Niti Pawakapan

โรคหัด: ฆาตกรผู้หวนกลับมา

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึง การระบาดของ ‘โรคหัด’ ฆาตกรที่คร่าชีวิตผู้คนอีกครังในยุคสมัยปัจจุบัน และชวนย้อนอดีตสำรวจโรคระบาดที่เกิดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก จากการติดต่อสัมพันธ์กับ ‘คนผิวขาว’