Chaowarit Chaowsangrat

ความเข้มแข็งและคุณภาพประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน์ สำรวจพัฒนาการของประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา พร้อมประมวลบทวิเคราะห์จากหลายสำนัก ซึ่งสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า ประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ยังมีปัญหา กระทั่งถดถอยลงด้วยซ้ำ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา ระหว่างที่ผลการเลือกตั้งไทยยังไม่ชัดเจน เพื่อบอกตัวเองว่า “อย่าได้หมดหวังกับระบอบประชาธิปไตย”

ประชาธิปไตยในลาตินอเมริกา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ มองแนวคิดเรื่อง ‘ประชาธิปไตย’ ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

การเมืองแบบลูกผสม (Hybrid Regime) ในเวเนซุเอลา

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เขียนถึงลักษณะของ ‘การเมืองลูกผสม’ ในยุคสมัยของประธานาธิบดีอูโก้ ชาเวซ แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งคลับคล้ายคลับคลากับสถานการณ์การเมืองไทยยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

การรวบอำนาจในเวเนซุเอลา: กรณีศึกษาอูโก้ ชาเวซ

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ แจกแจงกลวิธีในการรวบอำนาจของอูโก้ ชาเวซ อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ที่ใช้สารพัดวิธีในการยึดกุมและขยายอำนาจตัวเองต่อไปเรื่อยๆ