Spotlights

สนามเด็กเล็ก: ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่

อนาคตเด็กปฐมวัยใหญ่กว่าการสอบ : ครูหวาน ธิดา พิทักษ์สินสุข

ธิติ มีแต้ม คุยกับครูหวาน ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ถึงวิกฤตใหญ่ในการปล่อยให้เด็กเล็กเผชิญการสอบแข่งขันซึ่งยังเป็นระบบแพ้คัดออก

ฝ่ามรสุมตีตราเด็ก กับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ถึงบางวาทกรรมเกี่ยวกับ “เด็กเล็ก” ที่สังคมพยายามหยิบยื่นให้ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
ไม่แน่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องความแพง ไม่ใช่เรื่องของลูกของใคร กระทั่งไม่ใช่เรื่องเด็กๆ อีกต่อไปแล้ว

ดร.วีระชาติ กิเลนทอง : ความป่วยไข้ของการศึกษาปฐมวัย และกับดักใน ‘สนามเด็กเล็ก’

101 คุยกับ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ว่าด้วยพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย การยกเลิกการสอบเข้า ป.1 ไปจนถึงมิติที่เชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการลดความเหลื่อมล้ำ

เสียงที่เราไม่ได้ยิน : เมื่อรอยต่อวัยอนุบาล – ชั้นประถม เริ่มปริร้าว

รวมทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ว่าด้วย ‘การสอบเข้า ป.1 จำเป็นหรือไม่’ และอะไรคือทางออกจากความเชื่อเก่า เมื่อ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำลังบังคับใช้

เปิดรับสมัคร Workshops : เคล็ดลับวิธีรักลูก สไตล์ ‘พ่อแม่รังแกฉัน’

คุณรู้หรือไม่ เด็กปฐมวัยมีภาวะเครียดจากการต้องเร่งเรียนเพื่อสอบ ป.1 เพราะต้องแข่งขันกันสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังที่มีอัตราการรับ 1 ต่อ 20

คุณรู้หรือเปล่า เด็กเล็กของไทยมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยกว่า 32%

อะไรคือทางออกในการคัดเลือกเด็กเข้า ป. 1?
วิธีไหนไม่ควรทำ ถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการการเด็กเล็กให้สมวัย?
แล้วรัฐควรมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กให้สมวัยอย่างยั่งยืน?

Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล

101 ชวนเปิดใจคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเรื่อง ‘Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล’ หนึ่งในซีรีส์ ‘สนามเด็กเล็ก : ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่’ ประจำเดือนกันยายน

101 Side-Seeing EP.2 : ก้าวต่อไปของ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

พันธวัฒน์ กับปาณิส พาไปตะลุยงาน ‘Big bad wolf 2019’ คุยกับตัวแทนพ่อแม่จำนวนหนึ่งว่าพวกเขามองหาหนังสือแบบไหนให้ลูกๆ และพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผลักดันให้ยกเลิกการสอบเข้า ป.1

เปิดโลก ‘จิตวิทยาเด็ก’ กับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อ่านหนังสือ ‘จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา’ โดยตีความและอธิบายเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่เพื่อเข้าใจโลกของเด็ก