fbpx

Thai Politics

10 Jan 2022

จนข้ามชนชั้น ข่าวร้ายข้ามปี!

ความตั้งใจแต่แรกของผมคือจะเขียนงานแยกเป็นประเด็น หากประเด็นนั้นมีเนื้อหาสาระมากก็จะเขียนติดต่อกันยาวหลายตอน เช่น เรื่องอาหารที่ได้เขียนไปแล้ว ซึ่งอันที่จริงยังมีเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆ อีกมาก ทั้งนี้เพราะอาหารเป็นเรื่องที่มีพัฒนาการอยู่เสมอ มีพลวัตที่ซับซ้อนและไม่เคยหยุดนิ่ง แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม แต่ครั้งนี้ผมขอต้องเปลี่ยนประเด็นไปเขียนเรื่องความยากจนและคนจน เนื่องจากมีโอกาสได้อ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทำการศึกษาเรื่อง “ความจน: ความหมายและปฏิบัติการ”[1] ที่กระตุ้นให้ผมต้องกลับไปคิดทบทวนและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง ความยากจน…ไม่เคยมีข่าวดี! ความน่าประหลาดใจเกี่ยวกับ ‘ความยากจน’ คือเป็นปัญหาที่ดูจะแก้ไม่ได้ – จนทำให้ความยากจนดูเป็นเรื่องปรกติของชีวิต (เช่นเดียวกับปัญหารถติดในเมืองหลวง ที่นับวันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสจนไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหา กลายเป็นความเป็นจริงประจำวันที่ต้องอดทนกันเอาเอง) – แม้ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศด้วยนานาวิธี แต่ความพยายามดังกล่าวดูเหมือนเป็น ‘การแสดง’ มากกว่า เพราะในความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมา – รวมทั้งชุดปัจจุบันนี้ด้วย – ล้มเหลวโดยเกือบสิ้นเชิงในการแก้ปัญหานี้ ความยากจนของประชากรจำนวนมากดูเลวร้ายลง ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลับมีมากขึ้น ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายห่างยิ่งขึ้น ประชากรทั้งในเมืองและชนบทที่มีหนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ผู้หนึ่งที่กล่าวว่า ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด หนี้สินกลายเป็นนิวนอร์มอลของผู้คนจำนวนมาก เพราะผู้ที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็มาเป็นหนี้ครั้งแรก ผู้ที่มีหนี้อยู่แล้วก็ต้องกู้จนไม่มีใครให้กู้ แม้แต่รัฐเองก็ต้องขยายเพดานเงินกู้ ซึ่งระบุรายงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่พบว่า “หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงเป็นลำดับที่ 2 ของเอเซียตะวันออก คือสูงถึงร้อยละ 78.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) […]

นิติ ภวัครพันธุ์

10 Jan 2022

Life & Culture

8 Nov 2021

อาหารจานด่วน (ค) ชักเย่อกับ ‘วัฒนธรรมฟาสต์ฟู้ด’

นิติ ภวัครพันธุ์ พาสำรวจ ‘ฟาสต์ฟู้ด’ และอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่พัฒนาการของธุรกิจที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการกิน ผลกระทบของฟาสต์ฟู้ดต่อสุขภาพของผู้บริโภค ไปจนถึงการปรับตัวของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเพื่อความอยู่รอด

นิติ ภวัครพันธุ์

8 Nov 2021

Life & Culture

13 Oct 2021

อาหารจานด่วน (ข) ความยอกย้อนของ ‘ฟาสต์ฟู้ด’

ท่องโลก ‘อาหารจานด่วน’ ไปกับ นิติ ภวัครพันธุ์ และเรื่องราวของเมนูยอดนิยมในสังคมตะวันตก ที่พัฒนามาจากอาหารผู้อพยพ และกลายเป็นอาหารจานด่วนที่เรารู้จักกันดีในวันนี้

นิติ ภวัครพันธุ์

13 Oct 2021

Human & Society

9 Sep 2021

อาหารจานด่วน (ก) ‘จานด่วน’ ที่มาก่อน ‘ฟาสต์ฟู้ด’

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึง ที่มาและพัฒนาการของ ‘อาหารจานด่วน’ ที่เดินทางไปค่อนโลกผ่านผู้อพยพชาวจีน รวมทั้งอิทธิพลของอาหารจานด่วนแบบจีนๆ ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจนกลายเป็นอาหารจานด่วนที่ถูกปากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

นิติ ภวัครพันธุ์

9 Sep 2021

Life & Culture

20 Apr 2021

ชัยชนะของทุนนิยม(?) เมื่อ ‘ความเย็น’ กลายเป็นปัจจัยที่ห้า

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึง อิทธิพลของตู้เย็นและ ‘ความเย็น’ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ความเป็นมาและพัฒนาการในสังคมตะวันตก และการค้นพบความสำคัญของความเย็นที่นำไปสู่การคิดและประดิษฐ์เครื่องสร้างความเย็น

นิติ ภวัครพันธุ์

20 Apr 2021

Life & Culture

16 Mar 2021

ฆ่าตัวตายช่วงโควิด: ดัชนีความใส่ใจในความผาสุกของผู้คน

นิติ ภวัครพันธุ์ ชวนทบทวนเรื่องการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด 19 ผ่านกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางประเทศ และย้อนกลับมาตั้งคำถามต่อสังคมไทยและรัฐ ว่าการฆ่าตัวตายเป็นความรับผิดชอบของส่วนรวมที่จะต้องใส่ใจอย่างจริงจังไม่ใช่หรือ?

นิติ ภวัครพันธุ์

16 Mar 2021

Life & Culture

11 Feb 2021

เคารพใน “ความเป็นอื่น” จึงจะเห็น “คนเท่ากัน”

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึงวลี ‘คนเท่ากัน’ ผ่านทัศนคติในสังคมตะวันตกต่อชนพื้นเมือง และตัวอย่างการพยายามเข้าใจ ‘ความเป็นอื่น’

นิติ ภวัครพันธุ์

11 Feb 2021

Life & Culture

21 Jan 2021

คิดยังไม่จบ เรื่องคนพม่า

นิติ ภวัครพันธุ์ เล่าเรื่อง ‘คนพม่า’ ว่าด้วยชีวิต สถานะ ทักษะการเรียนรู้และปรับตัวทั้งในมิติอาชีพและวัฒนธรรม ไปจนถึงสถานะของ ‘มหาชัย’ พื้นที่ซึ่งทำให้หลายคนจับจ้องคนพม่า จากข่าวการระบาดของโควิด-19

นิติ ภวัครพันธุ์

21 Jan 2021

Social Problems

6 Apr 2020

ความตาย ก. : จินตนาการต่อความวิตกกังวล

นิติ ภวัครพันธุ์ เขียนถึงจินตนาการเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายของมนุษย์ ผ่านความเชื่อ พิธีกรรม และเรื่องเล่าของมนุษย์ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม

นิติ ภวัครพันธุ์

6 Apr 2020

Social Problems

11 Mar 2020

ซึมเศร้า: การค้นหาคำตอบที่ซับซ้อน

นิติ ภวัครพันธุ์ ชวนหาคำตอบของอาการซึมเศร้าด้วยมุมมองแบบมานุษยวิทยา ที่มองว่าอาการซึมเศร้าอาจไม่ใช่โรคหรือการเจ็บป่วยเช่นที่วงการแพทย์ระบุไว้ แต่อาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคม หรือเป็น “ผลงานทางวัฒนธรรม”

นิติ ภวัครพันธุ์

11 Mar 2020
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save