101 In Focus Ep.39 : This is my Family

101 in Focus สัปดาห์นี้ ขอชวนคุณผู้ฟังไปมองภาพครอบครัวด้วยสายตาแบบใหม่ จากผลงานใน Spotlight ‘This is My Family – ครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม’

101 policy forum : คิดใหม่ นโยบายครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม

สรุปความจาก 101 Policy Forum # 3 : คิดใหม่ นโยบายครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม ชวนนักการเมืองหลากพรรคแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องนโยบายเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวไทยยุคใหม่

ถ้าไม่ได้อยู่พร้อมหน้าแบบพ่อแม่ลูกล่ะ เราจะยังเรียกว่าครอบครัวอยู่ไหม

รู้จักครอบครัวหลากหลายรูปแบบ เช่น ครัวเรือนคนเดียว, ครอบครัว LGBT, ครอบครัวแหว่งกลาง และบ้านพักคนชรา ที่มีชุดความสัมพันธ์แตกต่างกันไป ตามที่แต่ละคนออกแบบ

ร่องรอยวิกฤตโควิด ในชีวิตคนต่างเจเนอเรชัน : ภูเบศร์ สมุทรจักร

สรุปความจากรายการ 101 One-On-One Ep.127 : ร่องรอยวิกฤตโควิดในชีวิตคนต่างเจเนอเรชัน – ภูเบศร์ สมุทรจักร ว่าด้วยผลกระทบของโควิดต่อเจเนอเรชันและครอบครัว

‘family we choose’ : ครอบครัวในสายตา ‘เรา’ และสายตา ‘รัฐ’ กับ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

101 สนทนากับ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยนิยามครอบครัวในสังคมไทย ทั้งต้นตอของนิยามที่จำกัดรูปแบบชีวิต การออกแบบนโยบายของรัฐ ผลกระทบของนิยามครอบครัวที่มีต่อผู้คน ไปจนถึงมิติเรื่องเพศที่แฝงอยู่ในทุกแง่มุมครอบครัว

เปิดบ้านครอบครัวไทยยุคใหม่: ความหลากหลายที่ไร้กรอบจำกัด

101 ฉายภาพใหญ่ เผยสถานการณ์ครอบครัวไทยยุคไร้นิยามผ่านอินโฟกราฟฟิก 9 ชุด