Itsakul Unahakate

ชวนอ่าน Inclusive Growth and Development Report

อิสร์กุล อุณหเกตุ ชวนทำความเข้าใจการเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) ผ่านรายงาน Inclusive Growth and Development Report และพาไปดูว่ายุทธศาสตร์ชาติพูดถึงคำนี้ว่าอย่างไรบ้าง

จากงบทหารถึงยุทธศาสตร์ชาติ: การแปลง ‘อำนาจ’ ให้เป็น ‘สถาบัน’

อิสร์กุล อุณหเกตุ ตั้งคำถามงบทหารกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสัมพันธ์กันอย่างไร เศรษฐศาสตร์สถาบันช่วยอธิบายเบื้องหลังการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลทหารอย่างไร

ยุทธศาสตร์ชาติกับประชาชนที่หายไป

อิสร์กุล อุณเกตุ วิเคราะห์ร่างกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำลังจะประกาศใช้ ประเด็นสำคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกการรับผิดของรัฐบาลต่อประชาชนหายไปไหน และประเด็นสำคัญกว่าคือ กลไกการเลือกตั้งอาจมิได้มีความหมายใดๆ อีกต่อไป

ทหารบนเก้าอี้บอร์ดรัฐวิสาหกิจ

“ช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาภายในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ก็ได้มีการจัดให้ทหารเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ ไม่ใช่ไปนั่งยกมือแสดงความคิดเห็น” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวชี้แจงเมื่อมีรายงานข่าวว่าหลังรัฐประหาร 2557 จำนวนทหารที่เข้าไปนั่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยเป็นประธานบอร์ดเพิ่มขึ้นจาก 3 แห่ง เป็น 16 แห่ง

การสังเกตการณ์ของทหารมีราคาที่ต้องจ่าย “อิสร์กุล อุณหเกตุ” รายงานว่า ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 8 จาก 10 แห่ง ซึ่งมีบอร์ดเป็นทหาร โดยเฉลี่ยสูงถึง 1.5 ล้านบาทต่อตำแหน่งต่อปี

และนั่นเป็นเพียงแค่ปัญหาบนยอดภูเขาน้ำแข็งเพียงประการเดียวเท่านั้น อะไรเป็นปัญหาสำคัญทั้งบนยอดและข้างใต้ภูเขาน้ำแข็ง ติดตามอ่านต่อในรายงานพิเศษของ “อิสร์กุล อุณหเกตุ”

ปรับ-ค่า-ปรับ

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2499 ตั้งแต่สมัยพี่แดง ไบเล่ย์ และพี่ปุ๊ ระเบิดขวด ยังครองเมือง โดยแทบจะไม่มีการแก้ไขบทลงโทษตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปเลย

ท่านทราบหรือไม่ว่า มูลค่าที่แท้จริงของค่าปรับจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จาก 2,000 บาทเมื่อปี 2499 จะเหลือเพียง 200 บาทในปัจจุบันเท่านั้น!

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? แล้วเราจะทำอย่างไรให้โทษปรับยังทรงพลังได้คล้ายเดิมเมื่อเวลาผ่านไป?

อิสร์กุล อุณหเกตุ นักวิจัยด้านนิติเศรษฐศาสตร์ (ศาสตร์ที่เอากฎหมายและเศรษฐศาสตร์มาแต่งงานกัน!) มีข้อเสนอเรื่อง “ปรับ-ค่า-ปรับ” ให้ชวนคิดกันต่อในรายงานพิเศษชิ้นนี้