fbpx
Workshops : เคล็ดลับวิธีรักลูก สไตล์ 'พ่อแม่รังแกฉัน'

Workshops : เคล็ดลับวิธีรักลูก สไตล์ ‘พ่อแม่รังแกฉัน’

กองบรรณาธิการ เรื่อง

กฤตพร โทจันทร์ ภาพประกอบ

 

Workshops : เคล็ดลับวิธีรักลูก สไตล์ ‘พ่อแม่รังแกฉัน’
สำหรับพ่อแม่ที่กำลังส่งลูกสอบเข้า ป.1

 

พบกับ 2 เคล็ดลับ สุดพิเศษ
เฉพาะสำหรับพ่อแม่ที่กำลังส่งลูกเข้าสอบ ป.1 !!!

การันตีผลงาน ปัจจุบันเด็กปฐมวัยมีภาวะเครียดจากการต้องเร่งสอบเข้า ป.1 ซึ่งอัตราการแข่งขันเข้าสอบในโรงเรียนดังของประเทศไทย อยู่ที่ 1 ต่อ 20

(เด็กปฐมวัยมีภาวะเครียดจากการต้องเร่งเรียนเพื่อสอบ ป.1 ซึ่งอัตราการแข่งขันเข้าสอบในโรงเรียนดังของปะเทศไทยอยู่ที่ 1 ต่อ 20)

มากไปกว่านั้น จากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของไทย ยังชี้ให้เห็นว่า เด็กเล็กของไทยยังมีพัฒนาการไม่สมวัยกว่า 32.5% ซึ่งเป็นการวัดผลจากจากพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา และด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

 

เคล็ดลับที่ 1 : เร่งเรียน

 

 

พ่อแม่ทุกคนจงจำไว้ “อยากเรียนเก่ง ต้องเร่งเรียน” เร่งลูกเรียนตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อลูกจะได้มีการศึกษาที่ดี ป้อนทุกอย่างให้พวกเขา เพื่อเข้าสู่สนามสอบของโรงเรียนดัง และประสบความสำเร็จในชีวิต!!!

 

เคล็ดลับที่ 2 : ลืมเล่น

 

 

“ปัญญามาก่อน กล้ามเนื้ออ่อนมาทีหลัง” พ่อแม่ทุกคนจงให้ความสำคัญด้านสติปัญญา ก่อนการส่งเสริมด้านร่างกายเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ป.1

 

จบหลักสูตรส่งลูกเข้า ป.1 รับรองลูกคุณจะมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย!!!

 

 

• มีภาวะเครียดจากการเร่งเรียนเพื่อสอบเข้า ป.1

วัยนี้สมองอยู่ในช่วง sensitive period หมายความว่าสมองของเด็กเมื่ออยู่กับความเครียดระยะยาว ความสามารถของกระบวนการการทำงานของสมองจะถูกทำลาย

’การเร่งเรียนเขียนอ่าน’ ส่งผลด้านลบต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก เพราะพัฒนาการเด็กต้องพัฒนาทั้งตัว เด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงของการพัฒนาสมอง หากไปมุ่งเน้นที่การเร่งรัดการเรียนเขียนอ่านแล้ว เมื่อเด็กต้องไปสอบ ติวสอบ อยู่ภาวะที่กดดัน เมื่อเด็กเครียดความสามารถจะลดลง เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าความสามารถขณะนั้นเป็นความสามารถที่แท้จริงของเด็กคนนี้หรือไม่

• มีพัฒนาการที่ไม่สมวัยทั้ง 4 ด้าน

การที่ลูกลืมเล่น หรือไม่ได้มีการปล่อยให้เด็กเล็กออกไปเล่น ทำกิจกรรม หรือสัมผัสโลกภายนอก เก็บตัวเด็กเล็กให้อยู่เพียงในห้องอูดอู้ จะส่งผลกระทบให้การพัฒนาของเด็กบางด้านเริ่มถดถอย เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การใช้ภาษา รวมไปถึงพัฒนาการด้านร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การเล่นคือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย เด็กควรไปรับการส่งเสริมด้านร่างกายให้แข็งแรงก่อนการเสริมสร้างสติปัญญา เพราะร่างกายแกนกลางต้องพัฒนาให้พร้อมใช้ก่อน

“ก่อนจะไปสอบเข้า แน่นอนว่าทุกบ้านจะต้องเตรียมความพร้อมให้ลูก เราขโมยเวลาที่แสนสำคัญในวัยเยาว์เขาไปไหม แทนที่ร่างกายเขาจะได้ไปออกกำลังกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะได้พร้อมที่จะใช้งานเมื่อเขาเข้าสู่ ป.1 คุณพ่อคุณแม่เราไปให้ความสำคัญกับ cognitive หรือสติปัญญาก่อนที่ร่างกายจะพัฒนา ดังนั้นเมื่อร่างกายเขายังไม่เต็มวัยเลย เขายังวิ่งไม่ได้เต็มที่ ยังเดินตุปัดตุเป๋เซไปเซมา หรือว่ากล้ามเนื้อมือเขายังจับดินสอไม่เหมาะสมเลย แต่เราบังคับให้เขาต้องฝนดินสอแล้ว” ครูเม เมริษา ยอดมณฑป เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา กล่าว

 

แล้วมีทางเลือกอื่นไหมที่ไม่ใช่การสอบ?

 

 

 

ข้อเสนอแนะที่ไม่ใช่การสอบแข่งขัน

 

 

‘การคัดเลือก’ นั้น มีข้อเสนอหลากหลายทั้งการให้พ่อแม่จับฉลากแทน การสัมภาษณ์พ่อแม่ และมีผลการวิจัยเรื่อง ‘ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1’ ในโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมอง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ที่สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.1 ไว้ว่า

• การประเมินพัฒนาการและสมรรถนะของเด็กตามวัย
• การรับเด็กในเขตพื้นที่บริการ/ใกล้บ้าน
• การจับฉลาก
• การสัมภาษณ์เด็ก
• การทดสอบ
• การสัมภาษณ์พ่อแม่ และผู้ปกครอง
• ใช้หลายวิธีประกอบกัน

นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอจากครูเม เมริษา ยอดมณฑป เจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยา กล่าวถึงการอบรมพ่อแม่ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ใช่การสอบ

“บางโรงเรียนให้พ่อแม่มาอบรม แล้วก็ให้ลูกมาเข้ากรุ๊ปเล่นกับเพื่อนดูว่าเขาเข้ากับสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้เป็นยังไง แล้วก็ใช้หลักการประเมินทางการสังเกตว่าเด็กคนนี้สามารถมีความสุขที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ไหม? คุณพ่อคุณแม่ตอบรับแนวทางของโรงเรียนจากการอบรมหรือเปล่า? แม้สุดท้ายลูกจะไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้ แต่พวกเขาก็สามารถเอาความรู้จากการอบรมนำไปใช้ต่อ แล้วก็หาโรงเรียนที่เหมาะสมต่อไป”

 

ความไม่เท่าเทียม = การพัฒนาเด็กที่ไม่สมบูรณ์

 

 

สิ่งสำคัญก่อนการพูดถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงการสอบเข้า ป.1 คือเรื่องระบบ เราสามารถทำให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันแล้วหรือยัง ในท้ายที่สุดหากยกเลิกการสอบไปก็ยังต้องมีวิธีการที่จะรับเด็กเข้า แต่บางโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กได้ทุกคนเพราะมีจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบต้องช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนให้น้อยที่สุด ด้วยการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยการกระจายคุณครูหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้ความรู้กับโรงเรียน

เมื่อคุณภาพโรงเรียนยังไม่เท่าเทียมกัน การเร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง จะได้ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่การส่งเด็กปฐมวัยเข้าสู่สนามสอบโดยไม่เข้าใจพัฒนาการเด็กจะทำให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นไม่เพียงพอในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

 

พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กไว้ว่าต้องพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สิ่งเหล่านี้เด็กควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งนำไปสู่การออก พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตามประเด็นที่ถูกพูดถึงมากใน พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ จะจัดการอย่างไรกับประเด็นเรื่องการสอบเข้าป. 1

แม้ใน พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพูดถึงเรื่องการสอบเข้าป. 1 ตามมาตรา 8 แต่ พ.ร.บ. ก็ไม่ได้ชี้ชัดไปว่าห้ามการสอบเข้า ป.1 ในขณะที่ค่านิยมในสังคม มีผู้ปกครองกว่าร้อยละ 52 ก็ยังคงเห็นด้วยกับการสอบเข้าป. 1 อยู่

นี่จึงเป็นโจทย์สำคัญของงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาว่าจะจัดการกับประเด็นการสอบเข้าป. 1 อย่างไร

การดูแลเด็กเล็กไม่ใช่เพียงเลี้ยงดู มอบอาหารให้เขาเติบโตด้านร่างกายเท่านั้น การดูแลคนหนึ่งคนให้เติบโตต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจ ต้องดูแลเขาให้เติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อย่างสมวัย ปล่อยให้เด็กได้เป็นเด็ก ดูแลหัวใจของวัยเยาว์ให้เขาได้เติบโตมั่นคงเพื่อเป็นคนรุ่นต่อไปที่เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์

 


ผลงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ The101.world

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save