Chatra Kamsaeng

ปัญหาทั่วไทย แต่ตรวจอย่างไรก็ไม่เจอ

ฉัตร คำแสง ชวนไขปริศนาทำไมระบบการตรวจสอบปัญหาของภาครัฐจึงไม่เคยพบเจอความผิดปกติใดเลย แม้ระบบการตรวจสอบจะดูดีและตั้งใจตรวจแค่ไหนก็ตาม

ออกแบบนโยบายอย่างฉลาด เพื่อแก้จุดตายของการทำนโยบายไทย

ฉัตร คำแสง เขียนถึง ‘จุดตาย’ ของกระบวนการกำหนดนโยบายไทย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักทำให้นโยบายใดๆ ของไทยไร้ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอโมเดลใหม่ของการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายอย่างชาญฉลาด