Prasert Palitponganpim

หลักประกันสุขภาพที่รัก (47) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4 โดยสะท้อนประสบการณ์ศัลยสัตวแพทย์ชาวอังกฤษที่มองเรื่องหลักประกันสุขภาพผ่านงานอาสาสมัครรักษาสัตว์ป่วย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (46) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 3

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ที่เริ่มต้นให้การรักษาฟรีด้วยแนวคิดเรื่องความเท่าเทียม แต่ก็เผชิญปัญหาเรื่องงบประมาณและกระแสไม่เห็นด้วย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (45) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษที่เจอปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ต่างจากไทย แต่จุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันทำให้วิวาทะนี้มีรากฐานจากคนละทิศทาง

หลักประกันสุขภาพที่รัก (44) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงจุดเริ่มต้นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ที่มีเส้นทางและแนวคิดไม่ต่างจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

หลักประกันสุขภาพที่รัก (43) : ปราการอุดมคติ ตอนจบ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหนังสือ ‘The Citadel’ หรือ ‘ปราการอุดมคติ’ โดย เอ เจ โครนิน ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 3 และมองว่านิยายที่เขียนสะท้อนปัญหาวงการแพทย์อังกฤษในปี 1937 ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหลายประเทศในปัจจุบัน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (42) : ปราการอุดมคติ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง The Citadel เป็นตอนที่ 2 นิยายที่วิพากษ์การแพทย์อังกฤษจนนำไปสู่การเริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ

หลักประกันสุขภาพที่รัก (41): ปราการอุดมคติ ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหนังสือนิยาย The Citadel ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) ซึ่งเล่าถึงปัญหาทางจริยธรรมในวงการแพทย์อังกฤษอย่างไม่เกรงใจ

เปิดโลก ‘จิตวิทยาเด็ก’ กับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อ่านหนังสือ ‘จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา’ โดยตีความและอธิบายเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่เพื่อเข้าใจโลกของเด็ก

หลักประกันสุขภาพที่รัก (40): เรื่องเล่าจากอังกฤษ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เล่าถึงตัวอย่างระบบรักษาพยาบาลแบบ ‘บริการใกล้บ้านใกล้ใจ’ และ ‘เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข’ ในสหราชอาณาจักรที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

หลักประกันสุขภาพที่รัก (39): วิ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชวนคิดถึงการสร้างสวนสุขภาพ เมื่อสัดส่วนงบประมาณการส่งเสริมป้องกันสุขภาพมีน้อยมาก แต่โรงพยาบาลจำนวนมากมุ่งสร้างตึกใหม่เรื่อยๆ ทั้งที่ผู้ป่วยก็ไปออกันที่จังหวัดใหญ่เช่นเดิม

หลักประกันสุขภาพที่รัก (38) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 4 (จบ)

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตของ วิลเลียม ออสเลอร์ บิดาการแพทย์สมัยใหม่มาถึงตอนที่ 4 ผู้พยายามวางรากฐานการรักษาจริยธรรมแพทย์ไว้ หากแต่ปัจจุบันกลับเกิดปัญหาการแย่งชิงผู้ป่วยเพื่อผลตอบแทนเย้ายวน

หลักประกันสุขภาพที่รัก (37) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 3

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตของ เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ บิดาแห่งแพทยศาสตร์สมัยใหม่ มาถึงตอนที่ 3 เมื่อสภาพแวดล้อมชีวิตช่วงต้นส่งผลให้ออสเลอร์เป็นแพทย์ที่มีหัวใจของมนุษย์มากที่สุดคนหนึ่ง จากอิทธิพลของธรรมชาติวิทยา เทววิทยา และวรรณคดี