Somkid Puttasri

ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์: เมื่อวงการศึกษา ต้องการทั้ง ‘ปลา’ และ ‘เบ็ด’

101 ชวนธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตีโจทย์ว่าด้วยการให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสายอาชีพ

‘Good Jobs Economy’: สัญญาประชาคมใหม่ในยุค ‘The Great Reset’

สมคิด พุทธศรี เขียนถึงปัญหาในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ไม่สามารถ ‘สร้างงานที่ดี’ ได้อย่างเพียงพอ และพาไปรู้จัก ‘Good Jobs Economy’ ในฐานะสัญญาประชาคมใหม่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงในชีวิตของผู้คน

อนาคต ‘เมือง’ หลังโรคระบาด : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

101 สนทนากับอภิวัฒน์ รัตนวราหะ นักอนาคตศึกษาและนักผังเมืองว่าด้วย ‘อนาคตเมืองหลังโรคระบาด’

‘เศรษฐกิจโรคระบาด’ : โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่หลังโควิด-19

สมคิด พุทธศรี เขียนถึง โมเดล ‘เศรษฐกิจโรคระบาด’ ของ Joshua Gans ที่นำเสนอการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบในโลกยุคหลังโควิด-19

ตอบโจทย์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ โดย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

101 ชวนพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ตอบโจทย์เรื่องรัฐธรรมนูญ ภายใต้หมวก ‘ประธาน กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ’

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ดีเป็นความหวังรูปธรรมที่สุดของสังคมไทย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดใจครั้งแรกถึงแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญ และสาระสำคัญของสัญญาประชาคมใหม่

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ : ผ่าตัดคุณภาพโรงเรียนเล็กต้องคิดให้ครบ

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรที่ไร้ประสิทธิภาพ แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และผลกระทบของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

พอล คอลลาร์ด : ออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนที่ไม่ใช่อัจฉริยะ

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ พอล คอลลาร์ด นักการศึกษาระดับโลกผู้พัฒนาแนวคิด ‘การศึกษาเชิงสร้างสรรค์’

เคลาดิโอ โซปรานเซ็ตติ: เมื่อ ‘ประชาธิปไตยแบบไทยๆ’ ไม่ได้ก่อให้เกิดผู้นำคนใหม่

สมคิด พุทธศรี คุยกับเคลาดิโอ โซปรานเซ็ตติ เพื่อสำรวจอนาคตการเมืองไทย 2020 ผ่านสายตาของนักมนุษยวิทยาที่ใช้สังคมไทยเป็นสนามความรู้

เควิน เฮวิสัน : ประชาธิปไตยไทยบนเครื่องวิ่งอัตโนมัติ – วิ่งบ้าง เดินบ้าง แต่ยังอยู่ที่เดิม

สมคิด พุทธศรี สนทนากับเควิน เฮวิสัน บรรณาธิการบริหารวารสาร Journal of Contemporary Asia ว่าด้วยอนาคตการเมืองไทยในปี 2020