Matichai Teawna

Better Workspace : จักรวาลคนทำงาน

101 ลงพื้นที่พูดคุย สำรวจจักรวาลของคนทำงานหลากหลายอาชีพ – เรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างไร ที่ทำงานที่ดีของพวกเขาควรมีหน้าตาเป็นแบบไหน – หาคำตอบได้ในอัลบั้มภาพนี้

จากประตูแดง สู่พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

101 Documentary “จากประตูแดง สู่พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา” สะท้อนภาพและความรู้สึกของการจัดการความทรงจำครั้งใหม่ในนาม ‘พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา’ ผ่านบรรยากาศวันถอดรื้อประตูแดง และบทสัมภาษณ์ อ้อ – ภัทรภร ภู่ทอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

The Deep Sound

เด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเป็นผู้ก่อการร้ายทุกคนหรือไม่ ? เมธิชัย เตียวนะ พาเข้าไปรู้จักชีวิตคนหนุ่มสาวจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ขึ้นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านเหตุการณ์อันตื่นตระหนกและสะเทือนขวัญจาก “คดีน้ำบูดู” มาเมื่อ 3 ปีก่อน

SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “…มวลมหาประชาชน 2562”

มวลมหาประชาชน หรือ กปปส. ปรากฏตัวโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง หลัง คสช. ปกครองมาเกือบ 5 ปี เลือกตั้ง 2562 การกระจายอำนาจถูกชูเป็นนโยบายอันดับต้นๆ ของหลายพรรค เพราะความเจริญกระจุกตัวอยู่ที่ กทม. คนต่างจังหวัดถูกมองว่าไร้คุณภาพ?