Atukkit Sawangsuk

การเมืองเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : แก้กฎหมายทุบหัวใจ 30 บาท ทำลายมาตรฐานและความเท่าเทียม

ท่ามกลางกระแสร้อนเรื่องการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ใบตองแห้ง” – อธึกกิต แสวงสุข เล่าชัดๆ ถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังของการเมืองเรื่อง “30 บาทรักษาทุกโรค” อันซับซ้อนซ่อนเงื่อน