Pipat Luengnaruemitchai

‘ประชาชน’ ในโลกนโยบายสาธารณะ

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บอกเล่าประสบการณ์จากการตระเวนพบกลุ่มคนผู้มีบทบาทขับเคลื่อน ‘นโยบายสาธารณะ’ ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ระดับผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน ไปจนถึงนักการเมือง พร้อมถอดบทเรียนสำคัญที่ไทยควรนำมาปรับใช้

ท่องโลกนโยบายสาธารณะและนวัตกรรมการเงินในอเมริกา

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย เล่าประสบการณ์การเดินทางทั่วสหรัฐอเมริกา ผ่าน Eisenhower Fellowships เพื่อเรียนรู้แนวทางใหม่ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการสร้างนวัตกรรมทางการเงินในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจไทย

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตั้งคำถาม ใครได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวบูม และเราจะบริหารจัดการผลประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างไร

เงินเฟ้อ vs ว่างงาน : Phillips curve หายไปไหน?

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ชวนตั้งข้อสงสัย ทำไมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว อัตราการว่างงานลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อไม่พุ่งสูงขึ้นตาม … Phillips curve หายไปไหน?

Minsky Moment

Minsky คือใคร และ Minsky moment คืออะไร พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย เล่าเรื่องคำสำคัญของเศรษฐกิจการเงินโลก

ไทยกำลังเจอ Dutch disease?

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตั้งคำถาม ประเทศไทยกำลังติดโรค Dutch disease หรือไม่ แล้วอะไรคือพาหะ โรคเศรษฐกิจที่เกิดกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษ 1960s เมื่อครั้งค้นพบก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือทิ้งบทเรียนอะไรให้กับเรา

ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ทำไมคนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึก?

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตอบข้อสงสัยว่า แม้หลายฝ่ายปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจสูงขึ้น แต่ทำไมผู้คนจำนวนมากถึงยังไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามไปด้วย

กายวิภาควิกฤตเศรษฐกิจ : ฟองสบู่ หนี้ ทุน และความเสี่ยง

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผ่ากายวิภาควิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมตั้งคำถาม อะไรคือความเสี่ยงของประเทศไทยในปัจจุบัน

รถไฟความเร็วสูงของไทย : สิ่งที่ควรลงมือทำก่อนลงทุน

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ชวนคิดสักนิดก่อนเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช ภายใต้สัญญาไทย-จีน อะไรเป็นเรื่องที่ควรลงมือทำก่อนและหลังการตัดสินใจลงทุน