fbpx

Life & Culture

22 Jan 2024

การสาธารณสุขแม่นยำ แม่นแค่ไหน? : ตอนที่ 2 พลังของข้อมูล-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพและรักษาโรค

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนตอนต่อว่าด้วยเรื่อง ‘การสาธารณสุขแม่นยำ’ โดยนำเสนอเรื่องการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการรักษาในอนาคต

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

22 Jan 2024

Life & Culture

5 Dec 2023

การสาธารณสุขแม่นยำ แม่นแค่ไหน? : ตอนที่ 1 พันธุกรรม-จีโนมกับการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค (ที่อาจแม่นยำมากขึ้น)

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึง ‘การสาธารณสุขแม่นยำ’ ตอนที่หนึ่งว่าด้วยประเด็นพันธุกรรม-จีโนม เทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนเรื่องการป้องกันและรักษาโรคของมนุษย์ได้แม่นยำขึ้น

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

5 Dec 2023

Life & Culture

3 Jul 2023

‘หมองานหนัก-ลาออก-ขาดแคลนหมอชนบท’: มองรากปัญหา ‘คนทำงานสาธารณสุข’

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงรากของปัญหา ‘หมองานหนัก-ลาออก’ ที่มีปัญหาซ้อนทับกันอย่างน้อยสามประการ และต้องแก้ไขด้วยการคิดให้พ้นไปจากความเคยชิน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

3 Jul 2023

Life & Culture

1 Jun 2023

ความจริงนโยบายสาธารณสุข โจทย์ท้าทายรัฐบาลหลังเลือกตั้ง: ตอนที่ 3 การรวมกองทุน, การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการเอาระบบสุขภาพสร้างรายได้ให้ประเทศ

โจทย์นโยบายสาธารณสุขตอนที่สามของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ว่าด้วยการรวมกองทุน การเพิ่มสิทธิประโยชน์สารพัด และการเอาศักยภาพระบบสุขภาพมาสร้างรายได้ให้ประเทศ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

1 Jun 2023

Life & Culture

24 May 2023

ความจริงนโยบายสาธารณสุข โจทย์ท้าทายรัฐบาลหลังเลือกตั้ง: ตอนที่ 2 บริการยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงประเด็น ‘บริการยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน’ ที่มีโจทย์ให้ต้องขบคิดแก้ไขมากมาย ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาแค่ระบบรถฉุกเฉินหรือคุณภาพห้องฉุกเฉินเท่านั้น

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

24 May 2023

Life & Culture

22 May 2023

ความจริงนโยบายสาธารณสุข โจทย์ท้าทายรัฐบาลหลังเลือกตั้ง: ตอนที่ 1 ความแออัดที่โรงพยาบาล

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงโจทย์ท้าทายของระบบสาธารณสุขไทยสำหรับรัฐบาลใหม่ ตอนแรกว่าด้วยการแก้ปัญหา ‘ความแออัดที่โรงพยาบาล’ ซึ่งเป็นปัญหาของระบบมานาน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

22 May 2023

Life & Culture

31 Jan 2023

การกระจายอำนาจกับ ‘การเมืองเรื่องข้อมูล’

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงการเมืองเรื่องข้อมูลที่ส่งผลต่อการกระจายอำนาจระบบสุขภาพ ซึ่งมีวิธีคิดเบื้องหลังอันซับซ้อนและมองได้หลายมุม

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

31 Jan 2023

Life & Culture

8 Nov 2022

‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย’ ในวงจรนโยบายสาธารณะ

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงการ ‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย’ ในนโยบายสาธารณะ ที่รัฐเข้ามามีส่วนจัดการชีวิตประชาชน ซึ่งมีความซับซ้อนหลายด้าน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

8 Nov 2022

Life & Culture

5 Aug 2022

เรียนรู้ ‘ภาวะผู้นำ’ จากอาจารย์อารี วัลยะเสวี

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงอาจารย์อารี วัลยะเสวี ผู้ล่วงลับ แพทย์ผู้ก่อตั้งคณะแพทย์ รามาฯ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเรื่องโภชนาการในไทย

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

5 Aug 2022

Life & Culture

1 Jun 2022

10 ประสบการณ์ 5 ข้อสรุปว่าด้วยเรื่อง ‘กำลังคน’ ในระบบสุขภาพ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงปัญหาเรื่องบุคลากรในระบบสาธารณสุข ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการทำความเข้าใจเพื่อการพัฒนา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

1 Jun 2022

Life & Culture

3 May 2022

อ่านอดีต-มองอนาคตการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย (ตอนจบ)

ตอนจบเรื่องการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย โดยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ว่าด้วยความพยายามพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุข โดยชวนตั้งคำถามว่า สิ่งสำคัญคือเราเร่ิมจากถามคำถามที่ถูกต้องหรือยัง?

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

3 May 2022

Life & Culture

2 May 2022

อ่านอดีต-มองอนาคตการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย (ตอนที่ 1)

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย ที่ทำได้หลายแบบ และมีความพยายามพัฒนามาตลอด สิ่งสำคัญคือเราเร่ิมจากการถามคำถามที่ถูกต้องหรือยัง?

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

2 May 2022
1 2