101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 5 : A.I. โลกใหม่ของมนุษย์?

the101.world ขอชวนคุณมาร่วมหาคำตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงาน 101 Minutes at Starbucks ครั้งที่ 5 : A.I. โลกใหม่ของมนุษย์? พร้อมกับแขกรับเชิญ ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์, ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ และดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 4 : Modern Syndrome

The101.world ขอชวนคุณมาร่วมหาคำตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ‘โรค’ ใน ‘โลกคนเมือง’ กับ 101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 4 : Modern Syndrome พร้อมกับแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ, พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล และนิ้วกลม

101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 3 : Modern Love

ขอชวนคุณมาสำรวจความรักและความสัมพันธ์ ผ่านประสบการณ์ของแขกรับเชิญทั้ง 3 คน โตมร ศุขปรีชา, อุทิศ เหมะมูล, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล จาก the101.world
พบกันวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. นี้ เวลา 16.00-18.30 น. ณ ชั้น 2 สตาร์บัคส์ สาขาสวนเพลินมาร์เก็ต

ชัชพล เกียรติขจรธาดา: การน้อมรับปรับได้กับชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน

มาร่วมเปิดอกพูดคุยกับคุณหมอชัชพล เกียรติขจรธาดา หรือ ‘หมอเอ้ว’ – คุณหมอหนุ่มผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน, ด้วยเรื่องราว Coming of Age ในแบบวิทย์ๆ เป็นการสรุปความจากเสวนา 101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 2 กัน

เพศหลากหลายกับวัยเปลี่ยนผ่าน : โจโจ้ – ผู้กำกับ Gay OK Bangkok

ในฐานะผู้กำกับซีรีส์เกย์รสชาติขมๆ อย่าง GAY OK BANGKOK อะไรในวัยเปลี่ยนผ่านของ โจโจ้ – ทิชากร ภูเขาทอง ที่ทำให้เขากลายเป็นเขาอย่างทุกวันนี้ Coming of Age ของเขา ซ้อนทับกับ Coming of Age ของคนอื่นๆ อย่างไร ไปคุยกับเขากัน

ปิดโหมดสีเทา