fbpx

สมคิด พุทธศรี

ตำรวจประชาธิปไตย : ฟังเสียงคนใน ปฏิรูปตำรวจให้เคียงข้างประชาชน

101 สัมภาษณ์พิเศษ ‘ตำรวจประชาธิปไตย’ ‘ผู้เชื่อว่าตำรวจไทยดีกว่านี้ได้ และเชื่อว่าหนทางของการเป็นตำรวจสมัยใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์ประชาชนนั้นแยกไม่ออกกับการสร้างประชาธิปไตยในสังคม

Youth Manifesto: นโยบายเยาวชนใหม่เพื่อการเมืองของคนหนุ่มสาว

สมคิด พุทธศรี เขียนถึงหลักคิดในการออกแบบนโยบายเยาวชนใหม่เพื่อรองรับการออกมาประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของคนหนุ่มสาว

“คุณจะไม่โกรธสังคมอยุติธรรมแบบนี้ได้อย่างไร” วัฒน์ วรรลยางกูร

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ วัฒน์ วรรลยางกูร ว่าด้วยชีวิตความเป็นอยู่ในฝรั่งเศส ชวนวิเคราะห์การเมืองไทยปัจจุบัน และถอดบทเรียนโศกนาฏกรรม ‘6 ตุลา’ อีกครั้ง

จากอารมณ์ความรู้สึกแห่งยุคสมัยถึงการถดถอยทางปัญญาของอนุรักษนิยมไทย สนทนากับสายชล สัตยานุรักษ์

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ สายชล สัตยานุรักษ์ ว่าด้วยพลวัตการเมืองไทย อารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ และความถดถอยของปัญญาชนอนุรักษนิยม

ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์: เมื่อวงการศึกษา ต้องการทั้ง ‘ปลา’ และ ‘เบ็ด’

101 ชวนธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตีโจทย์ว่าด้วยการให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสายอาชีพ

‘Good Jobs Economy’: สัญญาประชาคมใหม่ในยุค ‘The Great Reset’

สมคิด พุทธศรี เขียนถึงปัญหาในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ไม่สามารถ ‘สร้างงานที่ดี’ ได้อย่างเพียงพอ และพาไปรู้จัก ‘Good Jobs Economy’ ในฐานะสัญญาประชาคมใหม่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงในชีวิตของผู้คน

อนาคต ‘เมือง’ หลังโรคระบาด : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

101 สนทนากับอภิวัฒน์ รัตนวราหะ นักอนาคตศึกษาและนักผังเมืองว่าด้วย ‘อนาคตเมืองหลังโรคระบาด’

‘เศรษฐกิจโรคระบาด’ : โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่หลังโควิด-19

สมคิด พุทธศรี เขียนถึง โมเดล ‘เศรษฐกิจโรคระบาด’ ของ Joshua Gans ที่นำเสนอการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบในโลกยุคหลังโควิด-19

ตอบโจทย์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ โดย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

101 ชวนพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ตอบโจทย์เรื่องรัฐธรรมนูญ ภายใต้หมวก ‘ประธาน กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ’

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ดีเป็นความหวังรูปธรรมที่สุดของสังคมไทย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดใจครั้งแรกถึงแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญ และสาระสำคัญของสัญญาประชาคมใหม่