khemthong tonsakulrungruang

ปฏิรูปสถาบันตุลาการ ล้มเสาหลักค้ำจุนเผด็จการ

แม้ข้อเรียกร้องการแก้ไขวิกฤตการเมืองจะมุ่งไปที่การแก้รัฐธรรมนูญ แต่เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง มองว่าหัวใจหลักของวิกฤตการเมืองไทย คือ สถาบันตุลาการ

รัฐพุทธในจอกสุรา

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง เขียนถึงการพยายามเป็นรัฐพุทธของไทย ที่ใช้ศีลธรรมพุทธบังคับเป็นกฎหมายเรื่องเหล้าเบียร์ อันขัดแย้งกับธรรมชาติของรัฐสมัยใหม่

เมื่อรัฐธรรมนูญเสื่อมทราม

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง เขียนถึงภาวะ ‘ความเสื่อมทรามของรัฐธรรมนูญ’ เมื่อผู้มีอำนาจพยายามรื้อถอนทำลายกฎเกณฑ์และกลไก จนรัฐธรรมนูญกลายเป็นเครื่องมือใช้อ้างว่าเป็นที่มาอันชอบด้วยกฎหมาย

รัฐซอมบี้

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง เขียนถึงอาการซอมบี้ของรัฐไทย ที่เห็นชัดเจนขึ้นมาจากการเผชิญโควิดซึ่งเป็นปัญหาใหม่ แต่ระบบราชการไทยก็ยังตอบสนองแบบที่คุ้นชินกันมา

ลูกไก่ในสองกำมือ ชีวิตคนไทยเมื่อคราวห่าลง

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง มองการแก้ปัญหาโควิดของประเทศไทยด้วย ‘พรรคราชการ’ ที่เกิดจากการออกแบบสถาบันการเมืองที่ทำให้กลไกการเมืองเป็นอัมพาต

โมงยามแห่งรัฐธรรมนูญจากประชาชน

เงื่อนไขใหญ่สำหรับ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ที่เห็นว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ คือ ‘โมงยามแห่งรัฐธรรมนูญ’ อันเป็นห้วงเวลาที่ประชาชนแสดงสัญญาณว่าต้องการความเปลี่ยนแปลง

จาก ‘ตุลาการภิวัตน์’ ถึง ‘นิติสงคราม’ : สงครามไม่มีวันแล้วเสร็จของปีกขวาไทย

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ชวนคิดเรื่อง ‘ตุลาการภิวัตน์’ และ ‘นิติสงคราม’ ที่ดำรงอยู่ตลอดทศวรรษครึ่งในการเมืองไทย จนทำให้ประชาธิปไตยวิบัติเพราะนิติธรรมวิบัติ

ยุบพรรค ยุบนิติธรรม ยุบประชาธิปไตย

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง เขียนถึงแนวคิดของการยุบพรรคการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งจะกระตุ้นความรุนแรงทางการเมืองให้แหลมคมขึ้นไปอีก