Namchai Chewawiwat

โควิด-19 กำลังกลายพันธุ์?

นำชัย ชีววิวรรธน์ พาไปรู้จัก SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโควิด-19 ผ่านรูปแบบพันธุกรรม หากไวรัสกลายพันธุ์ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น และเราจะรอดพ้นจากไวรัสนี้ได้อย่างไรในอนาคต

คลั่ง–ป่วน–ป่วยในวิกฤต : อะไรคือสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดวิกฤต

นำชัย ชีววิวรรธน์ หยิบเอาคู่มือที่ว่าด้วยการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน มาคลี่ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐควรทำ และประชาชนควรรู้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดมีอะไรบ้าง

ทำไมเผด็จการไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆ ?

ภาวะติดอำนาจเป็นอย่างไร? สมองส่วนชอบของหวาน กับส่วนหลงอำนาจอยู่ที่เดียวกันจริงหรือ และภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? นำชัย ชีววิวรรธน์ พาไปทำความรู้จักกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการยึดติดอำนาจ