fbpx

Education

26 Feb 2024

“ไม่สู้ก็อยู่ใต้การกดขี่” สหภาพแรงงานครูและขบวนการแรงงานครูในเกาหลีใต้หลังโค่นเผด็จการทหาร

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึงสหภาพแรงงานครูในเกาหลีใต้ ประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์การถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมญี่ปุ่นและอยู่ภายใต้เผด็จการทหารนานเกือบ 2 ทศวรรษ สำรวจการเติบโตของสหภาพฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่จำกัดสิทธิและเสียงในการแสดงออก

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

26 Feb 2024

Books

13 Feb 2024

30 ปี ‘โทษฐานที่รู้จักกัน’ : ความขำขันบนความหงุดหงิดจากหนังสือ สู่ราชันย์เดี่ยวไมโครโฟน

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘โทษฐานที่รู้จักกัน’ ผลงานเขียนชิ้นแรกของ โน้ต-อุดม แต้พานิช ซึ่งเป็นงานเขียนสไตล์จิกกัดที่สะท้อนยุคสมัยแห่งความน่ารำคาญของชนชั้นกลางไทยในทศวรรษ 2530

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

13 Feb 2024

Social Issues

5 Feb 2024

สหภาพแรงงานการศึกษาในญี่ปุ่น: รุ่งโรจน์ แตกแยก และเสื่อมถอย พลังที่อยู่คนละฝั่งกับรัฐบาล

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึงสหภาพแรงงานครูในญี่ปุ่น ร่วมหาคำตอบว่าสหภาพฯ มีบทบาทอย่างไรต่อภาคการศึกษาในญี่ปุ่นหลังควันสงครามจางลง

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

5 Feb 2024

Life & Culture

18 Jan 2024

“กดขี่ไพร่กว่าจะถึงซึ่งนิพพาน”: การเดินทางของนิราศหนองคาย ผลงานของทิม สุขยางค์ ในรอบร้อยปี

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘นิราศหนองคาย’ แต่งโดยหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ในคราวที่ชนชั้นนำสยามยกทัพไปปราบฮ่อเมื่อ พ.ศ. 2418 เนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์การกดขี่ไพร่และทหารชั้นผู้น้อยอย่างถึงพริกถึงขิง ทำให้นิราศหนองคายกลายเป็นหนังสือต้องห้ามคลาสสิกเล่มหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

18 Jan 2024

Books

21 Dec 2023

‘เจ้าชีวิต’ ประวัติศาสตร์ไทยที่ใช้ตอบโต้ The King and I ของฝรั่ง

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘เจ้าชีวิต’ พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เมื่อชาวตะวันตกวิจารณ์ราชวงศ์ไทยผ่านป๊อบคัลเจอร์ หนังสือเล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของเครือข่ายกษัตริย์และเป็นการพยายามถ่วงดุลข้อมูลจากฝั่งตะวันตก

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

21 Dec 2023

World

18 Dec 2023

“ถ้ามาทำแบบนี้ที่ฝรั่งเศส…” ว่าด้วยสหภาพแรงงานการศึกษา ภายใต้ระบบการศึกษาที่รวมศูนย์อำนาจ

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึงสหภาพแรงงานครูในฝรั่งเศส ประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษารวมศูนย์อย่างสูงและผลักดันการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งย้อนดูบทบาทของสหภาพฯ ในการขัดขวางการปฏิรูปของรัฐ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

18 Dec 2023

Life & Culture

22 Nov 2023

‘พุทธธรรม’ พุทธแท้คืออะไร (?): การตีความธรรมะเพื่อตอบโจทย์สังคมที่พุทธไทยตามไม่ทัน

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘พุทธธรรม’ งานเขียนของ ป.อ.ปยุตฺโต ที่ถูกตีพิมพ์ซ้ำกว่า 44 ครั้ง นอกจากจะแสดงหลักวิชาทางพุทธศาสนา เนื้อหาที่ถูกปรับแต่งในการพิมพ์แต่ละครั้งยังเติบโตไปตามชีวิตผู้แต่งและสะท้อนบริบทสังคมในขณะนั้น

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

22 Nov 2023

Life & Culture

11 Oct 2023

จดหมายจากเมืองไทย: ภาพฉายกระบวนการไทยกลืนชาติจีน ก่อน 14 ตุลาฯ

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘จดหมายจากเมืองไทย’ นวนิยายของ โบตั๋น (สุภา สิริสิงห) ที่เป็นภาพสะท้อนความกระอักกระอ่วนและภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการกลายเป็นไทยของชาวจีนอพยพในช่วงทศวรรษ 2510

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

11 Oct 2023

Education

2 Oct 2023

สหภาพแรงงานครูสหรัฐฯ: อำนาจต่อรองอันเข้มแข็งและปัญหาของระบบการศึกษาคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึงพัฒนาการสหภาพแรงงานครูในสหรัฐอเมริกา จากยุคที่การจัดตั้งสหภาพฯ เกี่ยวพันกับความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ สู่สมัยที่เสรีนิยมใหม่ลงหลักปักฐาน สหภาพฯ ครูมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อระบบการศึกษาในสหรัฐฯ

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

2 Oct 2023

Books

13 Sep 2023

‘ปีศาจ’ ในดินแดนฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ: นิยายฝ่ายซ้ายที่หลอนฝ่ายขวา ในยุคราชาชาตินิยมหวนกลับหลังสงคราม

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ พาย้อนอ่าน ‘ปีศาจ’ นิยายฝ่ายซ้ายอันเลื่องชื่อของเสนีย์ เสาวพงศ์ เมื่อการเมืองไทยอยู่ท่ามกลางคลื่นอนุรักษนิยม สถานะ ‘ปีศาจ’ ในสังคมแปรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

13 Sep 2023

Education

30 Aug 2023

ฟินแลนด์ แดนอุดมคติของการศึกษา และสหภาพแรงงานการศึกษาทุกระดับชั้น

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึงความเป็นมาของสหภาพแรงงานการศึกษาในฟินแลนด์ รากฐานที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงที่สุดในโลก

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

30 Aug 2023

Life & Culture

23 Aug 2023

ทุ่งมหาราช : สำนึกราชาชาตินิยม-ท้องถิ่นนิยม ทศวรรษ 2490 กับ พลังของฝ่ายขวาในฉากอาณานิคมสยาม ทศวรรษ 2440

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียนถึง ‘ทุ่งมหาราช’ นวนิยายโดยมาลัย ชูพินิจ นามปากกา ‘เรียมเอง’ เขียนขึ้นในปลายทศวรรษ 2490 ฉายภาพสังคมไทยที่ผ่านความตื่นเต้นของระบอบใหม่ ที่อุดมการณ์และพลังของฝ่ายขวากำลังกลับมาขยายตัว

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

23 Aug 2023
1 2 4