khemthong tonsakulrungruang

โมงยามแห่งรัฐธรรมนูญจากประชาชน

เงื่อนไขใหญ่สำหรับ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ที่เห็นว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ คือ ‘โมงยามแห่งรัฐธรรมนูญ’ อันเป็นห้วงเวลาที่ประชาชนแสดงสัญญาณว่าต้องการความเปลี่ยนแปลง

จาก ‘ตุลาการภิวัตน์’ ถึง ‘นิติสงคราม’ : สงครามไม่มีวันแล้วเสร็จของปีกขวาไทย

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ชวนคิดเรื่อง ‘ตุลาการภิวัตน์’ และ ‘นิติสงคราม’ ที่ดำรงอยู่ตลอดทศวรรษครึ่งในการเมืองไทย จนทำให้ประชาธิปไตยวิบัติเพราะนิติธรรมวิบัติ

ยุบพรรค ยุบนิติธรรม ยุบประชาธิปไตย

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง เขียนถึงแนวคิดของการยุบพรรคการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งจะกระตุ้นความรุนแรงทางการเมืองให้แหลมคมขึ้นไปอีก