Friendly People เรื่องและภาพ

 

โลกของผู้ใหญ่ vs ฝันของเด็ก

การ์ตูนชิ้นล่าสุดจาก ‘Friendly People’ หนึ่งในผลงานประกอบซีรีส์ ‘สนามเด็กเล็ก: ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่’

 

 

Author

Papimol Lotrakul

ภาพิมล หล่อตระกูล-Friendly People นักวาดภาพประกอบที่พำนักพักพิงในกรุงเทพที่ วาดภาพบันทึกเรื่องราวรอบตัวจากมุมมองของคนชนชั้นกลางตอนล่างที่ทำงานประจำเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ และกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเป็นของตัวเอง