fbpx

ฉัตร คำแสง

ความแฟร์ในสังคมอยู่ตรงไหน

ฉัตร คำแสง เขียนถึงวิธีการมอง ‘ความแฟร์’ ตามแนวทางของ John Rawls เพื่อชวนคิดว่านโยบายสาธารณะที่ดีต่อสังคมโดยรวมควรมีหน้าตาเป็นแบบใด

เศรษฐศาสตร์การเมืองของความไม่เจริญสักที

ฉัตร คำแสง เขียนถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะเพื่อหาคำตอบว่า เราจะทำให้นโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ประชาชนมีความเป็นไปได้ทางการเมืองได้อย่างไร

ปัญหาทั่วไทย แต่ตรวจอย่างไรก็ไม่เจอ

ฉัตร คำแสง ชวนไขปริศนาทำไมระบบการตรวจสอบปัญหาของภาครัฐจึงไม่เคยพบเจอความผิดปกติใดเลย แม้ระบบการตรวจสอบจะดูดีและตั้งใจตรวจแค่ไหนก็ตาม

สภาวะรัฐรุงรังแต่ดันไร้น้ำยา

ฉัตร คำแสง ชวนสำรวจ ‘รัฐ’ จากมิติหน้าที่และความสามารถ เพื่อหาคำตอบว่าทำไมรัฐในประเทศกำลังพัฒนาจึงล้มเหลวในการปฏิรูป

ออกแบบนโยบายอย่างฉลาด เพื่อแก้จุดตายของการทำนโยบายไทย

ฉัตร คำแสง เขียนถึง ‘จุดตาย’ ของกระบวนการกำหนดนโยบายไทย ซึ่งเป็นเหตุผลหลักทำให้นโยบายใดๆ ของไทยไร้ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอโมเดลใหม่ของการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายอย่างชาญฉลาด