fbpx

101 Academy เปิดแล้ว! สมัครเรียนรู้หลักสูตรสื่อ-วิจัย-ครีเอทีฟดีไซน์สไตล์ 101 ได้ที่นี่!

101 Academy หลักสูตรเรียนรู้การทำสื่อ การทำวิจัยนโยบายสาธารณะ และการทำงานครีเอทีฟดีไซน์ สไตล์ 101 เปิดรับสมัครรุ่นแรกแล้ว ลดสูงสุด 30%

ถ่ายทอดบทเรียนที่สกัดมาจากประสบการณ์ทำงานจริงมากกว่า 10 ปี บนเส้นทางเชื่อมต่อโลกวิชาการ โลกสื่อสารมวลชน และโลกความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันอย่างมีคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพ กลมกล่อมลงตัว แหลมคม และมีเสน่ห์ดึงดูด

มาแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาเพิ่มพลัง ‘ความรู้’ ด้วย ‘ความคิดสร้างสรรค์’ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม กับพวกเราได้แล้ววันนี้!

101 Academy คืออะไร

101 Academy คือพื้นที่แลกเปลี่ยน-เรียนรู้การทำงานสื่อสารมวลชนและงานวิจัยแบบวันโอวัน ชวนผู้เรียนทำความเข้าใจวิธีการเพิ่มพลังให้กับงานวิจัยและงานสื่อสาร ‘ความรู้’ ด้วย ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ผ่านการออกแบบและเล่าเรื่อง ‘ความรู้’ ที่มี ‘ความรู้สึก’ ส่งผ่านไปถึงผู้คนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

101 Academy สอนอะไร

Creative Knowledge Communication Programคือโปรแกรมหลักของ 101 Academy แบ่งการสอนออกเป็น 3 แทร็ก คือ (1) journalism (3 คอร์ส) (2) policy research (3 คอร์ส) และ (3) creative design (3 คอร์ส) โดยเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนวิธีทำงานสื่อสารมวลชนในเชิงลึก ทำความรู้จักวิธีการวิเคราะห์-ออกแบบนโยบายสาธารณะ และเรียนรู้เรื่องการสื่อสารผ่านงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตรรวม 9 คอร์สที่มีเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะด้าน

เรียนรู้ผ่านรูปแบบการบรรยาย การแชร์ประสบการณ์ เวิร์กช็อป และการตรวจให้คำแนะนำผลงานผู้เรียนรายคน โดยทีมงาน The101.world และ 101 PUB (101 Public Policy Think Tank)

กรอกใบสมัครได้ : ที่นี่

เปิดรับสมัคร :

– ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสมัครครบทุกแทร็ก : สมัครภายใน 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 1 Journalism หมดเขตวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 2 Policy Research หมดเขตวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 3 Creative Design หมดเขตวันที่ 14 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2970821 หรืออีเมล [email protected]

TRACK 1 : Journalism

แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานสื่อสารมวลชนในเชิงลึก ตั้งแต่กระบวนการตั้งต้นจนถึงการนำเสนอสู่สาธารณะ โดยเน้นไปที่หลักคิดในการทำงาน เข้าใจวิธีคิดประเด็น ผู้เรียนสามารถสื่อสารสิ่งที่อยากเล่าได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ครบถ้วน และน่าสนใจ

ใครเหมาะกับแทร็กนี้

 • คนที่มีพื้นฐานการเขียนเบื้องต้นมาแล้ว และสนใจอยากพัฒนางานเขียนของตัวเอง
 • คนที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่

จำนวนผู้เรียนต่อคอร์ส: 20-25 คน

TRACK Journalism เปิดสอนรวม 3 คอร์ส ประกอบด้วย

Journalism คอร์สที่ 1 : การเขียนบทความ

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความเข้าใจพื้นฐานของงานเขียนประเภทบทความ
 • วิธีคิดประเด็นเพื่อเขียนบทความ
 • วิธีการหาข้อมูลให้รอบด้านและตรงประเด็น รวมถึงแนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 • วิธีการวางโครงเรื่องเพื่อเขียนบทความ
 • วิธีการเรียบเรียง สังเคราะห์ และอ้างอิงข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบบทความที่สมบูรณ์

ผู้สอนหลัก: วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา บรรณาธิการ The101.world | พิมพ์ชนก พุกสุข กองบรรณาธิการ The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานเขียนบทความของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

Journalism คอร์สที่ 2 : การทำบทสัมภาษณ์

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความรู้จักพื้นฐานการทำบทสัมภาษณ์เบื้องต้น
 • วิธีการเลือกตัวละครเพื่อสัมภาษณ์ และการวางกรอบประเด็นของเรื่องให้น่าสนใจ
 • วิธีการเตรียมข้อมูลและคำถามก่อนสัมภาษณ์
 • วิธีการถามคำถามและฝึกฟังให้เป็น
 • ทดลองสัมภาษณ์จริงในชั้นเรียน เพื่อฝึกดึงประเด็นและความน่าสนใจจากเรื่องราวของบุคคล
 • วิธีการเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ให้กระชับ รัดกุม เป็นระบบ และดึงตัวตนของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เด่นชัด

ผู้สอนหลัก: ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการอาวุโส The101.world | วจนา วรรลยางกูร บรรณาธิการ The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานทำบทสัมภาษณ์ของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

Journalism คอร์สที่ 3 : การเขียนสารคดี

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความรู้จักความหมายและพื้นฐานของงานเขียนสารคดี
 • วิธีคิดประเด็นให้แข็งแรงและน่าสนใจ
 • วิธีหาข้อมูลก่อนการลงพื้นที่ และวางแผนการทำงานก่อนลงพื้นที่จริง
 • วิธีการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
 • วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างนักเขียน ช่างภาพ และช่างภาพเคลื่อนไหว
 • ฝึกการลงพื้นที่และสัมภาษณ์จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นงานสารคดี
 • วิธีการสกัดเอาสิ่งสำคัญของประเด็นมาเล่าเป็นเรื่องได้ครบถ้วน และวิธีการเขียนให้น่าสนใจ

ผู้สอนหลัก: ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการอาวุโส The101.world | เมธิชัย เตียวนะ บรรณาธิการมัลติมีเดีย The101.world | กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์ นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานสารคดีของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

กรอกใบสมัครได้ : ที่นี่

เปิดรับสมัคร :

– ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสมัครครบทุกแทร็ก : สมัครภายใน 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 1 Journalism หมดเขตวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

TRACK 2 : Policy Research

แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานวิจัยเชิงนโยบาย ตั้งแต่หลักคิดมุมมองต่อการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ สู่วิธีการใช้ข้อมูลหลักฐาน และการเรียบเรียงประเด็นเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย

ใครเหมาะกับแทร็กนี้

 • ผู้ที่ทำงานวิเคราะห์ และ/หรือ ขับเคลื่อนนโยบาย
 • ผู้ที่สนใจทำงานวิจัยเชิงนโยบาย
 • ผู้ที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองหรือสนใจประเด็นเฉพาะที่อยากทำงานนโยบายอย่างเป็นระบบ 
 • (สำหรับคอร์สการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่องานวิจัยนโยบาย) ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Spreadsheet เช่น Excel

จำนวนผู้เรียนต่อคอร์ส: 20-25 คน

TRACK Policy Research เปิดสอนรวม 3 คอร์ส ประกอบด้วย

Policy Research คอร์สที่ 1 : หลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความเข้าใจความหมายของนโยบายสาธารณะ
 • เรียนรู้เป้าหมายและการกระจายผลประโยชน์ของนโยบายสาธารณะ
 • เรียนรู้เครื่องมือนโยบายและกระบวนการนโยบายในบริบทไทย (policy tools and process)
 • เรียนรู้บทบาทของรัฐ ตลาด และชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย
 • เรียนรู้กรอบการวิเคราะห์ความสำเร็จของนโยบายเบื้องต้น (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน)
 • ทำความเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จของการออกแบบและผลักดันนโยบายสาธารณะ
 • ทำเวิร์กช็อปวิเคราะห์นโยบายร่วมกันในชั้นเรียน
 • วิธีการสร้างผลสำเร็จและสร้างการยอมรับอย่างชอบธรรมในการขับเคลื่อนนโยบาย

ผู้สอนหลัก: ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานบทวิเคราะห์นโยบายของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

Policy Research คอร์สที่ 2 : การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่องานวิจัยนโยบาย

เรียนอะไรบ้าง:

 • เรียนรู้กรอบการวิเคราะห์ความสำเร็จของนโยบายเบื้องต้น (สรุปแก่นของคอร์สพื้นฐานการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ)
 • เรียนรู้กรอบคิดในการเลือกสรรข้อมูลเพื่อหักล้าง-สนับสนุนประเด็นผ่านกรอบคิดต่างๆ เช่น diagnostics, theory of change ฯลฯ
 • ทำความรู้จักตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมิน เช่น การเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์, วิธีวัดความเหลื่อมล้ำรูปแบบต่างๆ ฯลฯ
 • ทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลสำคัญของไทย เช่น บัญชีประชาชาติ, SES, สำรวจภาคเกษตรและผู้สูงอายุ, youth survey, เอกสารงบประมาณ ฯลฯ
 • วิธีการใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์และแปลงข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจนโยบาย เช่น ข้อมูลเชิงระดับและการเปลี่ยนแปลง, ค่าความสัมพันธ์เบื้องต้น, แนวโน้มทิศทางของข้อมูล ฯลฯ
 • แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ด้วยการทดลองทำผ่านชุดข้อมูลตัวอย่าง
 • การใช้โปรแกรม Excel และ Tableau เบื้องต้น เพื่อการ visualize ข้อมูลให้เห็นภาพนโยบายที่ชัดเจน

ผู้สอนหลัก: ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB | วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 101 PUB

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้าสนามเป้า-อารีย์
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

Policy Research คอร์สที่ 3 : การสื่อสารงานวิจัยนโยบายสู่สาธารณะ

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการออกแบบการสื่อสารนโยบายกับสาธารณะ รู้จักแก่นของการสื่อสารนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคม
 • รู้จักหลักการสื่อสารข้อมูลความรู้ในบริบทการสนทนาและถกเถียงเรื่องนโยบาย
 • วิธีการเลือกประเด็นที่ต้องการสื่อสาร วิธีนำเสนอให้รัดกุม และวิธีสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจ
 • วิธีการวางลำดับเรื่องเล่า ให้ผู้รับสารเห็นความสำคัญ เป้าหมาย และวิธีการของนโยบาย
 • วิธีการเขียน key message และหยิบข้อมูลสนับสนุนให้การสื่อสารแข็งแรงและเป็นระบบ
 • ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ตั้งต้นจากโจทย์นโยบายที่กำหนดให้และหาวิธีสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

ผู้สอนหลัก: ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 PUB | สมคิด พุทธศรี บรรณาธิการบริหาร The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้าสนามเป้า-อารีย์
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานการสื่อสารนโยบายของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

กรอกใบสมัครได้ : ที่นี่

เปิดรับสมัคร :

– ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสมัครครบทุกแทร็ก : สมัครภายใน 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 2 Policy Research หมดเขตวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

TRACK 3 : Creative Design

แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานกราฟิก ตั้งแต่กระบวนการคิด การตีความ ไปจนถึงการออกแบบการสื่อสารผ่านภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่าเรื่องผ่านภาพได้อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ โดยเน้นไปที่หลักคิดในการทำงาน ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักการในการสื่อสารผ่านภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครเหมาะกับแทร็กนี้

 • นักศึกษาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์
 • ผู้เริ่มต้นทำงานในวงการออกแบบและสร้างสรรค์
 • คนที่อยากเปลี่ยนสายงานมาทำงานด้านกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้
 • คนที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่

จำนวนผู้เรียนต่อคอร์ส: 20-25 คน

TRACK Creative Design เปิดสอนรวม 3 คอร์ส ประกอบด้วย

Creative Design คอร์สที่ 1 : การเพิ่มพลังโปรเจกต์สื่อสารความรู้ด้วยงานครีเอทีฟดีไซน์

เรียนอะไรบ้าง:

 • พื้นฐานครีเอทีฟดีไซน์เพื่อการออกแบบโปรเจกต์สื่อสารความรู้
 • ถอดรหัสวิธีสื่อสารจากกรณีศึกษาประสบการณ์ทำงานจริง
 • รู้จักเครื่องมือและวิธีเลือกใช้งานเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีคัดสรรเนื้อหา ออกแบบใจความและทิศทางการสื่อสาร
 • วิธีค้นคว้าเชิงออกแบบ การเลือก reference ที่สอดคล้องกับสารที่ต้องการสื่อ
 • วิธีกำหนด mood & tone และวางโครงสร้างการเล่าเรื่อง
 • ฝึกการออกแบบการเพิ่มพลังโปรเจกต์สื่อสารความรู้ด้วยงานครีเอทีฟดีไซน์ ผ่านโจทย์ในชั้นเรียน

ผู้สอนหลัก: ภาพิมล หล่อตระกูล บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world | ธนกร เนตรจอมไพร ครีเอทีฟ The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้าสนามเป้า-อารีย์
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานครีเอทีฟดีไซน์ของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ ออฟฟิศ 101 อารีย์สัมพันธ์ซอย 1 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว)

Creative Design คอร์สที่ 2 : การออกแบบภาพประกอบบทความ

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความเข้าใจพื้นฐานของการออกแบบภาพประกอบบทความ
 • วิธีการหาใจความหลักของบทความ และวิธีการนำใจความนั้นมาสื่อสารออกมาเป็นภาพประกอบ
 • วิธีใช้หลักการออกแบบเพื่อสร้างเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อสาร
 • ทดลองทำภาพประกอบบทความผ่านโจทย์ในชั้นเรียน

ผู้สอนหลัก: ภาพิมล หล่อตระกูล บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้าสนามเป้า-อารีย์
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานออกแบบภาพประกอบของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ ออฟฟิศ 101 อารีย์สัมพันธ์ซอย 1 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว)

Creative Design คอร์สที่ 3 : การออกแบบอินโฟกราฟิก

เรียนอะไรบ้าง:

 • ทำความเข้าใจพื้นฐานของการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก
 • วิธีการแปลงข้อมูล (ตัวเลข, ตัวหนังสือ) ให้ออกมาเป็นภาพ
 • วิธีการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูล เช่น ลักษณะของกราฟ การเลือกใช้ภาพหรือวัตถุประกอบ ฯลฯ
 • ข้อควรคำนึงในการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก
 • เรียนรู้ case study จากประสบการณ์การทำงานจริง
 • วิธีการใช้หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพอินโฟกราฟิก
 • เทคนิคการทำให้ภาพอินโฟกราฟิกน่าสนใจ
 • ทดลองออกแบบภาพอินโฟกราฟิกผ่านโจทย์ฝึกหัดในห้องเรียน

ผู้สอนหลัก: ภาพิมล หล่อตระกูล บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world | สรัช สินธุประมา หัวหน้าทีมสื่อสารสาธารณะ และนักวิจัย 101 PUB | ปทิตตา วาสนาส่งชูสกุล, วนา ภูษิตาศัย ศิลปกรรม 101 PUB

กำหนดการ:

 • คลาสบรรยายและปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 (09.00-16.00 น.) | สถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้าสนามเป้า-อารีย์
 • คลาสแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำผลงานออกแบบอินโฟกราฟิกของผู้เรียนตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 (13.30-16.30 น.) | สถานที่ ออฟฟิศ 101 อารีย์สัมพันธ์ซอย 1 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว)

กรอกใบสมัครได้ : ที่นี่

เปิดรับสมัคร :

– ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสมัครครบทุกแทร็ก : สมัครภายใน 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 3 Creative Design หมดเขตวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • เรียน 1 คอร์ส : 10,000 บาท

พิเศษ!! โปรโมชันช่วงเปิดตัว ลด 5% เหลือเพียง 9,500 บาท

 • เรียน 1 แทร็ก (3 คอร์ส) : 25,500 บาท (ลด 15% จากราคาเต็ม 30,000 บาท)

พิเศษ!! โปรโมชันช่วงเปิดตัว ลด 20% เหลือเพียง 24,000 บาท (เฉลี่ยคอร์สละ 8,000 บาท)

 • เรียนทั้งโปรแกรม (3 แทร็ก 9 คอร์ส) : 67,500 บาท (ลด 25% จากราคาเต็ม 90,000 บาท)

พิเศษ!! โปรโมชันช่วงเปิดตัว ลด 30% เหลือเพียง 63,000 บาท (เฉลี่ยคอร์สละ 7,000 บาท)

ผู้สนใจที่ต้องการขอรับการสนับสนุนค่าเรียน (บางส่วน) กรณีขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เหตุผลความจำเป็น และนำส่งผลงานในอดีตของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่สนใจ มาได้ทางอีเมล [email protected] (จำนวนจำกัด)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานของ The101.world และ 101 PUB ได้รับสิทธิเข้าเรียนได้ฟรี 1 แทร็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิได้)  

กรอกใบสมัครได้ : ที่นี่

เปิดรับสมัคร :

– ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสมัครครบทุกแทร็ก : สมัครภายใน 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 1 Journalism หมดเขตวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 2 Policy Research หมดเขตวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

– แทร็ก 3 Creative Design หมดเขตวันที่ 14 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2970821 หรืออีเมล [email protected]

MOST READ

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Education

20 Jul 2023

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวิกฤต (?)

ข่าวการปรับหลักสูตรของอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชวนให้คิดถึงอนาคตของการเรียนการสอนสายมนุษยศาสตร์ เมื่อตลาดแรงงานเรียกร้องทักษะสำหรับการทำงานจริง จนมีการลดความสำคัญวิชาพื้นฐานอันเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์วิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจโลกอันซับซ้อน

เสียงเล็กๆ จากประชาคมอักษร

20 Jul 2023

Social Issues

5 Jan 2023

คู่มือ ‘ขายวิญญาณ’ เพื่อตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง 4 ประเด็นที่พึงตระหนักของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ จากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

5 Jan 2023

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save