจะเกิดขึ้นในสังคม เริ่มตอนแรกด้วย เรื่องเล่าชีวิตหญิงรักหญิงของ ‘มิว’

Digital HR : รหัสลับปลดล็อกการบริหารคนในยุคดิจิทัล

ถอดความจากงานสนทนา Digital Dialogue : “Digital HR-กระบวนการ HR ใหม่ในโลกดิจิทัล” ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงขององค์กร การบริหารคน และรูปแบบการทำงานขององค์กรในยุคที่เทคโนโลยี และคนต่างเจเนอเรชั่นเข้ามามีบทบาท

เด็ก และ อาชญากรรมที่เกิดบนก้อนเมฆ

เมื่อคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กย้ายสถานที่เกิดเหตุไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้กระทำผิดเป็นคนที่เด็กและครอบครัวไว้ใจ เส้นทางการสืบสวนจะปรับเปลี่ยนให้เท่าทันภัยยุคดิจิทัลอย่างไร

ครูของนักเปลี่ยนแปลงการศึกษา : รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

คุยกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสร้าง ‘นักเปลี่ยนแปลงการศึกษา’ พร้อมวิพากษ์ระบบการศึกษาไทย จากสายตาของคนที่คลุกคลีในแวดวงการศึกษามาค่อนชีวิต