fbpx

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

ครูต้องเรียนจบครูมาก่อนหรือไม่?

ในการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการครูปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาจากสาขาอื่นที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์สมัครเข้าสอบได้ จากเดิมที่เปิดรับเฉพาะผู้จบคณะศึกษาศาสตร์เท่านั้น

คำถามร้อนของแวดวงการศึกษาไทยในวันนี้จึงได้แก่ “ครูต้องเรียนจบครูมาก่อนหรือไม่?” ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ นักวิจัยอาวุโสด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอหลักคิดในการมองปัญหาเรื่องการรับครู คำถามที่ควรถาม และคำตอบที่ทุกฝ่ายในแวดวงการศึกษาควรพิจารณา!